Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Preaching across the political red-blue divide : using the sermon-dialogue-sermon method in the purple zone

  Schade, Leah D. (Evangelical Lutheran Church in America, 2019)
  What theological underpinnings do we have to help pastors to think about preaching on social issues? And how can they do so effectively? Drawn from a nationwide survey and multiple case studies, Schade takes readers through her sermon-dialogue-sermon model to demonstrate an effective way for constructive conversations to occur.
 • A different way of talking

  Kaufman, R. Gregg (Evangelical Lutheran Church in America, 2019)
  How do Christians bring the Gospel into a world divided? What resources exist for congregations to talk together about tough social issues? Kaufman outlines the process of deliberative dialogue and how it can be used to help people find common ground and to move them from dialogue toward action.
 • Theological touchstones for disagreeing in the body of Christ

  Carr, Amy; Helmer, Christine (Evangelical Lutheran Church in America, 2019)
  As Christians, we know that we often disagree. Sometimes the heart of the conflict is related to content, and sometimes it's related to the way we communicate. No matter the nature of the discussion, we remain connected as the Body of Christ. Carr and Helmer acknowledge the need for conversation and disagreement and outline three theological themes that help us to think about how to disagree constructively. 
 • Wpływ obcych kultur muzycznych na tradycyjną muzykę koreańską

  Stunio, Małgorzata
  Tradycyjna muzyka koreańska posiada zarówno elementy rodzime, jak i te powstałe pod wpływem obcych kultur muzycznych. Czynniki zewnętrzne przyczyniły się do powstania nowych gatunków, form, instrumentów i systemów notacji muzycznej. Praca, złożona z trzech rozdziałów, przedstawia wpływ obcych kultur muzycznych na tradycyjną muzykę koreańską. Ukazuje zmiany, jakie następowały w historii muzyki Korei na przestrzeni wieków, a następnie skupia się na opisie konkretnych elementów powstałych na skutek obcych wpływów. Rys historyczny tradycyjnej muzyki koreańskiej wraz z jej charakterystyką został przedstawiony w rozdziale pierwszym. Drugi natomiast zawiera opisy form, gatunków, instrumentów, a także systemów notacji muzycznej, które pod wpływem obcych kultur wykształciły się na Półwyspie Koreańskim do końca XIX wieku. W tym czasie dominowały wpływy kultur muzycznych Chin oraz Azji Centralnej. Innym czynnikiem oddziałującym na muzykę tego okresu był buddyzm przedstawiony Korei w IV wieku przez Chiny. Rozdział trzeci ukazuje wpływ muzyki zachodniej, która została sprowadzona do Korei i rozpowszechniona przez chrześcijańskich misjonarzy. Elementy zachodniej kultury muzycznej zaczęły przenikać do tradycyjnej muzyki koreańskiej wraz z końcem XIX wieku. Proces wzajemnego oddziaływania komponentów tych dwóch odrębnych światów muzycznych trwa do dziś. Obecnie młodzi artyści z Korei Południowej coraz częściej czerpią inspirację z rodzimych brzmień, w wyniku czego elementy tradycyjnej muzyki koreańskiej można znaleźć nawet w utworach znanych artystów muzyki K-pop.
 • La perception des missionnaires jésuites du Québec des traditions socioculturelles chinoises au Xuzhou, 1918-1955

  Li, Shenwen; Morin, Nicholas (Université Laval, 2005)
  Québec Université Laval, Bibliothèque 2014

عرض المزيد