Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • NOWY ROZDZIAŁ MIĘDZYNARODOWEGO ZARZĄDZANIA INTERNETEM − AFFIRMATION OF COMMITMENTS

  KULESZA, Joanna (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2011-02-14)
  Artykuł zawiera omówienie Affirmation of Commitments – umowy zawartej 30 września 2009 r. między Internetową Korporacją ds. Nadanych Nazw i Numerów (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers − ICANN) a Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczącej zarządzania podstawowym zasobem elektronicznym Internetu (systemem nazw domenowych). W treści umowy, zgodnie z oczekiwaniami społeczności międzynarodowej, wprowadzono rewolucyjne zmiany w omawianym zakresie. Dokument ten przekazuje kompetencje kontrolne wobec Korporacji, dotychczas sprawowane unilateralnie przez rząd Stanów Zjednoczonych (za pośrednictwem Departamentu Handlu), w ręce społeczności międzynarodowej, nadając ważną rolę Rządowemu Komitetowi Doradczemu ICANN, tj. przedstawicielom władz krajowych. Stanowi on pełną realizację projektu, który powstał 11 lat wcześniej, a przygotowany został przez administracje Billa Clintona, oddolnego zarządzania podstawowymi zasobami sieci, choć jednocześnie uwzględnia roszczenia władz krajowych do wpływu na polityki realizowane w przedmiotowym zakresie. Dokument ten otwiera nową epokę w zarządzaniu siecią globalną, obiecując nowy podział ról na arenie międzynarodowej.
 • Making a Mark in the Internet Economy: A Trademark Analysis of Search Engine Advertising

  Bartholomew, Mark (Digital Commons @ University at Buffalo School of Law, 2005-01-01)
 • Making a Mark in the Internet Economy: A Trademark Analysis of Search Engine Advertising

  Bartholomew, Mark (Digital Commons @ University at Buffalo School of Law, 2005-01-01)
 • Big Tech, Small Tech, and the Data Economy : What Role for EU Competition Law?

  Aridi, Anwar; Petrovcic, Urska (World Bank, Washington, DC, 2020-01-03)
  What role does, or should competition
 law play in the data economy? The proliferation of data into
 different fields of the economy presents a tremendous
 opportunity for economic growth. Data permits companies to
 improve the quality of the products and services that they
 offer to consumers. It also enables companies to reduce
 their costs, increase their efficiency, and identify new
 business opportunities. Reliance on data can therefore
 enhance the competitiveness of firms and the economy more
 generally. However, there is a concern that the data economy
 has given rise to increasingly concentrated markets, where a
 small number of firms has gained disproportionate market
 power. Can the enforcement of competition law promote the
 development of a competitive data economy? This article
 examines the competition policy that the European Union
 should adopt for the data economy generally and, more
 specifically, for the Industry 4.010 the coming
 digitalization of the manufacturing process and of the
 industry more broadly. It explains that weakening the
 enforcement of competition law to facilitate the development
 of EU champions would be a misguided policy for the European
 Union. A less competitive internal market, which would
 necessarily result from a weaker enforcement of EU
 competition law, is unlikely to increase the competitiveness
 of EU firms in the global arena.

Más