Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Conflict and dialectic of faiths in Felix Mendelssohn’s "Responsorium et Hymnus"

  Li, Kwen-Yin (2018)
  This essay aims at discussing the problem of Felix Mendelssohn’s atti­tude towards different religions shown in his choral piece Responsorium et Hymnus Op. 121 for male choir with cello and double bass. Considering the arguments concerning composer’s self-identity provided by Jeffrey Sposato, we could interpret the Lutheran chorale appearing at the end of this Catholic liturgical work as means by which Mendelssohn tried to manifest his Lutheran faith and therefore to criticize Catholicism. However, if we examine more carefully the very end of this composi­tion, we would find that the musical material, characteristic for each faith, form a dialectical and dynamic relation. It seems that - instead of criticizing Catholicism - Felix showed the possibility and the necessity of different faiths to coexist, which, according to the idea of religious pluralism andtolerance proposed by composer’s grandfather, Moses Mendelssohn, is the only way to discover religious truth. At the end of this paper, I would like to propose that the reception history of Felix Mendelssohn’s work and life from the post-Wagnerian and anti-semitic criticism to so-called Mendelssohn Renaissance in the second half of 20th century also went through a dialectic course. We cannot fully understand and interpret them without taking a multi-aspect view.
 • Spór i dialektyka wyznań religijnych w "Responsorium et Hymnus" Felixa Mendelssohna

  Li, Kwen-Yin (2018)
  This essay aims at discussing the problem of Felix Mendelssohn’s atti­tude towards different religions shown in his choral piece Responsorium et Hymnus Op. 121 for male choir with cello and double bass. Considering the arguments concerning composer’s self-identity provided by Jeffrey Sposato, we could interpret the Lutheran chorale appearing at the end of this Catholic liturgical work as means by which Mendelssohn tried to manifest his Lutheran faith and therefore to criticize Catholicism. However, if we examine more carefully the very end of this composi­tion, we would find that the musical material, characteristic for each faith, form a dialectical and dynamic relation. It seems that - instead of criticizing Catholicism - Felix showed the possibility and the necessity of different faiths to coexist, which, according to the idea of religious pluralism andtolerance proposed by composer’s grandfather, Moses Mendelssohn, is the only way to discover religious truth. At the end of this paper, I would like to propose that the reception history of Felix Mendelssohn’s work and life from the post-Wagnerian and anti-semitic criticism to so-called Mendelssohn Renaissance in the second half of 20th century also went through a dialectic course. We cannot fully understand and interpret them without taking a multi-aspect view.
 • ''Doświadczenie konwersji religijnej na przykładzie osób przystępujących do zboru Zielonoświątkowców w Krakowie.

  Kozieł, Diana
  Praca opisując charakter konwersji i doświadczeń związanych z zmianą wyznania na Zielonświątkowe w Krakowie, odnosi się do zagadnień takich jak konwersja, sekularyzacja, desekularyzacja i nietolerancja. Zagadnienia te, w Krakowskim dość konserwatywnym środowisku oraz globalnie w Polsce - państwie gdzie religia rzymskokatolicka jest faktem społecznym w ujęciu E.Durkheima , nabierają szczególnego znaczenia. W połączeniu z sekularyzacją istnienie pluralizmu religijnego daje możliwości wyboru, którym często bywa Kościół Zielonoświątkowy. W pracy znajduje się opis cech Kościoła Zielonoświątkowego, które są atrakcyjne dla konwertytów oraz opis samych konwertytów i ich motywacji do zmiany wyznania.
 • Dating Victimization Among Chilean University Students: Gender Roles and Christian Spirituality

  Pérez-Sánchez,Beatriz; Rosas-Wellmann,Diego Adolfo Fernando; Rodríguez-Díaz,Javier (Facultad de Psicología. Universidad de San Buenaventura, Medellín, 2020-12-01)
  Abstract This correlational-multivariate, cross-sectional quantitative study differentially determined by sex the prevalence of dating victimization by violence, the self-perception of victimization, and the attempt to ask for help to end a problematic relationship, as well as analyzing the explanatory weight of the attitudes to gender roles and Christian spirituality on these variables. The study sample, non-probabilistic and by convenience, was comprised of 759 Chilean university students. 63.9% were women and the average age was 20.5 years (SD=1.69). Men report suffering more physical violence and violence by coercion, and women have more tools to perceive their situation of victimization and to ask for help. Transcendent attitudes are a protective factor, stereotypes a risk factor, and the influence of religion is paradoxical. However, the explanatory power of these variables is low. In conclusion, dating violence is a problem present in the study sample, with the experience of victimization being different for men and women.
 • "Konwersja "na religię" i "od religii" jako proces na przykładzie wybranych grup w Polsce"

  Jajkiewicz, Izabela
  Niniejsza praca podejmuje próbę rekonstrukcji procesu konwersji religijnej w oparciu o wywiady biograficzne z osobami, których konwersja przebiegała „na” i/ lub „od” religii oraz mieściła się w obrębie polskich tradycji chrześcijańskich. Materiał badawczy zbierano za pomocą dwóch form wywiadu: narracyjnego i pogłębionego częściowo ustrukturyzowanego. Na podstawie tak zebranego materiału opisane zostały etapy i elementy procesu konwersji. Próba zawierała przypadki konwersji pojedynczej i wielokrotnej. Z racji polskiego kontekstu religijnego przykłady konwersji przeważnie wiążą się w jakiś sposób z katolicyzmem (jako całkowite odejście od religii, zmiana wyznania z katolickiego na inne wyznanie chrześcijańskie, powrót lub intensyfikacja wiary w nurcie katolickim). Narracje, na podstawie których rekonstruowany był proces konwersji, należały do osób, które: - można uznać za niewierzące (ateiści i agnostycy);- doświadczyły intensyfikacji własnej wiary;- doznały nawrócenia;- zmieniły wyznanie.Analizie podlegały:- motywy konwersji religijnej, uporządkowane według dwóch wymiarów: wymiaru czynników instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych oraz wymiaru czynników religijnych i pozareligijnych; - zmiany, jakie dostrzega w swoim życiu konwertyta; - kwestie ujawnienia się; - reakcje rodziny, przyjaciół i dalszego otoczenia społecznego na konwersję;- nowe samookreślenia, składające się na nową tożsamość religijną lub niereligijną;- stary i nowy porządek życia, świadczący o reorganizacji tożsamości religijnej lub niereligijnej.Koniec pracy zwieńcza całościowy obraz procesu konwersji, który rozłożony został na etapy oraz zawiera w większości wyżej wymienione elementy. Analiza przebiega w obrębie trzech typów konwersji:- odejścia do religii; - intensyfikacji wiary i nawrócenia; - zmiany wyznania;oraz prezentuje rekonstrukcję ogólnego schematu procesu konwersji. Konwersja religijna traktowana jest jako element biografii wpływający na rekonstrukcję tej części tożsamości konwertyty, która wiąże się ze stosunkiem do religii.

View more