Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Gender Issues and Sexual Violence against Jewish Women during the Holocaust

  Kiknadze-Sieland, Nino
  Niniejsza praca prezentuje problematykę gender oraz przemoc seksualną wobec kobiet pochodzenia żydowskiego w okresie Holokaustu, w całości opierając się na świadectwach i wspomnieniach ocalałych ofiar. Problematyka gender w kontekście Holokaustu nadal pozostaje obszarem jeszcze nieodkrytym i niszowym, który umożliwi głębsze i bardziej zróżnicowane pojmowanie Holokaustu. Przedmiotowa praca opisuje doświadczenia kobiet w różnych stadiach Holokaustu, głównie ich przeżycia w gettach oraz obozach koncentracyjnych, ukazując zróżnicowane reakcje ofiar na prześladowania nazistowskie. Ostateczny punkt zainteresowania w pracy obejmuje i naświetla gwałty oraz seksualne nadużycia wobec kobiet pochodzenia żydowskiego w całym okresie Holokaustu. Niniejsza praca ukazuje różnice w reakcjach kobiet we wszystkich społecznych aspektach życia i niezależnie od Rassenschande, częstotliwość zjawiska seksualnej przemocy stosowanej wobec nich oraz jak ww. nadużycia zmieniły moralność i role społeczne pełnione przez ich ofiary w okresie Holokaustu
 • Play time: Gender, anti-semitism and temporality in medieval biblical drama

  Black, Daisy (Manchester University Press, 2020-03-09)
  This is an accepted manuscript of a monograph chapter published by Manchester University Press in October 2020: https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526146861/ 
 The accepted version of the publication may differ from the final published version.
 • Kobieta w punkcie zero? Rozważania nad twórczością Nawāl Al-Sa῾dāwī w kontekście krytyki feministycznej, gender studies i kryzysu tożsamości

  Kawalec, Karolina
  Nawāl al-Sa῾dāwī jest uznaną egipską powieściopisarką, psychiatrą specjalizującą się w patologiach kobiecej psychiki, socjologiem oraz bojowniczą aktywistką na rzecz praw kobiet arabskich. Autorka do chwili obecnej, mimo podeszłego wieku, prowadzi nieustającą batalię z konserwatywnymi poglądami społeczeństwa oraz patriarchalizmem i dominacją islamu w przestrzeni publicznej świata arabskiego. Al-Sa῾dāwī aktywnie uczestniczy w kampaniach przeciwko niesprawiedliwości społecznej, politycznej i religijnej. Bezsprzecznie, pozostaje jedną z najpłodniejszych autorek świeckiego arabskiego nurtu feministycznego. Analiza i interpretacja jednej z jej powieści, Imra’a ‘inda nuqṭat al-ṣifr (Kobieta w punkcie zero), stanowi trzon niniejszej pracy magisterskiej. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie twórczości Nawāl al-Sa῾dāwī w kontekście współczesnej kobiecej literatury egipskiej. Zasadniczą część pracy stanowi analiza dzieła w ujęciu dwóch nurtów współczesnego literaturoznawstwa- teorii feministycznej i gender studies oraz w kontekście koncepcji kryzysu tożsamości. Zastosowane w niniejszej pracy metody badawcze mają udowodnić, iż główna bohaterka powieści nie znajduje się w istocie w punkcie zero. U progu życia, Firdaus jest przygotowana na powitanie śmierci, a jej historia zakończona. Przedstawiona w powieści „spowiedź” nie jest w rzeczywistości rachunkiem sumienia, a raczej podsumowaniem przepełnionego cierpieniem fizycznym i emocjonalnym. Firdaus nie wychodzi na spotkanie śmierci ze strachem. Wprost przeciwnie, ze swoistym podekscytowaniem oczekuje na "podróż do miejsca, o którym żaden człowiek na powierzchni naszej planety nic nie wie, nawet królowie i książęta".
 • Ewolucja roli kobiety w shintoizmie

  Szpala, Aleksandra
  Celem pracy jest przedstawienie ewolucji roli kobiety w pierwotnym systemie wierzeń archipelagu japońskiego jakim jest shintoizm. Praca prezentuje pierwotną wysoką pozycję religijną kobiet oraz omawia etapy dalszej jej degradacji aż po stan współczesny we wszystkich wymiarach głównego nurtu tych wierzeń, którymi są shintoizm świątynny, cesarski oraz ludowy. Prezentuje ona zmiany jakie w roli kobiet zachodziły na przestrzeni dziejów i wyodrębnia ich przyczyny. Omówione zatem zostały wszelkie możliwe funkcje jakie kobiety mogą pełnić na łamach owych wierzeń, takie jak kapłanka, cesarzowa, szamanka, wyznawczyni a także bohaterka podań ludowych. Prześledzone zostały również zmiany jakie w funkcjonowaniu i przedstawianiu tych ról zachodziły. Praca wskazuje najważniejsze przyczyny owych zmian, wyodrębniając szczególnie wpływy buddyjskie, reformę Taika, restaurację Meiji, przekonanie o rytualnej nieczystości a także sam wpływ społeczeństwa i zakorzenionym w nim przekonań. Rozdział pierwszy skupia się na powstaniu, podstawowych założeń shintoizmu oraz czynnikach, które miały wpływ na jego kształtowanie. Nakreśla on także historię społecznej, politycznej i ekonomicznej sytuacji kobiet. Drugi rozdział natomiast prezentuje problematykę rytualnej nieczystości, powstanie shintoistycznego kapłaństwa, ówczesną w nim rolę kobiet oraz jej powolną zmianę. Skupia się on także na problemach z jakimi kapłanki muszą się obecnie borykać oraz omawia problemy wyznawczyń owej religii i wizerunek, który oczekuje się, że będą przedstawiać. Trzeci rozdział natomiast porusza temat dawnych cesarzowych i współczesny dylemat kobiecej sukcesji a także przedstawia historię i istotę kapłanek w cesarskiej świątyni w Ise. Czwarty rozdział pracy mówi o kobietach działających na łamach religii nieoficjalnej jako szamanki i ich pochodzeniu oraz analizuje przedstawienia postaci kobiecych w dawnych podaniach ludowych i ich współczesnych formach. W pracy przedstawione zostały również wnioski wynikające z analizy tematu.
 • The use of ritual as physical and spiritual medium and its documentation in Buhlebezwe Siwani’s contemporary visual arts performance

  Lila, Philiswa (Rhodes UniversityFaculty of Humanities, Fine Art, 2020)
  This thesis is motivated by my experience of Inzilo: Ngoba ngihlala kwabafileyo, a live performance by South African visual artist Buhlebezwe Siwani. The performance took place at Michaelis Galleries, University of Cape Town (UCT), as part of a group exhibition Between Subject and Object: human remains at the interface of art and science (2014), which accompanied the Medical Humanities in Africa Conference (from 28 – 29 August 2014). As an entry into my discussion, I describe how Siwani’s performance makes use of death and burial ritual in what seems to be an intention to make art that is (re)presenting an activity of reality to invade and control the sphere of feelings, emotions and a sense of ceremony that is dependent on both ritual and rites of the performance. I grapple with the fact that I experienced a ritual performance in a gallery space. Furthermore, I question how walking out of the performance I thought of the lines between art and/or life. The role of ritual in my thesis explores the symbolic meanings, powers and intentions of ritual rites in Africa. This reflection maps out historical locations that are relevant to the major debates, definitions, themes and the experiences of ritual as part of academic research. From Siwani’s practice as an artist and isangoma to other expressions in the fields of history, sociology, religion, feminism, to mention a few, my thesis is an enquiry that engages ritual and performance art theory and scholarship. Through a qualitative analysis, my methodology rejects a chronological, thematic and discipline centered research. Rather, I use a multidisciplinary approach based on critical visual analysis as knowledge creation in the visual arts, for example archives, documentation, performance, text, video, installation, painting, sculpture, etc. The findings suggests that the role of ritual in performance art is not a singular exploration, nor is it based on separating ritual and performance art. The results further reveal that ritual in performance art is not a reenactment of patterns and human behaviours, nor is the notion of reenactment used to denote the myriad meanings and functions of re-performing historical ritual events into performance art. Throughout, my thesis provides a focus that demonstrates the significance of how ritual in performance art has a profound subjective (personal or individual) and collective holistic way of serving human and spiritual needs, and that of creating an environment that is open to the content and context of art as it relates with traditional African religious practices, beliefs and knowledges. Focus is given to three major themes that make up the three chapters of my research: firstly, I reflect on death as personified by Siwani’s performance Inzilo: Ngoba ii ngihlala kwabafileyo and her role as isangoma. Here death is used to draw specific attention to the body in process of embodied presence and absence of physical and spiritual worlds. Secondly, drawing on Siwani’s concept of secrecy and boundaries of concealing and revealing rituals meanings and powers as isangoma, I question the role of secrets, which highlights the significance of bodies (human and natural sites of ritual) in ritual performance. Finally, the idea of a trace is explored. The intersecting use of a trace as the thinking-making-doing of ritual in performance articulates a connected thread that sets in motion the trace of ritual (installation, image and marked space pf ritual) as an afterlife that offers a continued space of processual ceremony for multiple effective encounters and movements..

View more