Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Umowa o świadczenie usług Software as a Service w chmurze - wybrane ryzyka prawne usługobiorców w umowach konsumenckich cloud computingu

  Jaracz, Sylwia
  Cloud Computing jako usługa to technologia przyszłości, która z roku na rok rozwija się coraz prężniej. Brakuje jednak de facto uregulowań, które by ją unormowały od strony prawnej. W konsekwencji usługi chmurowe generują znaczną ilość wciąż nierozwiązanych problemów prawnych. Część z nich została poddana analizie w tej pracy magisterskiej, której temat został ograniczony do ryzyk prawnych wynikających z umów o świadczenie usług w chmurze zawieranych przez konsumentów, będących typowymi umowami adhezyjnymi.Praca rozpoczyna się od wprowadzenia, wyjaśniającego nieco cloud computing od strony technologicznej oraz przedstawiającego jego zalety i wady. W dalszej części pracy są poruszane takie zagadnienia jak: charakter prawny umowy (kwalifikacja umowy cloud computingu), pozycja dostawcy i odbiorcy na gruncie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, miejsce świadczenia usług, a także cały rozdział poświęcony wybranym kwestiom związanym z bezpieczeństwem usług chmurowych (takim jak: transfer danych osobowych do państw trzecich, monetyzacja danych, analiza klauzul zaczerpniętych z umów konsumenckich pod kątem ich ewentualnej abuzywności). Kolejny rozdział poświęcony jest zagadnieniu odpowiedzialności dostawcy usług chmurowych, wynikającej z zawieranych umów oraz obowiązujących przepisów prawnych. Pracę kończy pochylenie się nad tematami zmiany, a także zakończenia stosunku prawnego i wynikającymi z nich zagrożeniami, w tym ryzykiem vendor lock in. Zakończenie pracy to próba sformułowania wniosków w odniesieniu do rysującego się obrazu całkowitej swobody usługodawcy w zakresie kształtowania stosunków umownych z konsumentami.
 • Castle in the Cloud: Modernizing Constitutional Protections for Cloud-Stored Data on Mobile Devices

  Wilson, Mark (GGU Law Digital Commons, 2013-04-29)
  This Comment argues that the current state of Fourth Amendment law vis-à-vis searching cloud-stored documents on a mobile device is untenable. Part I of this Comment defines cloud storage and cloud computing, and it provides background information on the Stored Communications Act (SCA). Part II discusses the intricacies of applying the SCA to computers and email, which is to date the best analog for applying the SCA to cloud computing. Part III details the legislative and judicial solutions to the problems raised by new technology and concludes that, while new legislation is the most desirable response, in the meantime courts must rethink their notions of what it means to search a mobile device. If either the legislature or the judiciary can reform a troubled Fourth Amendment jurisprudence as it relates to new technology, hope remains that reports of the Fourth Amendment’s death have been greatly exaggerated.
 • Evidence and Forensics in the Cloud: Challenges and Future Research Directions

  Choo, K. -K. R.; Esposito, C.; Castiglione, A. (2017)
  Digital investigation in the cloud is challenging, but there's also opportunities for innovations in digital forensic solutions (such as remote forensic collection of evidential data from cloud servers client devices and the underlying supporting infrastructure such as distributed file systems). This column describes the challenges and opportunities in cloud forensics.
 • JURISDICTIONAL ISSUES in the Cloud, in Greece and the E.U.

  Harnesk, Dan; Koutsompinas, Vasileios; Lakoutsis, Nikolaos (Luleå/Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering, 2014)
  Cloud Computing has brought fundamental changes in the way IT Services are designed, implemented and generally perceived today. The very nature however of Cloud Computing, which is to provide data access to everyone, from anywhere in the world, creates many legal issues, including privacy, intellectual property, and jurisdiction to name a few. Those legal issues create an uncertainty to many potential Cloud customers, which prevents them from moving to a Cloud solution.

Más