Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • A different way of talking

  Kaufman, R. Gregg (Evangelical Lutheran Church in America, 2019)
  How do Christians bring the Gospel into a world divided? What resources exist for congregations to talk together about tough social issues? Kaufman outlines the process of deliberative dialogue and how it can be used to help people find common ground and to move them from dialogue toward action.
 • Theological touchstones for disagreeing in the body of Christ

  Carr, Amy; Helmer, Christine (Evangelical Lutheran Church in America, 2019)
  As Christians, we know that we often disagree. Sometimes the heart of the conflict is related to content, and sometimes it's related to the way we communicate. No matter the nature of the discussion, we remain connected as the Body of Christ. Carr and Helmer acknowledge the need for conversation and disagreement and outline three theological themes that help us to think about how to disagree constructively. 
 • Wpływ obcych kultur muzycznych na tradycyjną muzykę koreańską

  Stunio, Małgorzata
  Tradycyjna muzyka koreańska posiada zarówno elementy rodzime, jak i te powstałe pod wpływem obcych kultur muzycznych. Czynniki zewnętrzne przyczyniły się do powstania nowych gatunków, form, instrumentów i systemów notacji muzycznej. Praca, złożona z trzech rozdziałów, przedstawia wpływ obcych kultur muzycznych na tradycyjną muzykę koreańską. Ukazuje zmiany, jakie następowały w historii muzyki Korei na przestrzeni wieków, a następnie skupia się na opisie konkretnych elementów powstałych na skutek obcych wpływów. Rys historyczny tradycyjnej muzyki koreańskiej wraz z jej charakterystyką został przedstawiony w rozdziale pierwszym. Drugi natomiast zawiera opisy form, gatunków, instrumentów, a także systemów notacji muzycznej, które pod wpływem obcych kultur wykształciły się na Półwyspie Koreańskim do końca XIX wieku. W tym czasie dominowały wpływy kultur muzycznych Chin oraz Azji Centralnej. Innym czynnikiem oddziałującym na muzykę tego okresu był buddyzm przedstawiony Korei w IV wieku przez Chiny. Rozdział trzeci ukazuje wpływ muzyki zachodniej, która została sprowadzona do Korei i rozpowszechniona przez chrześcijańskich misjonarzy. Elementy zachodniej kultury muzycznej zaczęły przenikać do tradycyjnej muzyki koreańskiej wraz z końcem XIX wieku. Proces wzajemnego oddziaływania komponentów tych dwóch odrębnych światów muzycznych trwa do dziś. Obecnie młodzi artyści z Korei Południowej coraz częściej czerpią inspirację z rodzimych brzmień, w wyniku czego elementy tradycyjnej muzyki koreańskiej można znaleźć nawet w utworach znanych artystów muzyki K-pop.
 • La perception des missionnaires jésuites du Québec des traditions socioculturelles chinoises au Xuzhou, 1918-1955

  Li, Shenwen; Morin, Nicholas (Université Laval, 2005)
  Québec Université Laval, Bibliothèque 2014
 • Współczesne inspiracje Yijing sakralna księga Chin

  Czuk, Rafał
  Yijing zapisuje się przy pomocy dwóch ideogramów: yi 易 oznaczającego „zmieniać się” oraz jing 經 znaczącego „księga” lub „kanon”, stąd też w polskim tłumaczeniu znamy ją jako „Księgę przemian”. Księga Przemian jest najstarszym dziełem pisanym kultury chińskiej, a również jednym z najważniejszych zabytków literatury w regionie jak i na świecie. Jest ona wynikiem prac pokoleń wielu Chińczyków. Yijing spełnia warunki, które definiuje ją jako świętą księgę. Pochodzenie Yijing zostało zmitologizowane ale bez wątpienia Księga Przemian jest połączony z obu oryginalnych dużych chińskich religii, konfucjanizmu i taoizmu. Chińczycy uznają, że legendarny Fuxi opisał swoje obserwacje otaczającego świata za pomocą ośmiu trygramów. Chciał dokonać jak największej kompresji tego, co dostrzegł, aby można było z należną precyzją opisać każde zjawisko. Zredukował więc całość do ośmiu stanów, zwanych trygramami. Trygramy zaś to trzykreskowe znaki, o liniach ciągłych i przerywanych. To one uznawane są za podstawę Księgi Przemian. Z filozoficznego punktu widzenia Yijing jest ściśle powiązane ze wszystkimi aspektami kultury chińskiej lub, jak twierdzą niektórzy naukowcy - wszystkie aspekty chińskiej kultury pochodzi z tej księgi. Jako, że wyrosła z rodzimej kultury chińskiej, oparta jest o podstawowe idee chińskiej filozofii takie jak :Dao, Yin-Yang, Wu Xing Ba Gua i inne. W pracy przedstawiono analizę Yijing, z punktu widzenia jej wpływu na starożytne cywilizacji Wschodu, a także w nowoczesnej cywilizacji zachodniej. Przedstawione i wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia tradycji chińskiej i metafizyki związane z Księgą Przemian, a także podane przykłady wykorzystania Yijing w chińskiej medycynie, sztuce, akupunkturze i fizycznych ćwiczeniach qigong. Pod kątem Yijing przeanalizowany zostanie także Chiński kalendarz oraz koncepcja czasu.Inspiracje Yijing w kulturze Zachodu zostały przedstawione z uwzględnieniem takich fenomenów jak wpływ Księgi Przemian na filozofię i psychologię, literaturę, film i muzykę, a także próby konfrontacji Yijing ze współczesną nauką oraz recepcja Księgi Przemian w ruchu New Age.Oto niektórzy tylko z myślicielu Zachodu, którzy zainspirowani byli ideą Księgi Przemian w swej pracy: Gottfried Wilhelm Leibnitz - filozof, Richard Wilhelm – sinolog i misjonarz, Carl Gustav Jung - psychiatra, Siergiej Michajłowicz Eisenstein - reżyser, Fritjof Capra – fizyk, pisarz, Philip Kindred Dick lub – pisarz Sience Fiction, wspominając te najważniejsze. W opinii autora tej pracy, miarą żywotności Yijing nie jest liczba osób korzystających z Księgi Przemian, lecz niesamowita wręcz przyswajalność do zmieniających się czasów i okoliczności – których brakuje inny wielkim księgom religijnym.

Más