Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Söktjänsteleverantörer & ansvarsskydd

  Rexö, Filip (Lunds universitet/Juridiska institutionen, 2016)
  Internet har inneburit en förändring ur många många aspekter. Tekniken har medfört förändringar för hur vi kommunicerar, samlar in och delar med oss information och material m.m. Denna utveckling har medfört ett flertal intressekonflikter. Det kan handla om att skyddat material, till exempel upphovsrättsskyddad musik, kan spridas utan rättighetsinnehavarens medgivande eller att personuppgifter eller information om en enskild person sprids på nätet. Dessa intressekonflikter kan i flera avseenden hanteras genom existerande rättsregler och rättsprinciper. I andra avseenden har ny reglering införts. Bland annat har E-handelsdirektivet införts som bland annat harmoniserar medlemsstaternas regler för tjänsteleverantörer som tidigare reglerades separat inom varje medlemsstat. I direktivet återfinns ett ansvarsskydd för tjänstelevererande mellanhänder som levererar någon av informationssamhällets tjänster. Detta ansvarsskydd har införts för att skydda tjänstelevererande mellanhänder från ansvar för olika lagbrott. Motivet bakom detta ansvarsskydd är att skydda dessa mellanhänder på grund av att de ofta hanterar stora mängder information och har svårt att kontrollera all information som passerar genom deras tjänster. En tolkningsproblematik som vuxit fram är huruvida söktjänsteleverantörer skall omfattas av detta ansvarsskydd. Frågan om tillämpligheten och omfattningen av ansvarsskyddet har vid ett antal tillfällen prövats av EU-domstolen men har i dagslägen inte prövats i förhållande till söktjänsteleverantörer. Denna uppsats tar sikte på att utreda huruvida söktjänsteleverantörer omfattas eller bör omfattas av detta ansvarsskydd.
 • Söktjänsteleverantörer & ansvarsskydd

  Rexö, Filip (Lunds universitet/Juridiska institutionen, 2016)
  Internet har inneburit en förändring ur många många aspekter. Tekniken har medfört förändringar för hur vi kommunicerar, samlar in och delar med oss information och material m.m. Denna utveckling har medfört ett flertal intressekonflikter. Det kan handla om att skyddat material, till exempel upphovsrättsskyddad musik, kan spridas utan rättighetsinnehavarens medgivande eller att personuppgifter eller information om en enskild person sprids på nätet. Dessa intressekonflikter kan i flera avseenden hanteras genom existerande rättsregler och rättsprinciper. I andra avseenden har ny reglering införts. Bland annat har E-handelsdirektivet införts som bland annat harmoniserar medlemsstaternas regler för tjänsteleverantörer som tidigare reglerades separat inom varje medlemsstat. I direktivet återfinns ett ansvarsskydd för tjänstelevererande mellanhänder som levererar någon av informationssamhällets tjänster. Detta ansvarsskydd har införts för att skydda tjänstelevererande mellanhänder från ansvar för olika lagbrott. Motivet bakom detta ansvarsskydd är att skydda dessa mellanhänder på grund av att de ofta hanterar stora mängder information och har svårt att kontrollera all information som passerar genom deras tjänster. En tolkningsproblematik som vuxit fram är huruvida söktjänsteleverantörer skall omfattas av detta ansvarsskydd. Frågan om tillämpligheten och omfattningen av ansvarsskyddet har vid ett antal tillfällen prövats av EU-domstolen men har i dagslägen inte prövats i förhållande till söktjänsteleverantörer. Denna uppsats tar sikte på att utreda huruvida söktjänsteleverantörer omfattas eller bör omfattas av detta ansvarsskydd.
 • PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE CONSEJOS PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO EL HOSTIGAMIENTO CIBERNÉTICO : CONSEJOS PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO

  National Center for Missing & Exploited Children and International Association of Chiefs of Police (National Center for Missing & Exploited Children and International Association of Chiefs of Police, 2014-08-07)
  Los administradores pueden aprovechar estos consejos para ayudarles a prepararse para un
 incidente de hostigamiento cibernético. Los agentes pueden utilizar estos consejos para guiar su respuesta ante un incidente de hostigamiento cibernético
 • Cyberbullying: Legal implications for schools

  Campbell, Marilyn A.; Cross, Donna; Spears, Barbara; Slee, Phillip (The Centre for Strategic Education, 2010-11)
  Most educators are now aware that cyberbullying is bullying through the use of technology. This new form of bullying makes use of the diverse range of technology now available including email, texting, chat rooms, mobile phones, mobile phone cameras, i-pods and websites. Cyberbullying shares many of the same attributes as face-to-face bullying such as a power imbalance which causes a sense of helplessness on the part of the victim, repetition and the intent to hurt.
 • Which laws can apply to cyberbullying?

  Langos, C. (Law Society of South Australia, 2015-11-02)
  We are living in the digital age - an age where our lives are intertwined with technology on a daily basis. Along with the undeniable advantages that information communication technologies create, there is a dark side which surfaces when technology is misused in a manner that causes harm to others. One form which has been a focal point of recent scholarship is cyberbullying.

View more