Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Editorial

  Agustí Cerrillo (Universitat Oberta de Catalunya, 2011-01-01)
 • Legal and technical difficulties of web archival in Singapore

  Jhonny Antonio Pabón Cadavid; Johnkhan Sathik Basha; Gandhimani Kaleeswaran (Universidad Externado de Colombia, 2014-11-01)
  Web Archiving in the National Library of Singapore is one of the fundamental actions to ensure the preservation of national digital heritage. By the year 2006, the National Library of Singapore (NLS) has started a Web Archive initiative called Web Archive Singapore (WAS). This paper analyses the legal and technical issues that act as obstacles for the collection and management of the digital collections established through Web Archiving in Singapore. WAS lacks an adequate copyright framework for its digital records management, including long-term preservation and access. From a technical perspective we analyze the latest international developments and challenges of web archival. In both analysis legal and technical, we emphasizes on users of archives as the main leitmotif when focus on solutions. Our final recommendations and conclusions are underlined by the fact that NLS must encourage research and knowledge creation through the support of digital humanities, implementing technical and legal solutions that foster a Web Archive.
 • Gospodarska pogodba o zagotavljanju storitev računalništva v oblaku

  Dugar, Gregor; Štimulak, Mateja (2020-08-29)
  V magistrski diplomski nalogi raziskujem možnosti pogodbenega urejanja razmerja med ponudnikom in naročnikom določenih storitev računalništva v oblaku kot so opredeljene v nadaljevanju - kadar sta pogodbeni stranki gospodarska subjekta slovenskega prava in razmerje ne vsebuje mednarodnih elementov. Zanima me katere zakonske določbe so relevantne za opredelitev takega razmerja, za kakšen tip pogodbe gre in kako ter v kolikšni meri lahko stranki avtonomno oblikujeta pogodbeno razmerje. Ugotavljam kateri elementi pogodbe pomembno zavarujejo ali ogrožajo interese pogodbenih strank, katere določbe pogodbene stranke običajno vnašajo v pogodbo in ali je izrecno urejanje posameznih elementov potrebno, ali le prispeva k jasnosti pravnega razmerja. V zadnjem delu ugotavljam ali so pravne značilnosti pogodbe o zagotavljanju storitev računalništva v oblaku v praksi že dovolj izoblikovane in poenotene, da bi bilo ta tip pogodbe mogoče in smiselno urediti tudi v zakonu.
 • La libre circulation des données est devenue la cinquième liberté consacrée dans le droit de l’Union européenne

  Aix Marseille Université (AMU); Laboratoire Interdisciplinaire Droit des Médias et Mutations Sociales (LID2MS) ; Aix Marseille Université (AMU); Mouron, Philippe (HAL CCSDIREC, 2019-03-12)
  International audience
 • On the regulation of cloud computing contracts / Clarice Marinho Martins de Castro

  Queiroz, Ruy José Guerra Barretto de; Castro, Clarice Marinho Martins de (Universidade Federal de Pernambuco, 2015-03-11)
  Submitted by Nayara Passos (nayara.passos@ufpe.br) on 2015-03-11T19:03:04Z
 No. of bitstreams: 2
 TESE Clarice Marinho de Castro.pdf: 2687041 bytes, checksum: dce1690dc5de11a21995358c7edaae0a (MD5)
 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5)

查看更多