Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • THREATS AND SYMPTOMS OF EXCESSIVE USE OF THE INTERNET BY YOUNG PEOPLE. AN ATTEMPT TO DEFINE THE PHENOMENON AND A RESEARCH REPORT

  Łukasz Kwadrans; Ivan Rác (Ministry of Justice (Poland), 2019-12-01)
  The text is an analysis of the phenomenon of netoholism based on foreign literature, especially Czech and Slovak literature, as well as own research. The authors point out problems aff ecting young people and challenges in the field of prevention, probation, and early response to Internet addiction. It becomes a challenge both for changes in the law, prevention, diagnosis, or reaction of assistance services, to the implementation of the educational function of the school. The authors propose inclusion in preventive programs regarding other addictions, most often from alcohol and drugs, also activities related to the prevention of netoholism. Own research confi rms disturbing conclusions from the analysed works, reports and publications of other authors. This is only a description and diagnosis of the problem, which may lead to further research, studies, analyses, as well as seeking its solutions or formulating recommendations. The text certainly allowed to defi ne basic concepts, and through the presentation of research results it will inspire to take intervention measures in the context of the practice of applying the law, as well as its possible changes in the areas allowing prevention, diagnosis and treatment as well as proper public response to this type of addiction.
 • Consumer Protection—Exploring Private Causes of Action for Victims of Data Breaches

  Dion, Justin H.; Smith, Nicholas M. (Digital Commons @ Western New England University School of Law, 2019-01-01)
  Data breaches are becoming a norm in modern life. Every year it seems that bigger and bigger attacks are launched, and more and more individuals are harmed. The law has responded by increasing states’ ability to prosecute cybercriminals. A glaring hole exists in this protection though. The state is largely an unharmed party. The real harm is done to individual citizens affected by the breaches. Their data is compromised, their identities are stolen, and their livelihoods are placed at risk. This Article will analyze the issue and propose a solution for increased consumer protection in addition to the current criminal punishments.
 • Ochrona praw własności intelektualnej w Internecie a wyłączenie odpowiedzialności hostingodawcy za treści pochodzące od osób trzecich

  Murdza, Maciej
  Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie kompleksowej analizy problematyki wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług społeczeństwa informacyjnego w prawie europejskim wobec masowych naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie. Rozdział pierwszy ma za zadanie przybliżenie reżimu wyłączonej odpowiedzialności pośredników internetowych ze szczególnym naciskiem na usługę hostingu. W tym celu poddano analizie przepisy dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), jak również ewolucję orzecznictwa europejskiego w tej dziedzinie. W rozdziale drugim i trzecim przeanalizowane zostały kolejno środki udostępnione przez usługodawcę podmiotom praw własności intelektualnej, których prawa uległy naruszeniom za pośrednictwem usługi hostingu. Zawierają się one obecnie w gruncie rzeczy w dwóch typach działań: zobowiązaniu pośredników do określonego zachowania nakazami sądowymi wydanymi w oparciu o odpowiednie przepisy prawa krajowego oraz zwiększeniu ich aktywnej roli w ramach tzw. procedur notyfikacyjnych. Rozdział czwarty podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to, co może przynieść najbliższa przyszłość, w szczególności biorąc pod uwagę tendencję do poszerzania roli pośredników internetowych poprzez zachęcanie ich do wdrażania własnych, dobrowolnych środków i procedur. Praca nie wyczerpuje wszystkich stosowanych metod zwalczania, dążąc raczej do przedstawienia przekrojowej analizy rozwiązań najczęściej występujących lub najlepiej wyrażających fundamentalny problem tej tematyki, jakim niewątpliwie jest poszukiwanie złotego środka w mętliku sprzecznych praw i interesów wszystkich czterech uczestników sporu: podmiotów naruszanych praw, usługodawców, użytkowników, a także ustawodawców.
 • Securing the Internet of Healthcare

  Mattioli, Michael; Shackelford, Scott J.; Myers, Steve; Brady, Austin; Wang, Yvette; Wong, Stephanie (Digital Repository @ Maurer Law, 2018-01-01)
  Cybersecurity, including the security of information technology (IT), is a critical requirement in ensuring society trusts, and therefore can benefit from, modern technology. Problematically, though, rarely a day goes by without a news story related to how critical data has been exposed, exfiltrated, or otherwise inappropriately used or accessed as a result of supply chain vulnerabilities. From the Russian government's campaign to influence the 2016 U.S. presidential election to the September 2017 Equifax breach of more than 140-million Americans' credit reports, mitigating cyber risk has become a topic of conversation in boardrooms and the White House, on Wall Street and Main Street. But oftentimes these discussions miss the problems replete in the often-expansive supply chains on which many of these products and services we depend on are built; this is particularly true in the medical device context. The problem recently made national news with the FDA-mandated recall of more than 400,000 pacemakers that were found to be vulnerable to hackers necessitating a firmware update. This Article explores the myriad vulnerabilities in the supply chain for medical devices, investigates existing FDA cybersecurity and privacy regulations to identify any potential governance gaps, and suggests a path forward to boost cybersecurity due diligence for manufacturers by making use of new approaches and technologies, including blockchain.

عرض المزيد