Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • The most good we can do or the best person we can be?

  Bourban, Michel; Broussois, Lisa (Taylor & Francis, 2020-11-19)
  We challenge effective altruism (EA) on the basis that it should be more inclusive regarding the demands of altruism. EA should consider carefully agents’ intentions and the role those intentions can play in agents’ moral lives. Although we argue that good intentions play an instrumental role and can lead to better results, by adopting a Hutchesonian perspective, we show that intentions should, first and foremost, be considered for their intrinsic value. We examine offsetting and geoengineering, two so-called solutions to climate change supported by EA, to highlight the limitations of a narrow understanding of altruism.
 • Ethics, energy transition, and ecological citizenship

  Letcher, Trevor; Bourban, Michel (Elsevier, 2020-10-28)
  To avoid dangerous anthropogenic interference with the climate system, two mitigation measures are possible: reducing greenhouse gas emissions and enhancing greenhouse gas sinks. This paper starts by explaining that there are strong ethical reasons for favoring the former over the latter. The moral risks raised by a large-scale deployment of negative emissions technologies are much greater than the ethical issues raised by replacing fossil fuels with renewables. Although small-scale negative emissions projects have become necessary because of the scarce remaining global carbon budget, the first moral imperative today is still to reduce global emissions rapidly and drastically through a global energy transition. But what is the content of this energy transition? First, to be fair, the energy transition should phase out both fossil energy and nuclear energy from the global energy mix. Both sources of energy come with insurmountable ethical issues. Second, the energy transition is only possible if the prices of fossil fuels increase while the prices of renewables decrease thanks to government subsidies. But to avoid a potential clash between climate justice and social justice, the energy transition should also include compensatory measures to compensate communities and workers who depend on fossil fuel extraction, as well as to offset the potentially regressive effects of carbon pricing policies. Third, given that there are limits on the extent to which fossil fuels can be replaced by renewables, the energy transition ultimately includes a behavioral component at the individual level. To reduce their carbon footprint, it is not sufficient for individuals to consume differently by buying green energy; they should also consume less by adapting their lifestyles, especially in terms of transportation and diet. To think about these behavioral changes which are necessary to make a full energy transition possible, this paper adopts the normative framework of ecological citizenship and a virtue ethics approach supporting ‘energy sobriety’ as a green virtue characteristic of the ecological citizen.
 • Moral sequencing and intervening to prevent harm

  Costello, Benjamin David (2019-12-10)
  This thesis will utilise the literature on the distinction between doing harm and allowing harm to develop a novel system of moral sequencing that can be applied to general moral problems to decide if, when, and how an agent should intervene to prevent harm from occurring to another agent. Off the back of this discussion, this thesis will offer a way of determining the responsibility of certain agents for their actions within a moral sequence. These motivations will be at the centre of the discussions in this thesis and will be accomplished by ultimately updating the system of moral sequencing so that it makes sense of practical cases of inner-agent change, which itself provides a justification for intervening earlier, and potentially diminishing the responsibility for agents who have experienced an inner-agent change, in a moral sequence.
 • Fantazja, emocje, refleksja. Bajki w warsztacie nauczyciela etyki

  Joanna Danszczyk; Magdalena Folda; Magdalena Glicka; Joanna Gościniak; Daniel Jakubowski; Justyna Klak; Ewa Nowak; Bogumił Rudawski; Aneta Tomczak (Adam Mickiewicz University, 2011-02-01)
  Opowieści w konwencji bajki z przesłaniem filozoficznym, ailment mogą znacząco wzbogacić warsztat nauczyciela etyki, który przymierza się do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Starannie dobrana bajka, zaprezentowana przez nauczyciela (lub uczniów) w sposób sceniczny, może wzbudzić nie tylko zainteresowanie (i kluczowe w filozofii) zdziwienie (Martens, 2003), ale także tzw. dysonans poznawczy w zetknięciu z kontrowersją, dylematem lub konfliktem racji czy dóbr
 • Filozoficzno-społeczne aspekty używania środków psychoaktywnych

  Kociołek, Kamil
  Substancje psychoaktywne używane są przez ludzi różnych kultur od tysiącleci. Wykorzystywane były w starożytnej Grecji, Indiach, stosowane przez ludy prymitywne oraz przedstawicieli wysoko rozwiniętych cywilizacji. Cele korzystania z nich bywają rozmaite - od zastosowań medycznych i rekreacyjnych po doskonalące, a nawet duchowe. Współcześnie substancje te objęte są wyjątkowo restrykcyjnymi przepisami ograniczającymi ich zastosowanie do kwestii naukowych oraz leczniczych. Z tego powodu produkcja, dystrybucja oraz obrót nimi stały się domeną organizacji przestępczych, które czerpią z tego procederu kolosalne zyski. Szacuje się, że rynek substancji psychoaktywnych jest jednym z trzech największych na świecie obok turystyki oraz petrochemii.Między innymi ten właśnie fakt zaczął napędzać narastającą falę krytyki, która uderza w ogólnoświatową politykę prowadzoną w tym zakresie. Zdaniem wielu naukowców, działaczy społecznych, ekspertów nie przynosi ona bowiem oczekiwanych rezultatów, a powoduje gigantyczne koszta, wywołując przy tym coraz to większe i oddziałujące na różnych poziomach szkody. Wysyp nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, rosnąca liczba zgonów i zdrowotnych powikłań, bogacenie się grup przestępczych zyskujących coraz silniejsze wpływy - to tylko kilka z całej masy przykładów negatywnych skutków tej polityki.W alternatywie do niej proponowany jest zupełnie nowy system, oparty na pomocy oraz wsparciu, a nie na bezwzględnym karaniu, nazywany przez specjalistów filozofią redukcji szkód. Bazując na innych zasadach i dążąc do odmiennego celu wskazuje, że stanowisko społeczne względem substancji psychoaktywnych nie jest i nie musi być jednolite.Analiza prezentowanych na gruncie tej filozofii poglądów wraz z analizą dotychczasowej polityki wskazują, że stanowiska w tej sprawie ugruntowane są w przekonaniach nie tyle politycznych, co filozoficzno-społecznych. Z tego powodu przy próbie opracowania optymalnej względem danych oczekiwań strategii publicznego oddziaływania niezbędne okazuje się zbadanie filozoficznych podstaw badanej w tej pracy tematyki.W tym celu zdecydowano się podjąć następujące rozważania. W pierwszej kolejności rozpatrzono problemy struktury pojęciowej, których rozstrzygnięcie wymagało przywołania kulturowo-historycznych aspektów podejmowanego zagadnienia. Umożliwiło to wyeliminowanie rozbieżności przejawiających się na poziomie konceptualnym, które, jak się okazało, stanowią przyczynę dużej części konfliktów. W dalszej kolejności zbadane zostały podstawy prawno-polityczne represyjnej polityki, które zawarto w przepisach, zwłaszcza preambułach aktów prawnych w tej sprawie. Przedstawiono dane ewaluacyjne oraz statystyczne, a także najnowsze zalecenia międzynarodowych instytucji. Kolejno zaprezentowano oraz poddano analizie działania organizacji pozarządowych zajmujących się popularyzacją oraz wdrażaniem modelu redukcji szkód. Przedstawiono także jego podstawy teoretyczne.W obu przypadkach sukcesywnie poszukiwano i wydobywano fundamenty filozoficzne podejmowanych przedsięwzięć. Umożliwiło to wskazanie dóbr i wartości, które podlegają ochronie bądź są naruszane wskutek konkretnych działań oraz pozwoliło określić założenia i cele. To utworzyło bazę dla rzetelnego wartościowania dotyczącego zachowań z udziałem substancji psychoaktywnych.Mechanizm ich ograniczania poddano refleksji z perspektywy największych nurtów filozofii politycznej. Zbadano, czy wprowadzone ograniczenia znajdują w nich uzasadnienie oraz określono płaszczyznę, a także elementy sporne między dwoma systemami. Przeprowadzono krytykę niespójnych rozwiązań oraz zwrócono uwagę na błędy powstałe wskutek teoretycznej niekonsekwencji . Wyłoniono problemy etyczne oraz społeczne, które swoją bazę mają w stanowiskach filozoficzno-politycznych.Wszystko to umożliwiło wzięcie pod rozwagę badanego zagadnienia i stworzyło filozoficzną podstawę optymalizacji rozwiązań względem substancji psychoaktywnych.

View more