Welcome to the Globethics.net Library!

 • Guide to MS508 Fanny Zlabovsky-National Council of Jewish Women case files

  Novick, Susan Goodman (ScholarWorks@UTEP, 2006-08-01)
  Fanny Hutman Zlabovsky worked for the El Paso section of the National Council of Jewish Women from 1920 until the early 1940s, and kept the case files on those immigrants on whose cases she worked. The Fanny Zlabovsky-National Council of Jewish Women Case Files include 239 case files that include correspondence in English and Yiddish with immigrants and their families as well as with officials at the national office of the NCJW, the Hebrew Immigrant Aid Society, and other national and international organizations that assisted immigrants in the 1920s to 1940s. In addition to these case files, there are other items of general correspondence and reports spanning from 1922 to 1941.
 • Identity construction of Roman Catholic religious sisters in the church in Nigeria.

  Lindegger, Graham Charles.; Rakoczy, Susan Francis.; Eze, Chika Eucharia. (2013-06-20)
  Thesis (Ph.D.)-University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, 2012.
 • Creating “A Beautiful Place to Die”: The History of Lesbian Clergy During the AIDS Epidemic

  Chung, Rebecca (Scholarship @ Claremont, 2020-01-01)
  This thesis examines the history of lesbian clergy during the AIDS epidemic. It questions why lesbian clergy, and lesbians more broadly, have been missing from historical narratives about the epidemic. It draws on oral history interviews conducted with lesbian rabbis, pastors, and activists to illustrate how the first generation of lesbian clergy came to be ordained in the 1970s and then found themselves uniquely able to lead gay-oriented churches and synagogues as the AIDS epidemic devastated their communities. In the midst of a crisis, lesbian clergy forged relationships between gay men and lesbians and gay people and religion. It also traces how the acts of pastoral care by lesbian rabbis and pastors had lasting political and religious implications into the twenty-first century. By serving as a critical religious and political voice for the gay and lesbian community during this time, they helped build the LGBTQ community that exists today. Ultimately, this thesis discusses how a small group of lesbian clergy during the AIDS epidemic transformed religious institutions in the United States by being present for gay men with AIDS in their final days.
 • Koncepce člověka a kritický přístup ke společnosti v díle Milana Machovce

  Stark, Stanislav; Blahutková, Daniela; Bieliková, Jana (Západočeská univerzita v Plzni, 2013-09-04)
  Práce se skládá ze čtyř samostatných kapitol. První část pojednává o životě Milana Machovce, což určitým způsobem přiblíží pozadí pro chápání jeho hledání smyslu lidské existence. Druhá kapitola se týká ústředního tématu jeho filozofie, tedy otázky hledání smyslu lidského života, o němž vydal celkem tři publikace: O smyslu lidského života (1957), Smysl lidského života (1965) a Smysl lidské existence (2002). Pozornost je věnována obzvláště poslední z nich. V této monografii se totiž Machovec snažil hledat a nalézt smysl života z toho důvodu, aby člověk jako druh přežil. Prostřednictvím pojmů jako "Bůh", "Fetiš", "Vesmír", "Humanismus" a především "Dialog", které jsou v práci podrobněji rozebrány, je naznačeno, jak je možné objevit cestu k sebezáchově lidstva a tím vlastně též nalézt smysl lidského života. Třetí úsek práce se zaobírá Machovcovým pojetím ženy. Tu totiž považuje za jeden z nejdůležitějších činitelů záchrany lidstva. V poslední čtvrté části je pak nastíněno, jak byl Machovec coby filozof vnímán svými kolegy a studenty.
 • Developing a Women's Biblical Counseling Course at The Master's University Graduate School

  Scott, Stuart W.; Jones, Robert D.; Cullen, Shelbi Lynn (School of Ministries, 2019-06-05)
  This ministry project was designed to redevelop the course known as Women Counseling Women for the students enrolled in The Master of Arts Program at The Master’s University in Santa Clarita, California. Chapter 1 outlines the ministry context at The Master’s University, Santa Clarita, California, the project’s rationale, purpose, goals, and research methodology. Chapter 2 examines biblical and theological rationale for women counseling women as a biblical model. Chapter 3 reviews the theoretical and practical issues related to women counseling women by comparing and contrasting an integrative counseling approach, a secular counseling approach, and a biblical counseling approach. Chapter 4 reviews
 
 the specific elements of the project, which consisted mainly of a 10-week curriculum equipping women who counsel women on specific topics. Chapter 5 analyzes the project, specifically data collected from the students on 10 lectures; the data collected from the students in the course both pre- and post-surveys.

Más