Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Ewolucja tradycyjnych wartości w chińskiej rodzinie

  Nalepka, Karolina
  Przedmiotem przedstawionej pracy licencjackiej są zmiany w postrzeganiu tradycji, które na przestrzeni czasu zaszły w obrębie chińskiej rodziny, ze szczególnych uwzględnieniem praktykowania tradycyjnych wartości. Poniższa praca zawiera trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale omawiane są podstawowe pojęcia socjologiczne związane z tematem pracy, takie jak kultura i tradycja. Drugi rozdział ma na celu przedstawienie tradycyjnego modelu rodziny, w którym uwzględniono elementy konfucjanizmu, rodzinnej hierarchii, roli kobiety oraz synowskiej pobożności. Ostatni rozdział skupia się na prześledzeniu zmian, jakie wystąpiły w obrębie wymienionych wcześniej tradycyjnych wartości rodzinnych, w wyniku wybranych wydarzeń historycznych, takich jak Ruch 4 Maja czy wprowadzenie polityki jednego dziecka w Chinach. Celem niniejszej pracy jest ukazanie procesu zmian, jakie zaszły pomiędzy współczesną chińską rodziną a jej tradycyjnym modelem z przeszłości w kwestii kultywowania określonych wartości rodzinnych.
 • "Wpływ konfucjanizmu na pozycję kobiety we współczesnej Korei Południowej"

  Szydło, Julia
  Półwysep Koreański posiada historię związaną z myślą konfucjańską sięgającą ponad dwa tysiące lat. Pod koniec XIV wieku konfucjanizm stał się podstawą funkcjonowania Korei dynastii Chosŏn. Od tego czasu zaczął przenikać wszystkie sfery życia społecznego - początkowo przez legislaturę zdominował życie publiczne, a następnie jego wpływy dosięgły również sferę prywatną. W wyniku tego, wartości konfucjańskie, charakteryzujące się hierarchizacją oraz patriarchalizmem, weszły na stałe w skład wartości kulturowych społeczeństwa koreańskiego. Konfucjańskie wartości stanowią element charakterystyczny wschodnioazjatyckiej, w tym koreańskiej, modernizacji. Dlatego też, pomimo demokratyzacji, procesów liberalizacyjnych oraz rozwoju technologicznego, Korea Południowa do dziś jest krajem tradycjonalistycznym, co przekłada się na patriarchalny charakter społeczeństwa Republiki Korei. Stan ten potwierdzają badania takie jak Global Gender Gap Report czy Glass Ceiling Index, widoczne jest to również w koreańskiej kulturze popularnej. Wyraźne nierówności między płciami spowodowały pojawienie się stosunkowo niedawno ruchów feministycznych. Postulaty przez nie głoszone stanowią wyraźne zagrożenie dla dotychczasowego pojmowania społecznej harmonii wynikającej z konfucjańskiej hierarchii. Tym samym, powodują one opór mężczyzn, którzy równościowe ruchy kobiet postrzegają jako pozbawienie ich dotychczasowego, dominującego statusu. Jest to zarzewiem poważnego konfliktu między płciami, szczególnie widocznego w przestrzeni internetowej, który utrudnia poprawę sytuacji kobiet pomimo zmian w legislaturze.
 • The importance of the 'Asian values' concept for modern political systems of East and Southeast Asia

  Lončar Mirela (University Dzon Nezbit, 2020-01-01)
  This paper analyzes the significance of the concept of "Asian values" for modern political systems of East and Southeast Asia. Taking the theoretical basis of one of the creators of the concept of "Asian values" - Lee Kuan Yew, as a starting point, the author analyzes and explains in what way these values have influenced the contemporary political systems of East and Southeast Asia. Confucian values, which include discipline, education, respect for authority, respect for the family, and many others, have provided a strong foundation of a unique identity of the regions of East and Southeast Asia, which differ from the Western model, and which is embodied in the concept of "Asian values". The aim of this paper is to illustrate how the concept of "Asian values" has influenced the regions of East and Southeast Asia and their political systems.
 • Struktura demograficzna Chin w kontekście polityki jednego dziecka

  Szakalicka, Adrianna
  Celem pracy jest opis i analiza polityki jednego dziecka oraz przedstawienie dalekosiężnych skutków, jakie przyniosła. Badając jej wpływ na strukturę demograficzną Chin szczególną uwagę zwrócono na sytuację kobiet, które zostały dotknięte nią najbardziej. Udowodniono, że polityka jednego dziecka przyczyniła się do pogłębienia deficytu kobiet oraz znacznie wpłynęła na pogorszenie się ich sytuacji, która została uwarunkowana przez konfucjańską tradycję wyższości mężczyźni i preferencję syna. Szczegółowa analiza dostępnych materiałów dowiodła, że wieloletnie działania rządu Chin związane z kontrolą narodzin spowodowały wiele cierpień i wpłynęły negatywnie na społeczeństwo chińskie. Zostały ukazane sposoby egzekwowania i restrykcje za nieprzestrzeganie polityki jednego dziecka, takie jak przymusowe aborcje, sterylizacje, kary finansowe czy pobicia. Przedstawiono sytuację „ukrywanych dzieci”, nowy model rodziny — „4–2–1”oraz fenomen „małych cesarzy”. Zwrócono również uwagę na istotny problem porywania i handlu ludźmi.
 • "Asian Values"Revisited: Human Rights and Democracy in East Asia.

  Le, Thu
  Azja jest regionem rozmaitych kultur. Jest to związane z faktem, że polityczna, społeczna i ekonomiczna sytuacja ludzi w tym regionie jest różnorodna. Ta sytuacja rodzi pytanie czy uniwersalne pojęcia takie jak prawa człowieka i demokracja mogą odnosić się w znaczący sposób do wartości kulturowych obecnych w regionie. Ta praca stawia za cel ponowne zbadanie dyskursu "wartości azjatyckich", który przeżywał rozkwit w latach 80-tych i 90-tych, sprawdzenie czego tak naprawdę dotyczył i jak mógł wpłynąć na polityczne, społeczne i ekonomiczne układy w społeczeństwach wschodnioazjatyckich. Bada ona również sytuację praw człowieka i ruchów demokratycznych w krajach Wschodniej Azji oraz próbuje przewidzieć przyszłość "wartości azjatyckich" w kontekście globalizacji.

View more