Welcome to the Globethics.net Library!

 • "Nouskaa Afrikan tyttäret!" Mercy Oduyoyen postkoloniaalinen afrikkalainen feministinen teologia

  Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta; University of Helsinki, Faculty of Theology; Helsingfors universitet, teologiska fakulteten; Ylikangas, Hanna (Helsingin yliopistoUniversity of HelsinkiHelsingfors universitet, 2020)
  Tässä pro gradussa olen tutkinut ghanalaisen teologin Mercy Oduyoyen feminististä afrikkalaista teologiaa. Tutkimuskysymykseni on, mitkä ovat afrikkalaisen teologian erityispiirteet, sekä miten feministinen ja womanistinen ajattelu näkyy Oduyoyen teologiassa. Määrittelen tutkielmalleni keskeiset käsitteet vapautuksen teologia ja postkoloniaalinen teologia, musta teologia, feministinen ja womanistinen teologia, ja tarkastelen myös muun muuassa Circle of Concerned African Women Theologians-yhteisöä, jonka Oduyoye on perustanut.
 
 Tämä tutkielma paneutuu afrikkalaisen postkoloniaalisen feministisen teologian juuriin ja niihin keskusteluihin, joista afrikkalainen feministinen teologia on saanut alkunsa. Kun puhun ”afrikkalaisesta kulttuurista”, tarkoitan kontekstista riippuen joko matrilineaarista tai patrilineaarista afrikkalaista perinnettä. Matrilineaariset kulttuurit ja samoin patrilineaariset kulttuurit ovat niin yhteneviä keskenään, että niistä voidaan tehdä yleistyksiä ”afrikkalaisena kulttuurina”.
 
 Kristinusko tuli Afrikkaan ensimmäisen kerran jo noin 300-luvulla. Tästä huolimatta valtaosa Afrikan kristillisistä kirkoista on niin sanottuja lähetyskirkkoja, 1700-1900-luvulla eurooppalaisten perustamia kirkkoja, ja siten eurooppalainen vaikutus afrikkalaiseen kristinuskoon on merkittävä. Mercy Oduyoye näkee tämän vaikutuksen olleen ensisijassa kielteinen, ja hänen mukaansa erityisesti naisten asema on kärsinyt valkoisesta kristinuskosta ja länsimaisesta raamatuntulkinnasta. Afrikkaan on 1900-luvulla perustettu myös kotoperäisiä ns. AIC-kirkkoja, joissa ollaan tavoiteltu niin sanottua autenttista afrikkalaisuutta. Näissä kirkoissa ollaan onnistuneesti toteutettu afrikkalaista teologiaa, mutta naisten asema AIC-kirkoissa ei ole Oduyoyen mukaan merkittävästi lähetyskirkkoja parempi.
 
 Oduyoyen mukaan afrikkalaisessa kristinuskossa on länsimaisesta kristinuskosta erillisiä uskonnollisia piirteitä. Hänen mukaansa afrikkalaisille naisille kuva Kristuksesta vapauttajana on erityisen tärkeä, ja Kristus nähdään paitsi synnistä, myös seksismistä vapauttavana lunastajana.
 Oduyoye tarkastelee afrikkalaisen teologian tärkeimpiä temaattisia kohtia pureutumalla jumalakuvaan, perheeseen, äitiyteen ja naiseuteen. Jumalakuva afrikkalaisessa teologiassa eroaa hänen mukaansa länsimaisesta siinä, että afrikkalaisessa kristinuskossa Jumalasta käytetään myös sukupuolineutraaleja nimityksiä. Nämä nimitykset on omaksuttu afrikkalaisista traditionaalisista uskonnoista.
 • Violence Against Women in the Name of Honor: The Case of Jordan

  Alqahtani, Ghufran (Creator); Kraiem, Daniela (Thesis advisor); Musa, Aisha Y. (Other); Gould, Jon (Other) (American University, 2019-05)
  Honor crimes are forms of gendered violence that occur against women under the hand of the family, in which the “family home” become commonplace for violence and murder. It mainly involves a male relative that kills a female member within the family to protect a notion that is called “honor,” or the protection of sharaf because of ird violation that is the responsibility of females only. “Purification of shame,” “restoring dignity,” “preserving family honor,” all are used inside the courtrooms to justify such murder that takes the lives of almost twenty women annually in Jordan. This particular form of gender-based violence against women is the product of patriarchal interpretation of existing laws within the Jordanian Penal Code that is supported by Jordanian culture that encourages and entitles any male the right to kill his female relative in front of their family in a defense of sharaf and receive a reduced punishment. Articles 340, 98, and 99 of the Jordanian Penal Code altogether reflect the failure of the legal system in Jordan in protecting women from honor crimes. Even when the law recently witnessed minor changes, the male-based right to protect family honor through the use of lethal violence against women survived scrutiny. The purpose of this study is to highlight the legal injustice that is directed against women in Jordan. It will highlight the influence of legal pluralism and patriarchy to argue that this form of defense in its contemporary setting that is used solely to murder women is highly supported by tribal customs and religion making it an integral part of the modern legal system in Jordan.
 • “Never completely safe”: A research on the experiences of queer/LGBT+ Muslims in the Netherlands in relation to safe spaces and space-making practices

  Cvetkovska, Sara; Ayubi, S. (2019)
  Intolerant and repressive attitudes towards migrants and racialized minorities within national discourse are justified by the ‘orientalist’ view of Islam being ‘backward’ and a threat to the’Dutch ‘tolerant’, ‘liberal’, society. The experience of always being out of place - the nation, community, family - has led to the creation of alternative (safe) spaces, where self-identified
 queer/LGBTQ Muslims can be themselves and have a sense of belonging. This research focuses on the question of how queer/LGBT+ Muslims in the Netherlands experience safety and belonging in relation to safe spaces and space-making.
 • Derechos humanos e Islam : una mirada desde las mujeres

  Seco Martínez, José María; Sánchez Rubio, David; Baldi, César Augusto (2016)
  Programa de Doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo
 • Kabul ile Red Arasında: İslamî Feminizm

  TUNÇ, Harun; ; T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Mustafa Kemal ÜniversitesiMustafa Kemal University, 2020-06-21)
  Bu çalışmada, yazarı Kadri Yıldırım olan Kabul ile Red Arasında: İslamî Feminizm adlı kitabın tanıtımı ve kritiği yapılmıştır.

View more