Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Internetové pirátství

  Žikovská, Petra; Dobřichovský, Tomáš; Fiala, Jiří (2017-05-06)
  Hlavním cílem při tvorbě této práce bylo popsání fenoménu internetového pirátství a vymezení odpovědnosti jednotlivých osob při porušování autorského práva na internetu z pohledu platné české právní úpravy. Vzhledem k tomu, že jednotlivé státy musejí v oblasti ochrany před internetovým pirátstvím svižně reagovat na neustále vyvíjené nové technologie využívané piráty, je několik kapitol věnováno i nejvýznamnějším soudním rozhodnutím. Tato rozhodnutí mají nebo v budoucnu budou moci mít díky své mezinárodní důležitosti dopad právě na právní úpravu různých států nebo jejich postup v boji s pirátstvím. Tato práce sestává z deseti kapitol. První kapitola uvádí do problematiky internetového pirátství. Konstatuje, že porušování autorského práva prostřednictvím internetu může v současnosti být nejčastějším způsobem, jakým dochází k porušování právních předpisů. Druhá kapitola poskytuje definice pojmů, se kterými se v práci často operuje. Těmito pojmy jsou: autorské dílo, internet, internetové pirátství. Třetí kapitola je zaměřena na autorské právo a jeho obsah (osobnostní a majetková práva autora). Následující kapitola pojednává o prostředcích ochrany autorských děl, jež jsou poskytovány jednotlivými právními odvětvími. Konkrétně se jedná o prostředky plynoucí z ustanoveních autorského, trestního a...
 • Digital Forensics and Cyber Crime Fifth International Conference, ICDF2C 2013, Moscow, Russia, September 26-27, 2013, Revised Selected Papers /

  Gladyshev, Pavel.; Marrington, Andrew.; Baggili, Ibrahim.; SpringerLink (Online service)
  edited by Pavel Gladyshev, Andrew Marrington, Ibrahim Baggili.
 • Future Security 7th Security Research Conference, Future Security 2012, Bonn, Germany, September 4-6, 2012. Proceedings /

  Aschenbruck, Nils.; Martini, Peter.; Meier, Michael.; Tölle, Jens.; SpringerLink (Online service)
  edited by Nils Aschenbruck, Peter Martini, Michael Meier, Jens Tölle.
 • Researching Remedies in Intellectual Property Actions Involving Computer Technology: A Research Guide

  Kassabian, Daniel N. (University of Michigan Law School Scholarship Repository, 2002-10-01)
  The purpose of this research guide is not to answer the question "What remedies are available to an owner of computer related technology whose rights have been infringed?" but to provide a methodology by which a legal practitioner can find the answer to this question. This guide sets forth materials and methods of research that can be used for an inquiry that is broad in scope, such as researching which legal scheme's remedial component best suits a client's technology, but that are also capable of being used for a narrow or limited inquiry, such as looking for specific remedies available in litigation to enforce a client's rights. The guide points to many useful materials that practitioners in the field of intellectual property will find very helpful. The article will prove to be an invaluable resource to those doing research in the area of intellectual property for the first time, and to those law office librarians who are looking to gather intellectual property resources for attorneys conducting such research.
 • Thwack!! Take That, User-Generated Content!: Marvel Enterprises v. NCSoft

  Szabo, Carl Michael (Digital Repository @ Maurer Law, 2010-06-01)
  Comic-book heroes show us how to be valiant, how to fight for those less fortunate, and, in some circumstances, how to combat those who break the law. Such is the situation in the case of Marvel Enterprises, Inc. v. NCSofl Corp., a battle between user-generated content and the copyright violations that resulted. While the issue of copyright liability has been seen in hundreds of comments and notes from courts and attorneys alike, the issue of copyright liability on the internet remains an open question that if not addressed, could endanger the protection afforded to authors. Federal and state suits have tried to eliminate this problem through tort actions; perhaps a simpler system exists. Perhaps, taking another note from comic-book heroes, the best way to solve a problem is not to fight through it, but instead find an acceptable middle ground so that all benefit. This note proposes such a middle ground, an economic solution that will charge user-generated content websites for their use of copyrighted content allowing such websites to remain viable and provide their services while providing copyright holders the financial compensation they deserve.

View more