Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • "Smok w locie po niebie" - filozoficzne podstawy "swobodnej ekspresji" w praktyce sztuki kręgu wenren.

  Mazur, Rafał
  The theme of the work is the philosophical ground of "spontaneous expression" in artistic practice of wenren community. Art of confucius scholars - "literati" is an extension of their practice of philosophy and the method of "spontaneous expression" is a philosophical activity par excellence. The main aim is reconstruction of the contents of the concept of "spontaneous expression", and the conditions of this method of artistic creation.The work begins the presentation of the concept of art in terms of Confucianism, then this concept is presented in Daoism philosophy. Then it is shown the evolution of these two great schools of philosophy, and their combination in the currents of neoconfucianism and neodaoism and chan Buddhism as well, resulting in growing of the practice of "spontaneous expression". Presentation of philosophical reflection on this "method without method" is based on Chinese aesthetic texts concerning mainly on monochromatic ink painting and calligraphy.The study of this subject, the philosophical approach to artistic creativity seems to be especially interesting now when in European culture becomes important the art of "free improvisation. " Understanding the assumptions of "spontaneous expression", read philosophical treatises dealing with it, it might be helpful in the development of philosophy of "free improvisation".
 • Król Jaszczur poetą wyklętym. Poetycka autokreacja i znaczenie poezji Jamesa Douglasa Morrisona.

  Polnicka, Aleksandra
  Celem pracy magisterskiej jest pokazanie, że James Douglas Morrison (szerzej znany jako Jim Morrison) należy do grona tzw. poetów wyklętych. Większość osób kojarzy jego postać jedynie jako wokalistę jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych lat 60. w USA - The Doors. Praca ta skupia się na pokazaniu, że James Douglas Morrison w swojej szerokiej działalności artystycznej głównie skupiał się na pisaniu poezji. Ukazane są tu różnice między Jimem - wokalistą a Jamesem - poetą a także zwrócona została uwaga na wartość merytoryczną tekstów piosenek, które stworzył. Co za tym idzie trzeba zaznaczyć, że napisane przez Morrisona słowa do utworów The Doors także są utworami poetyckimi. Ważnym elementem w życiu Jima była jego autokreacja, która miała duży wpływ na jego karierę i wizerunek. James był także performerem- jego kontrowersyjne koncerty po dziś dzień wzbudzają emocje. Twórczość Jamesa Douglas Morrisona ma charakter amerykanistyczny. W swoich utworach odnosi się on nie tylko do burzliwej sytuacji lat 60. w USA, ale także zastanawia się nad kondycją amerykańskiego społeczeństwa i przyszłością tego kraju. Głównym zamierzeniem tej pracy jest przedstawienie Morrisona jako godnego uwagi amerykańskiego poetę, którego twórczość jest warta analizy literackiej a także ustalenia jej pozycji w literaturze amerykańskiej.
 • Przesunięcie. Czyli spór o sekularyzację Karla Löwitha i Hansa Blumenberga przedstawiony na kanwie Tryptyku z Prado Hieronima Boscha i Luxurii Pietera Bruegla Starszego

  Wodziński, Karol
  Posiłkując się wykładnią malarstwa Hieronima Boscha zaproponowaną przez niemieckiego historyka sztuki Wilhelma Fraengera przedstawimy problem, który rodzi się przy uważnej analizie porównawczej tego malarstwa z twórczością jego duchowego spadkobiercy, Pietera Bruegla Starszego. W oparciu o dwa słynne działa artystów: Tryptyk z Prado (tzw. Ogród rozkoszy ziemskich) i rysunek Luxuria z cyklu Grzechy główne zobaczymy, jak zapożyczone przez Bruegla motywy poddane zostały dramatycznemu przesunięciu semantycznemu, zupełnie zmieniającemu ich znaczenie. Próba wyjaśnienia tego zagadnienia stanowić dla nas będzie jednak głównie punkt wyjścia do rozważań nad, z gruntu filozoficzną, problematyką sekularyzacji. Przedstawiając, w tym kontekście, myśl Karla Löwitha i sporne z nią koncepcje Hansa Blumenberga zajmiemy się pytaniem o genezę nowożytnych form i charakter międzyepokowego związku wieków średnich i nowożytności. Tym samym wyjściowy dla nas problem przejścia między dwoma artystami, jak w soczewce skupiając te kwestie, pozwoli nam, na ile to możliwe, zbliżyć się do historycznego punktu przełomu i zrozumieć jego naturę.
 • Problem teodycei w kontekście Holokaustu. Charakterystyka porównawcza myśli Abrahama Heschela oraz Eliego Wiesela.

  Podedworska, Natalia
  Praca licencjacka "Problem teodycei w kontekście Holokaustu. Charakterystyka porównawcza myśli Abrahama Heschela oraz Eliego Wiesela", dotyka problemu postrzegania Boga w obliczu tragedii XX wieku. Hipoteza pracy licencjackiej została zawarta w słowach: Zagłada Żydów była wydarzeniem, które wywarło wpływ na zmianę postrzegania Boga na płaszczyźnie filozoficznych rozważań żydowskich. Celem pracy było przedstawienie różnych stanowisk filozoficznych, prezentujących postrzegania Boga po Aushwitz oraz wskazanie jak wielkie piętno odcisnął dramat ubiegłego wieku na myśli żydowskiej. Tematyka pracy skupia się na porównaniu dwóch myślicieli żydowskich : Abrahama Heschela oraz Eliego Wiesela. Ich postrzeganie Stwórcy po tragedii minionego wieku znacząco różni się od siebie. Poprzez analizę ich twórczości, uwypukla się różnica poglądów myślicieli nie tylko w temacie teodycei lecz także w postrzeganiu świata. Istotnym aspektem porównania wspomnianych myślicieli jest fakt, iż oboje byli mocno wierzący przed tragedią XX wieku, jednakże wpływ jaki Holokaust wywarł na ich pogląd wobec Boga sytuuje ich stanowiska jako kontrastujące ze sobą. Zapoznanie się z dziełami filozoficznymi dotyczącymi postrzegania Boga w obliczu Zagłady wykazało, iż zdecydowanie wywarł on wpływ na kształt późniejszej myśli żydowskiej. W pracy przedstawiono zarys kilku myślicieli żydowskich, których koncepcja Boga sprowadza się do wspólnej idei, mianowicie konieczności interpretacji boskiego oblicza. Wskazuje to, jaką rolę odegrał Holokaust w twórczości żydowskiej. Jednakże hipoteza pracy nie znalazła potwierdzenia w przypadku filozofii Heschela, którego wizja Boga, na tle innych filozofów jawi się jako unikalna. Abraham Heschel jako jeden z nielicznych myślicieli prezentuje permanentną wiarę w Boga, niezachwianą nawet wydarzeniem Holokaustu.
 • That Thou Art: Aesthetic Soul/Bodies and Self Interbeing in Buddhism, Phenomenology, and Pragmatism

  David Jones (Institute of Philosophy, University of Warsaw, 2020-11-01)
  The inheritance of dualism from Plato to Descartes, and since, has impoverished the human relation with nature, the world, other humans, and other species. The division of soul and body, and its counterpart of mind and body, gave us a world from which we believe ourselves to be separate from and superior to other species. This self-othering standpoint has had devastating consequences socially, politically, economically, and ecologically. This essay seeks to identify some resources in the Western tradition in phenomenology and pragmatism that avoid this standpoint and bring them into conversation with some primary insights of Buddhist philosophy: interdependent arising, the not-self, and interbeing. By doing so, it is not only suggested that comparative conversations are not only useful in their own right, but they add dimensions to our experience in the world. Moreover, they offer avenues for living enriched lives in concert with the world without engaging in self-deceptive mental and comforting psychological activities of who and what we really are.

View more