Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Μελέτη μετάπτωσης παραδοσιακών πληροφοριακών συστημάτων στο cloud

  Zenuni, Visient (2020-01-09)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η ανάλυση της μετάπτωσης παραδοσιακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Δημόσιους Φορείς, σε υπηρεσίες Νέφους. 
 Αρχικά, μελετήθηκε το Υπολογιστικό Νέφος, οι υπηρεσίες Νέφους(IaaS, PaaS και SaaS), τα βασικά χαρακτηριστικά, οι χρήσεις και τα πλεονεκτήματα από τις χρήσεις του, καθώς και οι τύποι υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. 
 Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι διαφορές ανάμεσα στο Δημόσιο, Ιδιωτικό και Υβριδικό Νέφος και μελετήθηκε το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος – G-Cloud στην Ελλάδα. Ακολούθησε περιγραφή του έργου και των δυνατοτήτων του G-Cloud που παρέχει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.) στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί τον βασικότερο φορέα υλοποίησης και διαχείρισης συστημάτων και υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και όπου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε, το έργο του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, G-Cloud, στη χώρα μας.
 Έπειτα, διεξάχθηκε μελέτη για τα πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), και με βάση τις υπηρεσίες G-Cloud που προσφέρονται από την ΚτΠ Α.Ε. και τη Γ.Γ.Π.Σ. αξιολογήθηκε η δυνατότητα μετάπτωσής τους στο Νέφος, καθώς και τα πλεονεκτήματα και η κοστολόγηση της μετάπτωσης αυτής .
 Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τη μελέτη μας, στα οποία αναλύονται ποια συστήματα μπορούν να μεταφερθούν στις μέχρι στιγμής παρεχόμενες υπηρεσίες G-Cloud, ποια προτείνεται να μεταφερθούν σε μετέπειτα στάδιο, όταν θα υποστηρίζεται και η υπηρεσία PaaS, αλλά και ποια δεν δύναται να μεταφερθούν είτε λόγω ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων, είτε λόγω μη υποστήριξης virtualization του server στον οποίο τρέχουν.
 • The Future of Cybertravel: Legal Implications of the Evasion of Geolocation

  Trimble, Marketa (Scholarly Commons @ UNLV Law, 2012-01-01)
  Although the Internet is valued by many of its supporters particularly because it both defies and defeats physical borders, these important attributes are now being exposed to attempts by both governments and private entities to impose territorial limits through blocking or permitting access to content by Internet users based on their geographical location—a territorial partitioning of the Internet. One of these attempts, for example, is the recent Stop Online Piracy Act (“SOPA”) proposal in the United States. This article, as opposed to earlier literature on the topic discussing the possible virtues and methods of erecting borders in cyberspace, focuses on an Internet activity that is designed to bypass the territorial partitioning of cyberspace and render any partitioning attempts ineffective. The activity—cybertravel, or the evasion of geolocation—permits users to access content on the Internet that is normally not available when they connect to the Internet from their geographical location. By utilizing an Internet protocol address that does not correspond to their physical location, but to a location from which access to the content is permitted, users can view or use content that is otherwise unavailable to them. Although cybertravel is not novel (some cybertravel tools have been available for a number of years), recently the tools allowing it have proliferated and become sufficiently user-friendly to allow even average Internet users to utilize them. Indeed, there is an increasing interest in cybertravel among the general Internet public as more and more website operators employ geolocation tools to limit access to content on their websites from certain countries or regions. This article analyzes the current legal status of cybertravel and explores how the law may treat cybertravel in the future. The analysis of the current legal framework covers copyright as well as other legal doctrines and the laws of multiple countries, with a special emphasis on U.S. law. The future of the legal status of cybertravel will be strongly affected by the desire of countries and many Internet actors to erect borders on the Internet to facilitate compliance with territorially-defined regulation and enjoy the advantages of a territorially-partitioned cyberspace. This article makes an attempt to identify arguments for making or keeping certain types of cybertravel legal, and suggests legal, technical, and business solutions for any cybertravel that may be permitted.
 • Practitioners’ perceptions, attitudes, and challenges around bullying and cyberbullying

  Samara, Muthanna; da Silva Nascimento, Bruna; El Asam, Aiman; Smith, Peter; Hammuda, Sara; Morsi, Hisham; Al-Muhannadi, Hamda (University of Malta. Centre for Resilience & Socio-Emotional Health, 2020)
  Practitioners’ perceptions and understanding of bullying in schools is vital and can help to tackle bullying. The aim of this study is to investigate perceptions, attitudes, and challenges towards bullying amongst 135 practitioners (psychologists, social-workers, and medical professionals) (56.9% women; mostly aged 26-50 years) in Qatar. The practitioners answered self-report questionnaires on the definition, causes, and consequences of bullying as well as the presence of bullying and anti-bullying policies at their workplace. The findings revealed that practitioners have a clear understanding of the definition, causes, and consequences of bullying and recognise bullying and cyberbullying as a problem in Qatari students. Higher bullying knowledge and experience were related to higher perception of bullying as a problematic behaviour, better identification of bullying characteristics, more support of anti-bullying laws, and more bullying guidelines in their workplace. There is a great need for practitioner training in issues concerning bullying and to design suitable anti-bullying policies and interventions in schools.
 • Competition in Information Technologies: Standards-Essential Patents, Non-Practicing Entities and FRAND Bidding

  Hovenkamp, Herbert J. (Penn Law: Legal Scholarship Repository, 2012-10-06)
  Standard Setting is omnipresent in networked information technologies. Virtually every cellular phone, computer, digital camera or similar device contains technologies governed by a collaboratively developed standard. If these technologies are to perform competitively, the processes by which standards are developed and implemented must be competitive. In this case attaining competitive results requires a mixture of antitrust and non-antitrust legal tools. FRAND refers to a firm’s ex ante commitment to make its technology available at a “fair, reasonable and nondiscriminatory royalty.” The FRAND commitment results from bidding to have one’s own technology selected as a standard. Typically the FRAND commitment is not a promise to charge any particular price, but only a price that meets FRAND expectations. This permits members of a standard setting organization (SSO) to focus on technical issues and worry about the price later. Two important questions that a FRAND commitment typically leaves open is the royalty base and the royalty rate. A strong case can be made that the base should be the smallest saleable unit containing the patented technology. While that base is not entirely free from problems, it does provide a more-or-less common currency. The FRAND obligation that the rate be nondiscriminatory typically, but not always, provides a set of yardsticks for measuring the rate. The non-practicing entity (NPE) that voluntarily declines to participate in an SSO process should generally be held to the FRAND royalty as its measure of its damages, even though its particular patents are not FRAND-encumbered. In this case a “reasonable” royalty is the royalty that the patent holder would have obtained in the competitive market in which it might have participated. The case for limiting NPE damages in this way is strongest when the NPE had actual or objectively reasonable knowledge of the SSO process but declined to participate. The case is weakest when the SSO’s processes were not well communicated to outsiders or the NPE in question was not permitted to participate. FRAND commitments should “run with the patent,” in the sense that owners of FRAND-encumbered patents should not be able to free them simply by assigning the patents to someone else. One fundamental principle of property law is that a property owner cannot transfer away a larger interest than it owns. The entire FRAND commitment process would be worthless if patent holders were able to evade it by the simple device of assigning encumbered patents in order to remove the encumbrance. The question of injunctive relief is only a little more complex. A FRAND commitment is on its face an offer to license to all who employ that patent in their standards-compatible product. True, the precise royalty terms are typically not specified in advance, but that entails that the FRAND royalty will be determined by reference to common indicia such as rates paid for similar technologies in the same or perhaps another situation. Further, the FRAND commitment effectively turns the royalty issues into a breach of contract claim rather than a litigated royalty claim. Permitting the owner of a FRAND-encumbered patent to have an injunction against someone willing to pay FRAND royalties is tantamount to making the patent holder the dictator of the royalties, which once again is the same thing as no FRAND commitment at all.
 • Challenges When Using Jurimetrics in Brazil—A Survey of Courts

  Bruna Armonas Colombo; Pedro Buck; Vinicius Miana Bezerra (MDPI AG, 2017-10-01)
  Jurimetrics is the application of quantitative methods, usually statistics, to law. An important step to implement a jurimetric analysis is to extract raw data from courts and organize that data in a way that can be processed. Most of the raw data is unstructured and written in natural language, which stands as a challenge to Computer Science experts. As it requires expertise in law, statistics, and computer science, jurimetrics is a multidisciplinary field. When trying to implement a jurimetric system in Brazil, additional challenges were identified due to the heterogeneity of the different court systems, the lack of standards, and how the open data laws in Brazil are interpreted and implemented. In this article, we present a survey of Brazilian courts in terms of readiness to implement a jurimetric system. Analyzing a sample of data, we have found, in light of Brazil’s open data regulation, privacy issues and technical issues. Finally, we propose a roadmap that encompasses both technology and public policy to meet those challenges.

عرض المزيد