Welcome to the Globethics.net Library!

 

 • Życie codzienne SOUQ SAROUJA w czasach globalizacji

  Jeziorna, Zofia
  Everyday life of Souq Sarouja in times of globalization is a work touching upon questions such as everyday life by Peter Sztompka, a small and traditional Souq Sarouja street located in the heart of Damascus. Places where a still alive tradition of tribalism meets with the Western lifestyle, the Arab culture with Western pop culture, Syrian hospitality and openness with the expansion of the Western world. By inhabitants it is treated as a common home, a value in itself. This master thesis is trying to find answers to the questions how globalization is perceived from the perspective of the Arab street in Damascus, is Souq Sarouja the subject or rather the object of global processes? Are Sarouja’s inhabitants aware of their participation in global integration processes, or are they only consumers of globalization products? How "liquid modernity" has filled the streets of the Souq Sarouja? The background to these reflections is a complex history of Syria and a theoretical presentation of concepts for the analysis of everyday life.
 • Penyusunan dan Pengembangan Alat Ukur Islamic Personality Scale (IPS)

  Cintami Farmawati; Nur Hidayati (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019-04-01)
  Islamic personality could be different with other personalities which cannot be explained completely by Western personality theory. For example, Western psychology might see the concept radicalism or suicide bombings as pathological, while in Islam, it is believed to be part of a behavior that reflects self-actualization. The aim of the research is to develop and develop instruments that can measure the Islamic Personality Scale (IPS) based on the theoretical framework of personality according to Islamic teachings and test the validity and reliability of this study. The research subjects were 550 students from three different universities who were selected by quota sampling. Data is obtained through testing of measuring instruments, internal validity and development of measuring instruments. Data is analyzed using Cronbach's Alpha and Confirmatory Factor Analysis. The results showed that the scale has high reliability. Islamic personality in the research subjects included ammarah, lawwamah, and mutmainah personality.
 • Kryzys imigracyjny jako czynnik wzmacniający europejskie nacjonalizmy

  Kopciński, Kamil
  Zjawisko kryzysu imigracyjnego jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań przed jakimi staje Europa. Masowy napływ osób reprezentujących inną kulturę wpływa znacząco na nastroje w społeczeństwach. Napływająca ludność niesie za sobą zagrożenia wielu rodzajów. Oprócz typowych dla takich zjawisk trudności ekonomicznych oraz humanitarnych pojawia się tu też aspekt społeczny oraz kulturowy. Tak wielka grupa osób pochodzących z innego kręgu kulturowego znacząco zmienia układ w społeczeństwie. Dodatkowo nastroje pogarszają skrajne ugrupowania islamistyczne, które informują że wraz z imigrantami na teren Europy dostają się terroryści. Niniejsza praca ma na celu podjęcie próby zbadania czy obecny kryzys imigracyjny wpływa na rozwój europejskich nacjonalizmów. Punktem wyjściowym jest dobre przedstawienie i zrozumienie bardzo złożonego pojęcia jakim jest nacjonalizm. Jego wiele odmian i nurtów prezentowanych w różnych krajach wpływa na działania wykonywane względem przybyszów. Kolejnym poruszanym aspektem jest Arabska Wiosna to jak do niej doszło, jak wyglądał jej przebieg oraz jakie skutki ( oprócz kryzysu imigracyjnego ) niesie za sobą. Ostatni rozdział poświęcony jest próbie analizy poszczególnych państw pod kątem rozwoju ideologi nacjonalistycznej w ich krajach. Całość pracy na odpowiedzieć na pytanie czy obecny kryzys ma wpływ na wzrost nastrojów nacjonalistycznych w krajach europejskich. Jeśli tak to w jakim stopniu i czym to jest spowodowane.
 • Modernization Before Industrialization: Cultural Roots of the Demographic Transition in France

  Brown University; Blanc, Guillaume (HAL CCSD, 2020-11-15)
  This research identifies the origins of the early demographic transition in eighteenth-century France. A turning point in history and an essential condition for development, the demographic transition first took hold in France more than a hundred years before any other country—and this event remains one of the ''big questions of history'' because of its timing and limited data availability. My results suggest that secularization accounts for the decline in fertility. I document an important and early process of dechristianization with never-before-used data on religious beliefs across time and space. Using census data, I show a strong association between religiosity and the timing of the transition. Finally, I draw on a novel dataset crowdsourced from publicly available genealogies to study individuals at the time. In order to establish a causal interpretation, I control for time-varying unobservables with fixed effects, study the effect of religiosity before and after secularization with difference-in-differences, and exploit the choices of second-generation migrants to account for unobserved institutional factors. These findings reveal that changes in preferences and the transition away from tradition may shape development.
 • A Japanese new religious movement goes global: The many migrations of Sōka Gakkai

  Helberg, Alan
  Niniejsza praca dotyczy Sōka Gakkai, buddyjskiego nowego ruchu religijnego założonego w Tokio w latach trzydziestych XX wieku. Używając teorii Thomasa Tweeda przyglądam się interakcjom religii z migracją. Początkowy gwałtowny wzrost tego NRR od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych był związany z szybko postępującą urbanizacją Japonii. Następnie Sōka Gakkai rozprzestrzeniła się na inne kraje w rezultacie emigracji Japończyków do Europy, USA i Ameryki Łacińskiej. Współcześni wyznawcy są bardzo mobilni, poruszając się pomiędzy globalnymi metropoliami, co powoduje duże zróżnicowanie kulturowe i etniczne grup Sōka Gakkai. W rozdziale piątym pracy prezentuję historię Soka Gakkai International w Holandii. Ten przykład pozwala lepiej przyjrzeć się procesom jakie zachodzą gdy ta religia zadomawia się w Europie. W ostatnim rozdziale analizuję współczesną migrację wyznawców, w tym używając materiału zgromadzonego podczas pracy terenowej w Amsterdamie. Ukazuję jak przynależność do SGI pomaga im znaleźć dla siebie miejsce gdziekolwiek na świecie się znajdą.

View more