Show simple item record

dc.contributorNevoránek, Jaroslav
dc.contributorJilčík, Tomáš
dc.contributor.authorTrněná, Lenka
dc.date.accessioned2019-10-24T19:37:05Z
dc.date.available2019-10-24T19:37:05Z
dc.date.created2017-02-28 01:26
dc.date.issued2010-07-16
dc.identifieroai:digilib.k.utb.cz:10563/5839
dc.identifierElektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10563/5839
dc.identifier1009110
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/1038715
dc.description.abstractTato diplomová práce zkoumá postavení ženy v islámském světě. Popisuje hlavní kořeny, jež stály u zrodu pojetí úlohy ženy v muslimské společnosti, předkládá základní normy, jež postavení ženy ve společnosti podmiňují a všímá si různých dalších celospolečenských determinantů, jež mají zásadní vliv na muslimskou ženu a její postavení i prestiž ve společnosti. Práce taktéž nastiňuje pohled západního světa na postavení muslimské ženy, jejž konfrontuje se stanovisky muslimské společnosti. V této souvislosti práce upozorňuje na to, že islámský svět není homogenním celkem, a tudíž ani on sám nezaujímá jednoznačné stanovisko v náhledu na postavení ženy v něm. V neposlední řadě se diplomová práce snaží poodhalit některé jevy související s prolínáním západní a islámské společnosti a zasadit tak problematiku do širšího rámce s teoretizujícím poukazem na možný vývoj multikulturní společnosti a k tomu se vztahující úkol sociální pedagogiky.
dc.description.abstractThe diploma work investigates a status of women in the Islamic world. It describes the main roots that could be found at the very beginning of the conception of woman's task within the Muslim society. It also shows that main rules determining the status of a woman in the society and notices other various conditions which substantially influence Muslim women and their status as well as their prestige in the society. The diploma work also sketches the Western world point of view concerning the status of Muslim women and further it confronts the view by the Muslim society standpoint. In this context the diploma work refers that the Islamic world is not a homogeneous community and that this is why it does not show up the only one standpoint. Last but not least the diploma work tries to discover some of the phenomena concerning the mutual influence of the two specific civilisations to put the problems into the wider frame and to theoretically point out a possible development of multicultural society and related task of social pedagogy.
dc.description.abstractInstitut mezioborových studií
dc.description.abstractobhájeno
dc.format.medium95 s.
dc.languagecs
dc.language.isocze
dc.publisherUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rightsPráce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.03.2010
dc.subjectpostavení ženy
dc.subjectislám
dc.subjectmuslim
dc.subjectKorán
dc.subjecthadíth
dc.subjectdiskriminace
dc.subjectmultikulturalita
dc.subjectintegrace
dc.subjectkultura
dc.subjectstřet civilizací
dc.subjectStatus of a woman
dc.subjectIslam
dc.subjectMuslim
dc.subjectKoran
dc.subjecthadith
dc.subjectdiscrimination
dc.subjectmulticulturalism
dc.subjectintegration
dc.subjectculture
dc.subjectclash of civilizations
dc.titlePostavení ženy v islámském světě
dc.typediplomová práce
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10678171
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/10678171
ge.lastmodificationdate2017-02-28 01:26
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149001
ge.oai.repositoryid6710
ge.oai.setnameKvalifikační práce
ge.oai.setnameInstitut mezioborových studií
ge.oai.setnameFakulta humanitních studií
ge.oai.setnameKvalifikační práce dle fakult
ge.oai.setnameDiplomové práce
ge.oai.setnameVysokoškolské kvalifikační práce
ge.oai.setspeccom_10563_219
ge.oai.setspeccom_10563_21
ge.oai.setspeccom_10563_7
ge.oai.setspeccom_10563_1
ge.oai.setspeccol_10563_157
ge.oai.setspeccol_10563_220
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://hdl.handle.net/10563/5839


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record