Show simple item record

dc.contributor.authorPokorna-Ignatowicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-09-23T15:37:21Z
dc.date.available2019-09-23T15:37:21Z
dc.date.created2018-10-22 23:04
dc.date.issued2016-04-20
dc.identifieroai:repozytorium.ka.edu.pl:11315/6590
dc.identifierW: Gender mainstriming w polskim dyskursie medialnym na przykładzie debaty nad Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. (red.) Anna Frątczak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s.194-251.
dc.identifier978-83-7571-235-3
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11315/6590
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/104071
dc.description.abstractPraca recenzowana / peer-reviewed paper
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest dyskursowi na temat gender i Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w polskich mediach katolickich. Analizie poddane zostały teksty publicystyczne, oświadczenia władz i wywiady z prominentnymi przedstawicielami
 Kościoła opublikowane w największych tytułach prasy katolickiej w Polsce i na ich portalach internetowych. Z analizy tej wynika, iż „ideologia gender” uważana jest za największe zagrożenia dla rodziny, religii, a nawet współczesnej cywilizacji, a „inspirowana nią” Konwencja o zapobieganiu
 i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest próbą narzucenia Polsce niepotrzebnych, a nawet szkodliwych, społecznie rozwiązań. Analiza wykazała, iż jedynym tytułem prasy katolickiej
 w Polsce, który oddaje głos nie tylko przeciwnikom, ale i zwolennikom gender i konwencji jest krakowski „Tygodnik Powszechny”, pozostałe tytuły ograniczają się do prezentowania jednoznacznie negatywnej ich oceny, często posługując się przy tym językiem i retoryką typowymi dla prasy tabloidowej.
dc.description.abstractTh e article is devoted to the discourse on “gender” and the convention on preventing and combating violence against women and domestic violence in Polish Catholic media. Th e analysis covered journalistic texts, statements made by authorities and interviews with prominent representatives of the
 Church published in major Catholic press titles in Poland and on their Internet portals. Th is analysis proved that “gender ideology” is considered as the greatest threat for a family, religion and even contemporary civilization, and the Convention on preventing and combating violence against
 women and domestic violence that is “inspired by this ideology” is an attempt to impose unnecessary, or even socially harmful solutions on Poland. The analysis also proved that “Tygodnik Powszechny” from Krakow is the only title of the Catholic press in Poland, which gives fl oor not only to the opponents but also supporters of “gender” and the Convention. Other titles limit to presenting a homogenously negative evaluation of the above, and they frequently use language and rhetoric typical for tabloid press.
dc.languagepl
dc.languageen
dc.language.isopol
dc.language.isoeng
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFM
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.subjectideologia gender
dc.subjectmedia katolickie
dc.subjectdyskurs genderowy
dc.subjectKonwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
dc.subjectgender ideology
dc.subjectCatholic media
dc.subjectgender discourse
dc.subjectthe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
dc.subjectSocjologia
dc.subjectDziennikarstwo
dc.subjectKomunikacja społeczna
dc.title„Ideologia gender” i Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w polskich mediach katolickich
dc.typeFragment książki
ge.collectioncodeCA
ge.collectioncodeFE
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:15660940
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/15660940
ge.lastmodificationdate2018-10-22 23:04
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid150007
ge.oai.repositoryid100287
ge.oai.setnameWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ge.oai.setnameKsiążki/Fragmenty Książek (WZiKS)
ge.oai.setspeccom_11315_10
ge.oai.setspeccol_11315_51
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://hdl.handle.net/11315/6590


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record