Show simple item record

dc.contributor.authorLaketa, Sunčana
dc.date.accessioned2019-10-24T22:30:10Z
dc.date.available2019-10-24T22:30:10Z
dc.date.created2017-02-28 01:59
dc.date.issued2004-06
dc.identifieroai:darhiv.ffzg.unizg.hr:159
dc.identifierhttp://darhiv.ffzg.unizg.hr/159/1/Sun%C4%8DanaLaketa.pdf
dc.identifierLaketa, Sunčana. (2004). Ispitivanje eksplicitnih i implicitnih etničkih predrasuda. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Psychology. [mentor Ajduković, Dean].
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/1124240
dc.description.abstractCilj ovog istraživanja je bio utvrditi odnos između eksplicitnih i implicitnih etničkih predrasuda na uzorku studenata hrvatske nacionalnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vodeći se teorijama dualnog procesa koji razdvajaju automatske (implicitne, nesvjesne i nenamjerne) i kontrolirane (eksplicitne, svjesne i namjerne) procese u podlozi ljudskog procesiranja informacija, u ovom radu se ispituje razlika između automatskih i kontroliranih procesa na način na koji se oni primjenjuju na procese stereotipiziranja i stvaranja predrasuda. Koristeći se subliminalnim udešavanjem osobnim imenima Hrvata i Bošnjaka muslimanske vjeroispovijesti, nastojali smo ispitati predrasude i stereotipe prema ovim etničkim skupinama na automatskoj razini, odnosno pri smanjenom utjecaju kontroliranih procesa. Implicitne predrasude su definirane kao stupanj negativnosti izražen prema osobi opisanoj u dvosmislenoj priči koja je uslijedila kao zadatak stvaranja dojma. Rezultati su pokazali da osobe bez i sa izraženim eksplicitnim predrasudama prema Bošnjacimamuslimanima (definiranih preko upitnika samoprocjene socijalne distance prema toj etničkoj skupini) se također razlikuju i na mjeri implicitnih predrasuda i to tako da osobe s izraženim predrasudama više iskazuju favoriziranje vlastite grupe (Hrvati) u odnosu na osobe bez predrasuda. Zaključeno je da su automatske stereotipne asocijacije osoba donekle sukladne sa njihovim kontroliranim odgovorima. Uz to, ispitivane su spolne razlike u implicitnim (i eksplicitnim) predrasudama i nađeno je da muškarci pokazuju manje negativne implicitne predrasude prema Bošnjacima u odnosu na žene, dok na eksplicitnim predrasudama razlike u spolu nije bilo.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagehr
dc.language.isoscr
dc.relation.ispartofhttp://darhiv.ffzg.unizg.hr/159/
dc.subjectSocijalna psihologija
dc.titleIspitivanje eksplicitnih i implicitnih etničkih predrasuda
dc.typeDiploma Thesis
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10783886
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/10783886
ge.lastmodificationdate2017-02-28 01:59
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149001
ge.oai.repositoryid4186
ge.oai.setnameStatus = Unpublished
ge.oai.setnameSubject = Psychology: Socijalna psihologija
ge.oai.setnameType = Diploma Thesis
ge.oai.setspec7374617475733D756E707562
ge.oai.setspec7375626A656374733D5053:5053534F43
ge.oai.setspec74797065733D7468657369735F6469706C
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://darhiv.ffzg.unizg.hr/159/1/Sun%C4%8DanaLaketa.pdf


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record