Show simple item record

dc.contributorKari Vogt
dc.contributor.authorRongstad, Dyveke Amanda Sophie Lampe
dc.date.accessioned2019-10-24T22:48:53Z
dc.date.available2019-10-24T22:48:53Z
dc.date.created2017-02-28 02:03
dc.date.issued2013-03-12
dc.identifieroai:www.duo.uio.no:10852/23962
dc.identifierhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-9866
dc.identifierRongstad, Dyveke Amanda Sophie Lampe. "Kjærligheten er religionen - boken er universet". Hovedoppgave, University of Oslo, 2004
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10852/23962
dc.identifierinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rongstad, Dyveke Amanda Sophie Lampe&rft.title="Kjærligheten er religionen - boken er universet"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2004&rft.degree=Hovedoppgave
dc.identifierURN:NBN:no-9866
dc.identifier19435
dc.identifier041925602
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/1136264
dc.description.abstractDen amerikanske forfatteren Coleman Bryan Barks (f.1937) har gjort den persiske sufidikteren Jalâl al-Din Rumi (d.1273) til den oversatte poeten som kommer i størst opplag i USA i dag. Dette har vært utgangspunktet for denne hovedfagsoppgaven. Coleman Barks har klart å formidle Rumi og hans diktning, som en person og en poesi, som ikke er avhengig av sin historiske og kulturelle bakgrunn. Den fremstillingen Barks gir av Rumi er nærmere New Age mest sentrale ideer, enn meningen i Rumis opprinnelige poesi. For å vise at dette er tilfelle, var det nødvendig å beskrive hva Rumis kontekst var. For å forklare hva sufismen, den islamske mystikken, er, ble det derfor i første rekke tatt utgangspunkt i hvordan mystikk kan defineres. Med bakgrunn i det vanskelig definerte begrepet mystikk, viste det seg videre mulig å vise hva sufisme er. Tradisjonen med å forklare sufismen som en kategori uavhengig av islam er lang, og det ble derfor gitt en innføring i denne tradisjonen. Dette ble gjort fordi det er en tradisjon Barks viderefører gjennom sitt prosjekt, ved å avislamisere og dekontekstualisere Rumi og hans diktning. For å kunne vise at Barks oversettelser er svært nær New Age i sitt meningsinnhold, ble New Age historiske røtter og kjennetegn beskrevet. I sine utgivelser bruker Barks begreper hentet fra New Age, i tillegg til at han ofte fjerner vanskelige begreper, det vil si begreper knyttet til sufismens opprinnelige meningsinnhold. Det var derfor nødvendig å redegjøre for New Age kjennetegn. I tillegg til de historiske røttene som her er nevnt, forklarer New Age seg selv ut fra de beskrivelser, som i første rekke ble fremmet av Frankrike og Storbritannia gjennom deres imperialisme i Orienten, i ettertid definert som orientalisme. Dette ble beskrevet fordi New Age, samtidig med at de bruker de negative stereotypiene som en positiv beskrivelse av seg selv, også kritiserer sin egen samtid og kultur ved å benytte seg av de definisjoner som i første rekke ble proklamert av den vestlige verden. Den tradisjonen Barks kan plasseres inn i, har lange tradisjoner, og kan sammenfattes i det man kan kalle østliggjøringen av Vesten. Denne prosessen går i hovedsak ut på at en upersonifisert immanent gudsforståelse erstatter det personifiserte transcendente gudsbildet. Rumi og sufismen blir av Coleman Barks forklart som en universell kjærlighetsreligion, som fremhever en immanent gudsoppfatning. Dette er en bevisst prosess og kan defineres som synkretisme mellom sufisme og New Age. Resultatet blir en nysufisme der Coleman Barks formidler Rumi og hans poesi, som en universell kjærlighetsreligion, med Rumi som den fremste formidleren av dette budskapet.
dc.language.isonob
dc.subjectVDP::153
dc.title"Kjærligheten er religionen - boken er universet" : En studie av Coleman Barks' oversettelser av Jalâl al-Din Rumis poesi.
dc.typeMaster thesis
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10797830
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/10797830
ge.lastmodificationdate2017-02-28 02:03
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149001
ge.oai.repositoryid875
ge.oai.setnameInstitutt for kulturstudier og orientalske språk
ge.oai.setnameDet humanistiske fakultet
ge.oai.setnameReligionshistorie
ge.oai.setspeccom_10852_93
ge.oai.setspeccom_10852_87
ge.oai.setspeccol_10852_96
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-9866
ge.linkhttp://hdl.handle.net/10852/23962


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record