Show simple item record

dc.contributor.authorAslan GÜLCÜ
dc.contributor.authorMurat SOLAK
dc.contributor.authorSaadettin AYDIN
dc.contributor.authorÖmer KOÇAK
dc.date.accessioned2019-10-25T02:20:53Z
dc.date.available2019-10-25T02:20:53Z
dc.date.created2017-05-26 23:26
dc.date.issued2013-07-01
dc.identifieroai:doaj.org/article:f0a66601e04743bcb6107809b21031c2
dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4899
dc.identifier1308-2140
dc.identifierhttps://doaj.org/article/f0a66601e04743bcb6107809b21031c2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/1236667
dc.description.abstractThe increase in quality and quantity of information while making lifelong learning a requirement for all community members, also lifelong learning revealed that including information literary especially for some abilities should be developed. In order to gain the abilities of information literacy which includes parts as defining the information needs, the search for knowledge, been, use and transmission in education process, at first teachers should know these abilities.Until the recently in a technological development process technology by developing, although it hasn’t been developed for education, now a days this type of understanding has been changing slowly. Educational technology discipline that basically seeks answers for the question “let’s how learn” won a different size which is increasingly more modern and enlarging its size.In this study our aim is to increase the most efficient level, this qualified and permanent education process which is desired to be formed on audiences and achieve the most efficient level by suggesting solutions. Data collection tool is used to achieve results, is a survey a kind of question rating type and prepared by the help of faculty members according to the Likert Scale. The data analyzed in SPSS 13.0 programme according to the independent variables, frequencies (f), percent (%) and chi-square (χ2). <br> Bilginin nitelik ve niceliğindeki artış yaşam boyu öğrenmeyi tümtoplum bireyleri için bir zorunluluk haline getirirken, yaşam boyuöğrenme başta bilgi okuryazarlığı olmak üzere bazı becerileringeliştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bilgi gereksiniminintanımlanması, bilginin aranması, bulunması, kullanılması ve iletimiaşamalarını içeren bilgi okuryazarlığı becerilerinin bireylere eğitimsüreci içinde kazandırılması, öncelikle öğretmenlerin bu becerileresahip olmalarını gerektirmektedir.Günümüze kadar olan teknolojik gelişim süreci içerisindeteknoloji, ağırlıklı olarak eğitim amaçlı geliştirilmemiş olmasına karşın,temelde “Nasıl öğretelim?” sorusuna yanıt arayan Eğitim Teknolojisidisiplininin özellikle ortam konusunda daha çağdaş ve sınırları gittikçegenişleyen bir boyut kazanmıştır.Bu araştırmada amacımız hedef kitleler üzerinde oluşturulmakistenen bu nitelikli ve kalıcı eğitim sürecini bilişim teknolojilerinin katkıpayını daha yüksek tutmaya yönelik çözüm önerileri sunarak en verimlidüzeye ulaştırmaktır. Sonuca ulaşmak için kullanılan veri toplamaaracı öğretim üyeleri yardımı ile Likert ölçeğine göre hazırlanan vederecelendirmeli soru tiplerinden oluşan ankettir. Elde edilen verilerSPSS 13.0 programında bağımsız değişkenlere göre frekans (f), yüzde(%) ve ki-kare (χ2) test yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analizsonucunda BT sınıflarının diğer öğretmenlerle paylaşılması nedeniylebilgisayar laboratuvarının yoğun olması, bilgisayarların sayıca yetersizolması, İnternet bağlantısının yavaş olması, eğitim sürecindekullanılabilecek uygun içerikli web sayfalarının bulunmaması, eğitimselyazılımların yeterli sayıda olmaması, eğitimsel yazılımların alınması içinyeterli maddi kaynağın bulunmaması, öğretmenlerin bilgisayar veİnternet teknolojileri konusunda temel bilgi ve beceriye sahipolmamaları, bilgisayar ve İnternet teknolojilerinin eğitimde kullanımıkonusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması, öğretmenler ve yöneticileriçin bilgisayar ve Internet teknolojileri ile ilgili yeterli hizmet içi eğitim olanaklarının olmaması öğretmenleri derslerinde bilişim teknolojileri kullanımı konusunda sınırlayan başlıca nedenler olarak belirlenmiştir.
dc.languageTurkish
dc.languageEnglish
dc.languageRussian
dc.publisherTurkish studies publisher
dc.relation.ispartofhttp://www.turkishstudies.net/Makaleler/800602628_14G%c3%bclc%c3%bc%20Aslan%20sos.-195-213.pdf
dc.relation.ispartofhttps://doaj.org/toc/1308-2140
dc.sourceTurkish Studies , Vol 8, Iss 6, Pp 195-213 (2013)
dc.subjectInformation
dc.subjectinformation literacy
dc.subjecttechnology
dc.subjectinformation technologies
dc.subjecttechnology class
dc.subjectteachers of computer <br> Bilgi
dc.subjectbilgi okuryazarlığı
dc.subjectteknoloji
dc.subjectbilgi teknolojileri
dc.subjectbilgi teknolojisi sınıfı
dc.subjectbilgisayar formatör öğretmeni
dc.subjectPhilology. Linguistics
dc.subjectP1-1091
dc.subjectLanguage and Literature
dc.subjectP
dc.subjectDOAJ:Linguistics
dc.subjectDOAJ:Languages and Literatures
dc.subjectPhilology. Linguistics
dc.subjectP1-1091
dc.subjectLanguage and Literature
dc.subjectP
dc.subjectDOAJ:Linguistics
dc.subjectDOAJ:Languages and Literatures
dc.subjectPhilology. Linguistics
dc.subjectP1-1091
dc.subjectLanguage and Literature
dc.subjectP
dc.subjectPhilology. Linguistics
dc.subjectP1-1091
dc.subjectLanguage and Literature
dc.subjectP
dc.subjectPhilology. Linguistics
dc.subjectP1-1091
dc.subjectLanguage and Literature
dc.subjectP
dc.titleİlköğretimde Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri <br> Opinions About Using Technologie In Educations Of Branch Teachers Working At Primary Schools
dc.typeArticle
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10931374
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/10931374
ge.lastmodificationdate2017-05-26 23:26
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149104
ge.oai.repositoryid52
ge.oai.setnameLCC:Philology. Linguistics
ge.oai.setnameLCC:Language and Literature
ge.oai.setnameDOAJ:Linguistics
ge.oai.setnameDOAJ:Languages and Literatures
ge.oai.setspecTENDOlBoaWxvbG9neS4gTGluZ3Vpc3RpY3M~
ge.oai.setspecTENDOkxhbmd1YWdlIGFuZCBMaXRlcmF0dXJl
ge.oai.setspecRE9BSjpMaW5ndWlzdGljcw~~
ge.oai.setspecRE9BSjpMYW5ndWFnZXMgYW5kIExpdGVyYXR1cmVz
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttps://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4899
ge.linkhttps://doaj.org/article/f0a66601e04743bcb6107809b21031c2


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record