Show simple item record

dc.contributorNespěšná Hamsíková, Magdaléna
dc.contributorZlatohlávek, Martin
dc.contributor.authorMach, Pavel
dc.date.accessioned2019-10-25T02:53:39Z
dc.date.available2019-10-25T02:53:39Z
dc.date.created2017-06-28 23:06
dc.date.issued2017-05-07
dc.identifieroai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/46659
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46659
dc.identifier88591
dc.identifier001432696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/1256307
dc.description.abstractVlašští stavitelé druhé poloviny 16. století v jižních Čechách se zvláštním zřetelem k práci Antonia Ericeri a Baldassara Maggiho na zámeckých stavbách v Jindřichově Hradci a Telči. Diplomová práce. Pavel Mach vedoucí práce: Mgr. Magdalena Nespěšná Hamsíková, Ph.D. - Praha, 2011 - 163 s. Abstrakt Sídla české a moravské nobility byla odedávna symbolem moci, reprezentativnosti a bohatství. Tak tomu bylo i v případě zámeckých objektů Rožmberků a pánů z Hradce v Jindřichově Hradci a v Telči. Nejen na tyto místa přicházela celá řada zkušených vlašských i jiných mistrů, kteří proměnili ráz tehdejších měst novým renesančním směrem dle přání investorů a dle tehdejších stavebních trendů. Jména Vlachů, mezi kterými zaujímá čelní místo Antonio Ericer, Baldassare Maggi, Antonio a Benedetto Domenico Cometta nebo Giovanni Maria Facconi patřila ve své době jednak mezi čelní představitele stavebních počinů na jihočeských a moravských panství Rožmberků a pánů z Hradce, ale také mezi významné mistry v rámci českého a moravského stavitelství doby 16. a počátku 17. století. Dodnes stojící pozoruhodné paláce a zámecké areály jsou stále zahaleny mnoha nejasnostmi. A právě na otázky spojené se stavebním vývojem v Jindřichově Hradci a Telči především v druhé polovině 16. století se snaží nalézt konkrétnější odpovědi následující...
dc.description.abstractVlašští stavitelé druhé poloviny 16. století v jižních Čechách se zvláštním zřetelem k práci Antonia Ericeri a Baldassara Maggiho na zámeckých stavbách v Jindřichově Hradci a Telči. Diplomová práce. Pavel Mach vedoucí práce: Mgr. Magdalena Nespěšná Hamsíková, Ph.D. - Praha, 2011 - 163 s. Abstract The residences of the Czech and Moravian nobility were form way back symbols of power, representativeness and wealth. As well as it happened in the case of the castle buildings of the Rožmberks and the Lords of Hradec in Jindřichův Hradec and in Telč. Rows of Vlachs and other masters, who transformed the character of the then towns in the new renaissance direction according to the desires of the investors and the then construction trends, were coming not only in these places. The names of Vlachs, among which the front place takes Antonio Ericer, Baldassare Maggi, Antonio and Benedetto Domenico Cometta of Giovanni Maria Facconi, ranked in their times not only among the front representatives of construction acts in the dominion of the Rožmberks and the Lords of Hradec in the south of Bohemia and Moravia, but also among the significant masters of the Czech and Moravian architecture ot the 16th and 17th centuries. The to-this-day preserved remarkable palaces and castle compounds are still surrounded with lack of...
dc.description.abstractInstitute of Christian Art History
dc.description.abstractÚstav dějin křesťanského umění
dc.description.abstractCatholic Theological Faculty
dc.description.abstractKatolická teologická fakulta
dc.languageČeština
dc.languagecs_CZ
dc.titleVlašští stavitelé druhé poloviny 16. století v jižních Čechách se zvláštním zřetelem k práci Antonia Ericeri a Baldassara Maggiho na zámeckých stavbách v Jindřichově Hradci a Telči
dc.typediplomová práce
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10954985
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/10954985
ge.lastmodificationdate2017-06-28 23:06
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149001
ge.oai.repositoryid98503
ge.oai.setnameKatolická teologická fakulta
ge.oai.setnameKvalifikační práce
ge.oai.setspeccom_20.500.11956_1891
ge.oai.setspeccol_20.500.11956_1928
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46659


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record