Show simple item record

dc.contributorŠvec, Ondřej
dc.contributorRitter, Martin
dc.contributor.authorKrejčová, Kateřina
dc.date.accessioned2019-10-25T02:54:56Z
dc.date.available2019-10-25T02:54:56Z
dc.date.created2017-06-28 23:06
dc.date.issued2017-06-02
dc.identifieroai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/77378
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77378
dc.identifier180405
dc.identifier002107228
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/1256987
dc.description.abstract(česky) Cílem práce je představit vybrané přístupy ke genealogii a proměnám pojmu "objektivita". Zatímco historická epistemologie tento pojem zasazuje do kontextu konkrétního dějinného úseku, v němž se zrodil a etabloval, a vnímá tak objektivitu jako nóvum, pragmatismus ho považuje za reziduum osvícenského diskurzu a navrhuje nahradit ho solidaritou. Oba přístupy analyzují úskalí nekritické aplikace toho termínu na dějiny filosofie a vědy avant la lettre a předpoklad, že objektivita je jen modifikací a jiným pojmenováním konceptu, který je podmínkou jakéhokoliv poznání. Práce vychází z textů Lorraine Dastonové, Petera Galisona, Richarda Rortyho, Thomase S. Kuhna a Pereze Zagorina.
dc.description.abstract(in English) The aim of the thesis is to introduce selected approaches to genealogy and changes of the concept of "objectivity". While historical epistemology puts this concept into a context of a particular historical period in which it was born and established itself, and therefore perceives "objectivity" as a novelty, pragmatism sees it as a relic of the discourse of Enlightenment and proposes to replace it with solidarity. Both approaches analyse difficulties of uncritical applications of this term in the history of philosophy and "avant la lettre" science and the assumption that objectivity is just a modification and another name of this concept which is a necessary condition of any knowledge. The thesis is based on texts of Lorraine Daston, Peter Galison, Richard Rorty, Thomas S. Kuhn and Perez Zagorin.
dc.description.abstractInstitute of Philosophy and Religious Studies
dc.description.abstractÚstav filosofie a religionistiky
dc.description.abstractFilozofická fakulta
dc.description.abstractFaculty of Arts
dc.languageČeština
dc.languagecs_CZ
dc.subjectobjektivita
dc.subjectpravda
dc.subjecthistorická epistemologie
dc.subjectosvícenství
dc.subjectrozum
dc.subjectpragmatismus
dc.subjectsouhlas
dc.subjectsolidarita
dc.subjectobjectivity
dc.subjecttruth
dc.subjecthistorical epistemology
dc.subjectEnlightenment
dc.subjectPragmatism
dc.subjectreason
dc.subjectagreement
dc.subjectsolidarity
dc.titleRežimy racionality / Objektivita mezi historickou epistemologií a pragmatismem
dc.typebakalářská práce
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10955690
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/10955690
ge.lastmodificationdate2017-06-28 23:06
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149001
ge.oai.repositoryid98503
ge.oai.setnameFilozofická fakulta
ge.oai.setnameKvalifikační práce
ge.oai.setspeccom_20.500.11956_1901
ge.oai.setspeccol_20.500.11956_1924
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77378


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record