Show simple item record

dc.contributor.authorMonsalve, Diego, 1899-1941
dc.date.accessioned2019-10-25T03:02:03Z
dc.date.available2019-10-25T03:02:03Z
dc.date.created2017-06-28 23:10
dc.date.issued1927
dc.identifieroai:babel.banrepcultural.org:p17054coll10/2687
dc.identifierhttp://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/2687
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/1260864
dc.description.abstract~_, CoRDILLE~AS . ~Toldafría>>, ~liP,USTRIA CA.l\II~us f'~1 bueno!'~, ~u.., v~CÍ110.:l VnJl~ nociom~l c:~minol" ~~tiendP ~runde ~ inslnl~tc>ión ~· CAllRF.1'ERA~. - ~iguientl'l$ al~ \fanizal~ ~~"t ~alamina-p: wt~ ~lanizale regi1~n (~ohic:mo ~acional. Armcni~Alambrado . :\~~;uada::~; l~nnocARBtL ~~ JO~ ha~o int~s·dcpiHlamental ~~omercio dndo~ Ca.ldu~ ~.~onstant-<' f~tTen ~sta 110~ 1\fnniza~ea, ~:>o t!Olt>tnhiano~; ~ont.lt·ucrión. bupes·to~a. tlepartnmen~o . ~~outl."atado EMPR~STITOS Ruiz~. ~El Triunfo~­~ El León~. .F.~BRICA costee~.clos P~le:;. CAF~ (Cji~WJ&im ~o Castrillo.~:~a. ombr~ Lo¡:e~a ~ ~ Muñetói~ ~ ~ IA~ ~ ~ Com~ito ~SÚ!'t l~a C'unt~. V~.-nu~ ¡.~ 1 ~)cntnp(l• Vo.r~U...'4 ~.ooo S11n t •~ M11ml~>~' L·~ !~mi li, C:mj:llt·~ ~ 12 .~00 Cor~~olit> 1~1 BPI~n ~loutoyo, ~IC'jia Maou~l O.~rio ~ortc> Alcm~~onia T!;a.v~ TitJlOIA'~> Murllovit~ Jt:~\110 Cr'o~tcianl'l l~strt'¡K1 J~a B~>h~ni~ P:\l~M:io 1\11)1'1~\'í• Fn~ucu\ Cri.st~li1" R¡e;~¡rdo Cri~t.6lml Vnlenci~. But~~1avi¡¡ta. ~fonte Rlil~l. O~tviot:\ l~ugerdo ~. Bul!lna.vi><(~. P~dro B~>doya, ~lar l "ó11id~~ E~éli.x t<.~yn ~. ~ ~1anuel ~ ~lanuel Mor~Jia. ~ ~ phu~taoion*'s C'Uft<t.o>~ Uo••nn\·L~n f~l ~ rH~\ l<'loriit~ B•·rn~rdo (o~loti:to.r ~\ . Sim~n Jl•,(~a Zulua~e . 0Rrci~ &mire~ l~acundo .Muiio~ llt~j&.; ~nntl\ BA.tbti.H~ l'.!4~tUl\IM> C~taño r~ Gutu~rN'Z ~lar~lino Jimf~Joe~ ~O plnntacion~'& d~ ~ni) ~IS ~.oon ~.000 ~.00() ~ ~mrh"t. L~ Sllt~lau<\ 'ft11:hu~1< · Bto.11 e~ ~lllllÍJl Bnt·n~vi.l!h~ . E~ot&cilm Mo~Tfm Morrito~. \ft>jÍ~o :\lonur~l ('(lrr~lf'P (~trn Dulniu~t•' Góm<;>~ .Toa~ :\J i~, An>~tiJ.t\bal &wdr~lin Villcg~ll- Domin~to o~.\gudl'lo. Cod~vid Ca:~tilln. Vó~c¡m·?: S&!B7.~t ~J ~~ ~.ooo r1~ t'ALIJA~ Aguodit~ Agu<ldlt~ Pil~ ~Jt\11\lt I]M~;n> ~ala7.ar d~> d~ ~00 \"1\rin~ ~ \Tillalobo<~. UUf>\~1\fl\ Eleo~t.7.llr Ju~~on E~<'ud..,ro ~l,nt"Y'' Moral<'~ ~UJto ·nio 1\lá..~ Loai:~:A ~L ~ ~. ~.;)011 ~.600 1)~.0011 ~ ~.ooo 11111~ c·n.~cl\n>ru Conyua~ll\ Sa~tlártll B~hl.c illu rristalina~ Cri!!U\Jil)~ llllnuch~ Lo~; ('f.illt~vid ~l. ~(111 .lo~t' ~ :\h~t f'rMICÍ~oo ~J ,\IlliCI Zul11ng~ u~:~ú l'~> ~ C'Jo~od.a ~l•·nt·dr, J.ói~<'v. J¡¡rn~~<•l HMt~o.• l <~ 6~?.. l•;u~t.nquin 3~ ~ ~ Ollft• t~>to ~- ~\lt>du ~[u.u7.&ne.n·t< ,r,~tlllr1 Jart~•nillo Hu udl~ Purrogotd<~ Hoyo~; l~milia\ Eulo~iu Gonz~>lo Htn~'. Lópe~ Yó!c~: lllan~a.nc.r.-<> j\J t~IIZIIIll\1"1.' !< Rch~>veTJ'i Bot~ro 1\lod~>slt~ Ft•nuok~-o ~ (i~ud Valen c i~ Bt:rmúd~:t ~litJohis Jos~ ~'ft>jie. ~ ~.500 ~ ~.200 ~ 1'\faJW,Anar< ~ .Ko~l\les Mwtr.anllt'tJ ~ f~>rac lio ~~Jontjagu Yt\l~nda. .. ínllt~ )1art~na•tt· " Jesú~; n~njamln Escob~r Aria!~ Scvill~ . &rnar~lo .-\:nngt~ 1~ ·~ ~.ooo 11 11~1\h\ 1 ~ ~ ~~ ~ 'ft •~rtfH l.111~ 1~. ~- ~nti lu ·~·lljtllu Í~l'l'C/ ~JI! l~Jun•HCILI . ,}¡·~Úll ('arlo~:~ Fn\nci~c·> Cuu~ák•z )loh~ ~ll~;:~o,"(> rl~· (,~uill•·r111o C'r\l'lo~ tld•~ [n ¡t~, 1~1 ~r\lu.flo. ~lc•n·u('tl li••l l(< ' ~(1\!A Lu~ 1~1 l ~'l 11'Í~<tnwtdo \ndrt~ Aran~o ,J ,·~t'l~ ~l. Zulna~P. ··~,,...o .ft st~.> l11~ Ít» Lópc~ ,.\Jnjn.nrlJ~ ~ ~.11(11) "''~" l•,•l~t~tlit,, ~h·no<'.lltt 'lo l t • ~1 •11114 \'t<l., u ..:••~ \u~ "·~~~· l'•l~lulllrll\11 ... l1•l~o ~fniJ'(JJlonln Gou~áf,.~ Ct~b•• M.~rin d~ llit~ ~llltl\ '.,.-ario~ \'ario~ ('~mo l ~ ~UIU\ lui~ ,¡\e~l l~J Bo~fJUI> t.lleg-~-s .\lí~·do A~<·uillo Frunci~co ~ ·h~ J ~:Stl- Hala ~ l :-:!'hMV>p<~l f'n~uci>-cn ~ esiJ~ &~<·<>~.mr ~ <.:tmt.~'S l'I"Y'~ ~o ~.'iuu ~ .r~ut ~ .~n 1 ~.0011 Franci~:~co Tabl a~o ~ ~ ~ Bot~ro Cañabra.v~:~ Ro~Sario ~ ~ ~ Domin~o;n ~\le,lll"-'· Síi<~~W< ~ . f~'l Loo~ •\t-l~ll ~J Crírclouuo~. )[~~orín C\1rlo~ L<•r~o ~ni d<~ Ht•liod~or•J i~atml J,· ~u ~1. ~' ' l'~lfllllr!'uo 11ui~t Lo~ Oca~upo. ~pítl\•(>(),1 L!l6nidn.~ LOpr~ Chlh·i~ .Tt·~ÍI R~t nóu .T~t~uiucz Y~1·ga~: I'~ÚS .¡~ nallc·~ ~ ~.'-011 ~.0011 ~ .ooo ~.11011 ~.0110 I~J ,J,.~é ~pi• l vt•fln lo ~¡.,, :-i.111L~ \ r.1 11~n ('(o rdt•loO.~ '¡\~1ua· l~t)¡)t•t . ( !tdlr·~n M l•t~·l'liuu ~·u l•'n~uo~v ~.111 ~ .I~HI 2,~0(1 ~·l!l ~ Play~ ·Ú~ Btl•~nninn Pinerl~ T~irnundu J~ammillv Zl\fll~t6. H.-~tr•' f lO. H~~otu6n Cn s~illo F.~t-obnr ~.r.oo ~ ~.ooo Floa~sta DtHI~O:S Ar~el. Pr~blo 1111~1\1'~ ~1 ~\nWIJIU fkmt~.bá 'fu i::;t~ ~folúl(). Clu~burqul~ Rodr•gn~'~z Ca.~t-niil'dB . CrtJn~úle:r ut.~ Ló~t T~naoloo ~ón C<~bo Cn.b1"3sec•~· e~>Úa ~f. ~lamu•l Rn.rno~ ChBburquil~ .~»<JO ~2.onn ~,500 ~ .ouo ~00 l'a~hlla 1~111\l'ÍU ~iwl . ('uarü~ Niv.~t. .\ria~ R\1b~n ~Z'l" ~ll\'i~. ~ Jo~Úl! Air~:< . {'¡\ll<·t~ 1~1 . l csú~ ,Tn~;6 ~.mnro 1\lt~ C1n1tadelici~. o~6 .Tf'!IÚ>~ CE>b!illl)~. CB~~h\ioo Fronci~co Ern~:~to But~nos Pn~to1· Harui"'~· T~>reso \r~1e!l. S~~obinu l~1Mio ']'na~• 2~ 2~ ~ Anl·<Jl~io Al!~• Jesú~ G~tlvis l'.~lma ~ ~ C;~.nladd icias. . . Clíma~;u J o~ Cri:;t;~leJ> l~ecreo }fernáudo:.~ ·~ J<~leázar ~ vare:.~ ·~ ~ R~fael ~ ~ \Jo'<;~ •h~\ 1~1 \'l~il.lnt• • 1·~1 ,](.~ui 1'"~" 'l'l·h~idl\. l'r.~t·rl\ ~:: ,~1111)¡\ 11~1'1' ~lt• l ilmL ít~ t•t~b• ~ltmu()l l·~·ouu•í,r•l :\l e·~>~• Uril~e '"'~"""' ;\ l u~lu\ J~liÚ:I Fr~nciaco l~!<ll"IA're.ld•' Mul't'Ji~ 1 ~1 Gri~:>~J Bf'dC>}~ g¡c'l~ C'lt~~lomiro ('c•hnllot~ ~. ~ ~ ~.Q(l(l t·~ l<'nud~ 86 111~ l'i\ltlll ~ÍI'aTta. ... ~~ ,\t,·JI~t> 1'1\.~101 .r..~t· Cl~·a . • fil'!'Í;~ ~1 u.rtu ~ '"'"''~ :-t~n t~ ~1 l.~~o (~ ~1\llt..l~ )tonrn~ t ~nt7. ;\[orah.:~o :\fl\n~nr. ~\Jrid"ll Tr.:ju~ u,m~¡ jo~ Qninclú~~o \'n~jo 'l'aJ?Il~<t:u Bli~ ~h.tfl ~. 1~ ~ ~ ~ 'T'ubilr~ro ~~ ~iléu Jo~l Ti~tre ~Jo ·~ ~ji\ Caii&\'~tnl Lo~ Jo~u \m~~ ~hlrlllo ~Iarulandlf\ l'~i,l\vcral Jc~:~ú• 06na~ Jt·~úa Lll~n·• · Frl\nci~Otl Loaí~ Cañaver~~tl Dra~. 1~.('100 ~Ullllllt;& )1ulim•:~ Ti11t~ Hio~ O;~pinll 'ri~tólml O~orio BtJt~ro An~él Ti~ll B(•nj~nún f~olorl\do" Lt~ ~lgadit Chaguatit~· ~m(ui"'J»> ~lejía 1 ~&1.1\ ~Ltrro JtJ~tí Raf&t~l Zuhm~ Tc~Úlf Chami~ou E~Hluiel An~l ~h...eo Ocr~~.tflo &nt~R ~lurillo Migu~>l l~ugE>nio ~.ooo ~ .0011 P~blo Oíll~ ~ H1~m6n )I C' rc('de~ Vnr~n. 'I'i~rre plant~cione:- ~ cu.ft' lt> ~> runzt~ Tabo.t'<!~> ~lle>i\ J~ic;l\rda l~ l H~tfi\CJ C'm·~hto Pt\logrl\nd~ Co~Jta l~ico. J:o:u~biu Sám·h~z ~ul'rB.!!io ~1111 ('~1 ~.ooo ~'l ~'ran oi~('<J .ú pt>~ l<~rllt'SI•t (~1'\bnP I Lindt'~< f"u~~ot.ro ~~'~CJ Ari!!tneru~ Vt\lenci~. ~'ranc isco l'ulmt~ FIPridr~. Znluag~ Ern~st~1 Varg~ C:6m~z ~u..tit,w; ~lirllllll fl.. Anclr ~ ('<>rt~ L1~ Cl~t·doun. Rivl'r~ E~ f~bH.n G6~uez ~.000 DEPAR'I'A~IEN'I'O \l.!)\.~ ~írolás Are~>. ~nt~go J~.:s\lll :\fa~c l 1~ 1 r~ ~an ~~"'1 Naranj~l ~n.ri~ Glllv•·~ ~f&nucl 6~~; )(ontoy~~ ~ lligu~l Dcl~atl itu rJalronr~. ~ ~2 c:u ~iAt ~11mnjal. \~t'III'C:ÍA \'.-~u Pnlm<.~ra Cnng~l ~\ un Vtllcnrit~o ·rmn~t> .lat•~tmillo )fejl~ ~ri,OOO Cvu~-al ~ 6 ~h·~<U Gllll~go V~~-coegas . C'a~taño ~O E~tqmnl\.!o. J•~l P~·<lro Lópe~ 1-tumír<'~ . .~-:n• ~tm Bn l~rt\. Calam~>r ~SI>· S.·n~ÍJ\ o~ .)f':¡~ ~~- Vall~jo. !6,01~ . ~5 Naranj~l ~l. ~lo.ugo l~lvim CAFl~F.R On~~~·o. An~·l ~fnrín {'~)UIIIllol' Lt~ ('c¡-..end.~ ~LrcliniH Jc-~Úl< hoa~a. Jc~(.,, .ln~l! 'l'ro~ V\~'I~'W C'on~al ~aranjal. .leos~ ~1. Pnlt~rmo ~h C~mntc•ro AnJr~ l'~ro.rro d~ ~l~~teumo un~ul!z 'rebO•lt~ Con~;al ¡tll\nl.ut·i<•a~<•>: Lu~ RamiH•~ Pén·~ ;:'f\)1~:&1\ 1' d~ ~.OO!l All'ji~Uúrino i~m·z . ~ J~: o~-t\ Mout.o~'úo Pén,~ ('om~lcs F..sper.~ru ~lithn<ln Grajalb~> Mótti~a Plo.y<~ t'f•~ ~"ntiagu l~ug,•nío Ft\lí:~o i\f~ltCO Znlun~n 1\ract~io J!;Jia~~ rnfr•to~ 1.~(1 ~.0011 ~.ooo ~5 ~on Rct~l~'~'pn H~·rmnnos Qu~>bmda~> ~lon-wrmt¡, l<~'ltwll~ ~~~ ~lonsorraU! ~nta ~la.n%ani Est~ll:). MM~nillo L~ ~ant~ ~ l urc.•IJ flho (.'nn'l.'~ a~viJi.~ Hr·~treJKI B~nj. Ht•~trt>po J~'\fo• ~lv Guti~rrez ~cgumlo SAucl\t'~ ~larUnez Prl6~7. . .\J~~lt llt·~ Rudri~rn-:z Andrl~ ~lartinez <:u~~ttns ~· c~rcrino ~l klrcoá lt.r~ ~ l rur~lia.no Jo'rt~nci~c.ou .Arl.ít>láe~ Franoi~ro RnmiiY'~ Nnt~•lio ~. Pucrt~ l.(IJX'~ ~"" \I<H\~I'MU • ¡.~ .\nt~nio Hno~ JLménc~ ~Jnnucl 'l'tt.hl\l'v~ lfol~ .To~oo 'Ltoluqníl~~ ~mpo ~lanuol no~ Qut"br~du.a ~ .Tot~é l~rie."' flrro~< ~m6u Hnot~. ~iooltis A~ccru.16n Ct~ Quinl4!l~ ~l an~nn illo ~ Ht'~ra ~1. ~ ~.1)()0 ~ ,~.¡ COLO~lBlA An~J.to lio ~ ~1\lt ~fütl'<:t~Jlll l u ~1\n ~Jour.unillt• Ju~n Qusbra.d~ S~rt~.HII Oro:t.t~) .To~;ó .\Jl~<· l Jv~ó I~111ilio :\Jnru ll\ud~~o ~lejía ~limU!'I Buitr~<.~¡:u Gav~ria ~lMtiu Jenui~ Vill('~"~ ~lu.rlin Gir~~oltlo Murt\fl•>~ ~lomwl Al-in~ ;¡ rcrred~>!! C~~rlos ~r. D<'lg~clr. Oom~Aie1. Httn~' V~le nci•• Volásq~lez d~: ~lo ~¡ Pirclrahit~ ~edina Jus~iniano ~l&rin Hodríguc~ Ern.~;mo C~>rdona t~o;pino~ ~m.-ll!'z Evt1n~liat~ Oca~po Prim~H r~ ~tui Oro~rc.1 IIermo~~& l.ui~o Hu~>nubist. ~lo~no ,ft·IJU~ ~lnrin Scba~~tiáu J\.'4~ Ft•li~ ~lona Ptamav~:n Guti~z LM.tt-~• l.a~U~nch-o ~1. .\tcmt~ya tll~qw · z E~cobnr ~1\('IJIWI! no Lt)p!'~ Cnr~:ov;~elu, ~f1.1i~b. ~\. ~ ,OliO 1~ li~rtnt•nrglldo ~.M>O ~'O f~ l P.urgo~> 13Atb"r'~ o.~nt'\li 1<~1erritos ~1 Suec ~a Vario~ Dít~z. . C:llh·i~ L.~ T.on~ ff(•rmo,.¡~ .. ~t. Arr~.r1gu U~lbinn SMtt~ C~tllt'J;O ~li ~ ~~ R~X'.'\ PITtTL.At' ION DI~ L CALUA~ ~~t.b:t•to ~th•'WJ ~rul·¡ -----1--~~~;-s. -1-----1--'"_'"_s.,<'cl••n_. eo~_r~_w_· ~ ~3. ~U{)ÍI\ ~rarin :l~. :i~h ;;u~ l2~i n. ~wo 2JUl7, 11~5 H~~l, 55f\ 1~2.400 s~2 . :1;u 6~S . 13á 13~ . Hl0 5 1.1:1:~4 ~.069, 000 405,:~00 ~3-l último~ municipio~ t-~U'i ~''' muni c ipio~:' incorporndo~ ~ MuQict pio~ mA NIZAlE~ ~® fl~ u ~~d~ $ ~I)~Hil)b ~ ~~ ~ -· B~lAltinr ~ ~ ~~ C'~r~~: b~lb ~ ~ ~ lii)Z1>~M1S --_:~u ~~ '~~ ~ ~ moNTtl)!~ro ~ ~ m~ru IJ~I)d'~~ ~ N~t irb ~ ~ Pt~~ilv~~i'll ~ ~ ~ i r r~ ~~t i ~ Pu(~lo ~~ il)~:bib O~IJ ~ ~::- ~ ~hh. ll);l)b ~ ~ ~ -~ ~)2¡ ~ 0~ ~ .5~8~ju5 ~ Ro~'ll ---~:.:-. .:~ ~ bC)tu~~r io ~ ~ ~ REH\l~H·:N: ~lunicipio~ Plantacion~s 'afeto~S ll,ll~b 1 1í . ñlS.'2~t DATO~ U.h!NEHAL.~~ AG~HC'A INTHJ~'fHlA I>JWAR'1'..\~18NTO pnncip~llcs arost~1 m1Jrado~ get~eralmrn{f· C'akl~,.. ~on: ~ ~fi ~w la~ d~ ~>o ~n di~tancia .c~E:\t!OI)S . ~n e~scala, p1anladone~ C~tlda~. h~ hon~o t'nemigo~ ~"l' cla~ett. DrsTA~CIA E~> di~~ancia ~e lo~> J~:st~.., ~ar~tt~le::;, muj crc~. por-qu~> cn idndO!il~.~.S ela~c tare~. C'nlclu~ ~>'On mc~C!' entouce~ ~~asióu l o~ ~:tf' do:~ Ucgi~do 8~ta. ~¡ e:~c·awz lo~ ~·ontrn.t o:~ }Jitrth~ PROlii1C'C t6~ In.~ d~pA.rhunent e~ cal o ulu r~t' depen d~ bu~ r tu mul~ cd~ u~. n~tirur export~ ci()n d~ ~istcn grande~ qut~ dep<\tt a ru~nt.o f' XPURT~<-'1 6~ - \'Íll,..<~, t~ f'H.ur~lo c~pottan lo~! e~lbl c ~L l-I()~Lie tw A ~ronomja , en~<~i\a •~ ~e ind1t~l rit1. d~l 19:!~ ~ 19~:~ ~egunclo entr~ cafcton~ ~1edollin, ~sta e:~ mi::~ma*' uue,~os un~t Maniza le::.~ d~ ~ta ~70 <~ condicione~ a.tmosf~í'iCa$ l~ l pre.cJo ~ l'hoJ K t'amo~ . ~rouu cci(m ~'lmtt•o departam ~ntQ ~>n ~ólu ~ cu y¡~ hn.~üt- ~ Blllt(>~ ~ll'»Cil J)~rg,t.ulltlu A»n~ ~ Porel ~<ablc 20.\JO:~ ~ lnd~o 7\L\l~IZA.LES ÜOLO~!BLA ~tauizsles l•'l~t<l B lJE~.\\ l!:~l'l'H.A Bu~>ntwentum uLoned~ loneJt~ida Empresa~ Trt~nsport<' ~larir¡oit& LDt~ S D~PAH'fA.\lb..'N'l'O :-~ 1~. C'it-cu~in. ·~ ,\funz:uu\n·~ ~ 3~ . Ft'rtHci.~<·o ~ftu"'-t'lla Rll~ rc :\ f adt~ St~u T.~a Cald~ts L~ ~ibertad. Trocstd~ro. ~Jt>rcecle'l , F~ l ~nto nio ~ rabia . Lo<~ ~a lvndor Ln~Cl'na, c.~ ~ ~al azur ~lt\nll f'l ~lejitt .)f~j(a. ('Ot·ti zo~ ~:m pt'esa. J~léctrica otm~ :\f~wt>t·a l ndu~trial fndu~trinl fi~ xportadom. "\lfon~o Pin~6u l~léct l~ Mctrico. I~léctri(•o. l~ l~rtrko I~léct l~ léctrico
dc.description.abstractAdministración pública; Agricultura; Comercio; Economía; Educación; Estadísticas; Exportaciones; Flora y fauna; Geografía política; Importaciones; Infraestructura sanitaria; Límites y fronteras; Manufactura; Medios de comunicación; Población; Política y gobierno; Producción; Recursos naturales; Vías de comunicación
dc.format.mediumPDF
dc.languageSPA - Español
dc.publisherBarcelona: Artes Gráficas
dc.rightsDominio público
dc.subjectCiencias naturales y matemáticas
dc.subjectCiencias naturales y matemáticas / Animales
dc.subjectCiencias naturales y matemáticas / Ciencias de la tierra / Geología, hidrología, meteorología
dc.subjectCiencias naturales y matemáticas / Plantas
dc.subjectCiencias sociales
dc.subjectCiencias sociales / Administración pública y ciencia militar
dc.subjectCiencias sociales / Ciencia política
dc.subjectCiencias sociales / Comercio, comunicaciones, transporte
dc.subjectCiencias sociales / Economía
dc.subjectCiencias sociales / Comunidades
dc.subjectGeografía e Historia
dc.subjectGeografía e Historia / Geografía y viajes
dc.subjectGeografía e Historia / Geografía y viajes / Geografía de y viajes en América del Sur
dc.subjectTecnología
dc.subjectTecnología / Agricultura y tecnologías relacionadas
dc.subjectTecnología / Manufactura
dc.titleColombia cafetera - Parte 2.5. Caldas
dc.typeCapítulo de libro
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10960530
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/10960530
ge.lastmodificationdate2017-06-28 23:10
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid148650
ge.oai.repositoryid279
ge.oai.setnameObras generales
ge.oai.setspecp17054coll10
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll10/id/2687


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record