Show simple item record

dc.contributor.authorPardon, Đurica
dc.date.accessioned2019-09-23T16:33:03Z
dc.date.available2019-09-23T16:33:03Z
dc.date.created2018-11-10 00:55
dc.date.issued2017-07-20
dc.identifieroai:hrcak.srce.hr:184961
dc.identifierhttp://hrcak.srce.hr/184961
dc.identifierhttp://hrcak.srce.hr/file/272694
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/143431
dc.description.abstractUvjerenje da Zemlji i zemaljskoj stvarnosti mora doći kraj jedna je od temeljnih postavki s kojom se susrećemo ne samo u (neo)apokaliptičkom promatranju svijeta, nego i u općim kršćanskim teološki obrazlaganim istinama o materijalnom svijetu i zemaljskoj stvarnosti. Na primjeru tekstova Izaijine male i velike apokalipse u ovom se članku pokazuje da biblijska vjera i nada koju apokaliptici svjedoče smjera riješiti problem izemljenosti i izdomljenosti tražeći odgovor koji će zadovoljiti ljude i narode što se nalaze u stanju iskorijenjenosti iz svoje zemlje bilo da u njoj ne žive ili se, iako u njoj žive, osjećaju i doživljavaju od nje odvojeni. Apokaliptičko shvaćanje zemlje počiva na uvjerenju da je »realna« i stvarna zemlja mjesto prebivanja s Bogom, mirnog života s ljudima i sklada među stvorenjima. Od te ideje Izrael nikada u povijesti svojeg postojanja nije odustao. Želja i čežnja za ponovnom ustanovom (novoga) Božjeg kraljevstva po svojoj naravi podrazumijeva povratak naroda na svoju zemlju, na svoj prirodni teritorij. Apokaliptički pojmovi »nebo« i »nebeski Jeruzalem« ne mogu se odvojiti od svojih realnih i tvarnih (ovo)zemaljskih pojmova i shvaćanja tih prostora. Zemlja, upravo ona koju je Bog obećao i dao Izraelu je bila i jest stvarnost u kojoj je Izrael živio i još uvijek živi, premda još ne u potpunosti. Iz čitanja tekstova Izaijine male i velike apokalipse (Iz 24 – 27; 34 – 35) u svjetlu teologije zemlje proizlazi i pitanje o opravdanosti teološkog tumačenja apokaliptičkih tekstova kao onih koji navještaju razaranje i uništenje Zemlje, planeta na kojem ljudi žive, kao i cjelokupne materijalne stvarnosti. Čitanje biblijskih apokaliptičkih tekstova iz perspektive teologije zemlje čini se opravdanim alatom koji bi mogao pružiti jasnije razumijevanje teme zemlje u današnjem povijesnom trenutku, kad osjećamo i doživljavamo da su naša Zemlja i ljudski rod s njom zajedno, u svojoj opstojnosti i dostojanstvu ugroženi, a teološka obrazlaganja o odnosu budućeg života s prostorno‑vremenskim datostima i zemaljskosti još uvijek nedostatna.
dc.description.abstractThe belief that there will once be the end of Earth and earthly reality is one of the fundamental postulates one encounters not only in the (neo)apocalyptic view of the world, but also in Christian theologically explained truths about the material world and earthly reality. Taking the examples of Isaiah´s small and great apocalypse, this article will show that the Biblical faith and hope that is testified by apocalyptic writers aims at finding a solution for the problem of being without a land and without a home by looking for an answer that will satisfy people and nations that found themselves in the state of being rooted out of their land by either not living in it or, if they do, feel separated from it. The apocalyptic understanding of earth is grounded in the belief that the »real« and true earth is the place of sojourn with God, the place where people live a peaceful life with each other and in harmony with the creation. Israel never gave up onthis idea in its history. The wish and longing for the reinstitution of the (new) Kingdom of God presupposes, in its nature, a return of the people to their land, to their natural territory. The apocalyptic concepts of »heaven« and »heavenly Jerusalem« cannot be separated from their true and material (inner)worldly concepts and understanding of these locations. The land that has been promised by God and given to Israel was and is the reality in which Israel lived and still lives, although not yet entirely. The texts of Isaiah´s small and great apocalypse (Is 24 – 27; 34 – 35), read in the light of theology of land, also pose the question of legitimacy of theological interpretation of apocalyptic texts as those that announce the destruction and devastation of Earth, the planet on which people live, as well as the whole material reality. The reading of Biblical apocalyptic texts from the perspective of theology of land seems to be a justified procedure that might offer a clearer understanding of the topic of land in the current historical moment when we feel and experience our Earth, and the human kind with it, as being threatened in its existence and dignity, while theological interpretations on the relationship between the future life and the facts of time, space, and earthliness are still inadequate.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagehrv
dc.publisherCatholic Faculty of Theology, University of Zagreb
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceBogoslovska smotra
dc.subjectapokaliptika; zemlja; Izaija; teologija zemlje; ekološka kriza;obezemljenost; svršetak svijeta.
dc.subjectapocalyptic writings; land; Isaiah; theology of land; ecological crisis; being without a land; the end of the world.
dc.titleIma li nade za zemlju i njezine stanovnike? Poruka velike i male apokalipse proroka Izaije čitana svjetlom teologije zemlje u mraku ekološke krize (Iz 24 – 27; 34 – 35)
dc.typetext
ge.collectioncodeFB
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:15765508
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/15765508
ge.lastmodificationdate2018-11-10 00:55
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid150051
ge.oai.repositoryid557
ge.oai.setnameEphemerides theologicae Zagrabienses
ge.oai.setspecjournal:182
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://hrcak.srce.hr/184961
ge.linkhttp://hrcak.srce.hr/file/272694


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record