Show simple item record

dc.contributor.authorOkur, Mehmet
dc.date.accessioned2019-10-26T17:51:32Z
dc.date.available2019-10-26T17:51:32Z
dc.date.created2017-12-15 00:17
dc.date.issued2010-02-27
dc.identifieroai:dergipark.gov.tr:article/39195
dc.identifierhttp://dergipark.gov.tr/ataunitaed/issue/2867/39195
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/1895391
dc.description.abstractÇeşitli dinlerin ve dillerin hüküm sürdüğü Balkanlar, dünya ölçeğindeki savaşların ilk kıvılcımının çıktığı bir bölge olagelmiştir. Avrupalı devletler özellikle Avusturya – Macaristan ve Rusya rekabet ve nüfuz alanı mücadelesini Balkanlardaki toplumlar üzerinden sürdürmüşler ve bölge halkını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmışlardır. Büyük devletlerin bu politikaları sonucunda Balkanlarda etnik ve dini yönden sınırları birbirine girmiş devletler ortaya çıkmıştır. Bu devletler, kendi uluslarını yaratma çabası içersine girdiklerinden sınırları içersindeki azınlıkları bir şekilde asimile etmeye veya ülke dışına çıkarmaya çalışmışlardır. Balkan devletlerinin bu politikalarına maruz kalan toplulukların başında Türkler gelmektedir. Türkler bölgenin asli unsurlarından biri olmasına, özellikle de Bulgaristan’da belli bir dönem çoğunlukta olmasına rağmen Avrupalı devletlerin özellikle de Rusya’nın yönlendirmeleri ile zamanın Bulgar yönetimleri tarafından çeşitli baskılara ve katliamlara uğratılmışlardır. İşte bu baskı ve mezalimlerden kurtulmak için Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Türkler, çeşitli cemiyetler kurmuşlardı. Bunlardan birisi de “Rumeli İslam Muhacirleri Cemiyeti” idi. Bu cemiyet kendi haklarını aramaktan başka Bulgaristan’da bıraktıkları soydaşlarının maruz kaldığı uygulamalar hakkında gerek Türk kamuoyunu gerekse dünya kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmışlardır.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagetr; en
dc.publisherAtatürk Üniversitesi
dc.publisherAtaturk University
dc.relation.ispartofhttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/32952
dc.sourceVolume: 12, Issue: 28 351-361
dc.titleBULGARİSTAN TÜRKLERİNİN MARUZ KALDIĞI UYGULAMALARLA İLGİLİ OLARAK RUMELİ İSLAM MUHACİRLERİ CEMİYETİ’NİN BİR TALEBİ
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:12239987
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/12239987
ge.lastmodificationdate2017-12-15 00:17
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149001
ge.oai.repositoryid98934
ge.oai.setnameAtatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
ge.oai.setspecataunitaed
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://dergipark.gov.tr/ataunitaed/issue/2867/39195


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record