Show simple item record

dc.contributor.authorKoçak, Mesut
dc.date.accessioned2019-10-26T17:52:31Z
dc.date.available2019-10-26T17:52:31Z
dc.date.created2017-12-15 00:17
dc.date.issued2016-12-27
dc.identifieroai:dergipark.gov.tr:article/281699
dc.identifierhttp://dergipark.gov.tr/fsmia/issue/26755/281699
dc.identifier10.16947/fsmia.281699
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/1895961
dc.description.abstractIn this study, the reflection of the Prophet Muhammed’s image as a founder of Islamiccivilization in the poems of Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazil Kısakürek and Sezai Karakoç,who put emphasis on similar themes thanks to their affiliation with the same worldview, although they produced works in different literary periods and different literaryunderstandings in modern Turkish poetry, has been studied. It has been tried to determinethe role of the Prophet Muhammed in the perceptions of Islamic civilization on thosethree names who are the most important names of not only Turkish poetry but also Turkishthought. It has been tried to find out the degree and intensity of the theme in the poemsof those three names. In this study, the poems of those three names have been taken as themain sources, and some works of thought have been used for reification and emphasis.
dc.description.abstractBu çalışmada, modern Türk şiirinde farklı edebi dönemlerde ve farklı edebi anlayışlardaeser vermelerine karşın, aynı dünya görüşüne bağlı olmaları sebebiyle, benzer temalarüzerinde durmuş Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’unşiirlerinde İslam medeniyetinin öncüsü olarak Hz. Muhammed imgesinin yansıması incelenmiştir.Sadece Türk şiirinin değil, Türk düşüncesinin de en önemli isimleri arasındayer alan bu üç ismin İslam medeniyetine dair algılarında Hz. Muhammed’in tuttuğu yerbelirlenmeye çalışılmıştır. Mukayeseli bir yaklaşımla irdelenen konunun, bu üç isminşiirlerinde hangi derecede ve yoğunlukta yer aldığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmadatemel kaynak olarak üç ismin şiirleri alınmış, somutlaştırma ve pekiştirme adınakısmen düşünce eserlerinden de yararlanılmıştır.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf University
dc.relation.ispartofhttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/263413
dc.sourceGüz; Volume: , Issue: 8 203-222
dc.subjectMehmed Âkif Ersoy,Necip Fazıl Kısakürek,Sezai Karakoç,medeniyet,Hz. Muhammed
dc.subjectMehmed Âkif Ersoy,Necip Fazıl Kısakürek,Sezai Karakoç,medeniyet,Hz. Muhammed
dc.titleThe Prophet Muhammed as a Founder of Civilization in the Poems of Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek and Sezai Karakoç
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:12240560
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/12240560
ge.lastmodificationdate2017-12-15 00:17
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149001
ge.oai.repositoryid98934
ge.oai.setnameFSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
ge.oai.setspecfsmia
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://dergipark.gov.tr/fsmia/issue/26755/281699


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record