Show simple item record

dc.contributor.authorKerimov, Rauf
dc.contributor.authorKerimov, Rauf
dc.date.accessioned2019-10-26T20:41:58Z
dc.date.available2019-10-26T20:41:58Z
dc.date.created2017-12-29 00:08
dc.date.issued2017-12-23
dc.identifieroai:dergipark.gov.tr:article/349659
dc.identifierhttp://dergipark.gov.tr/farabi/issue/32765/349659
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/1912034
dc.description.abstractThe aim of this article is devotedto the study of the Works on musical instruments of distinguished Islamicphilosophers that lived in the 10th-17th centuries, in theNear and Middle East.As a rule, medieval East is a temporary segment of the main events in musicalculture, theoretical works and a series of articles in the music field. İn theworks of the great Islamic philosophers, rich and detailed information relatedto the aesthetic, philosophical and practical aspects of music are accesible.In Works the questions of frets, intervals and rhythm are discussed, from thepoint of view of philosophy and theory of music, also there is informationabout tuning, method of playing and classification of musical instruments. Asis known, in the era of ancient culture in the scientific classification musictook place among arithmetic sciences. The doctrine of science and art began inthe ancient Greek civilization, in the Middle Ages widely spread in the east,in the course of development passed to EuropeThe purpose of this work is toidentify and evaluate research on musical instruments in the Near and MiddleEast. This work was carried out on a comparative historical method, an analysisof archival, library and book materials.
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, X.-XVII.yüzyıllar arasında Yakın ve Orta Doğuda yaşamış İslam filozoflarının müzikaletleri konusunda ortaya koyduğu araştırmalarına yönelik genel birdeğerlendirme yapmaktır. Genellikle müzik kültüründe büyük gelişmelerinyaşandığı orta çağ Doğusu, müzik teorisi alanında bir dizi kuramsal eserlerinyazıldığı bir zaman dilimidir. Bu hususta müziğin estetik, felsefi ve pratikboyutlarına ilişkin üstün eserler vermiş büyük İslam filozoflarınınçalışmalarında zengin ve ayrıntılı bilgilere rastlanmaktadır. Hem filozof hemde müzik kuramcısı olma özelliklerini birlikte taşıyan bu düşünürlerinaraştırmalarında perde, aralıkların oranı, tartım gibi müzik bileşenlerininyanı sıra müzik aletlerinin tanımı, akort düzeni, çalınış tekniği vesınıflandırılması gibi birçok konuda önemli bilgiler sağladıklarıgörülmektedir. Bilindiği gibi Antik çağın felsefi eğitim sisteminde müzik,bilim sınıflandırmasında riyazî bilimler içerisinde yer alan bir bilimolmuştur. Bilim ve sanat hakkında doktrinler Antik Yunan uygarlığında başlamış,orta yüzyıllarda Doğuda yayılarak gelişme süreci geçirmiş ve daha sonra Avrupa’yaintikal etmiştir. Bu çalışmada incelediğimiz İslamfilozofları da bu uygulamanın, Doğu’daki seçkin örneklerini oluştururlar. Bubilim insanlarının müzik konusu üzerine yazdığı çalışmalarında müzik aletlerinyapısı, teknik ve icrasal imkânları, gelişme tarihi ve isimlerinin etimolojisiaraştırılmış, çalgıların karakteristik özellikleri verilmekle birliktekarşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Bu çalışmada Yakın ve Orta Doğumedeniyetinde müzik aletlerine ait araştırmalar tarihsel süreçte ele alınarak,bu araştırmaların önemi geniş bir şekilde değerlendirmeye çalışılmıştır. 
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.publisherİksad Yayınevi
dc.relation.ispartofhttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/389761
dc.sourceVolume: 1, Issue: 3 487-502
dc.subjectDoğu filozofları,müzik bilimi,müzik kuramları,müzik aletleri
dc.subjectDoğu filozofları,müzik bilimi,müzik kuramları,müzik aletleri
dc.titleSTUDY ON MUSICAL INSTRUMENTS IN THE NEAR AND MIDDLE EAST IN 10th–17th CENTURIES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:12298366
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/12298366
ge.lastmodificationdate2017-12-29 00:08
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149001
ge.oai.repositoryid98934
ge.oai.setnameAl-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
ge.oai.setspecfarabi
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://dergipark.gov.tr/farabi/issue/32765/349659


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record