Show simple item record

dc.contributor.authorFenchel, Monika
dc.contributor.authorHermansen, Therese
dc.date.accessioned2019-10-26T23:58:54Z
dc.date.available2019-10-26T23:58:54Z
dc.date.created2018-03-15 00:11
dc.date.issued2018
dc.identifieroai:DiVA.org:rkh-2563
dc.identifierhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:rkh:diva-2563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/2007583
dc.description.abstractBAKGRUND: Placebo som begrepp har förändrats över tid – från medeltidens betydelse ”jag skall göra gott” till en overksam substans som används i randomiserade kontrollerade studier. Tidigare forskning visar att placeboeffekt kan skapas genom förväntans- och betingningsmekanismer, som via hjärnan startar processer i kroppen som kan lindra symptom som exempelvis smärta och illamående. Placeboeffekter har ansetts förekomma vid upp till 90 procent av sjuksköterskans åtgärder, men forskningen som belyser dess potential inom omvårdnad är bristfällig. SYFTE: Att undersöka hur placeboeffekten skulle kunna användas vid omvårdnadsåtgärder. METOD: En litteraturstudie med induktiv ansats. RESULTAT: Placebo kan skapas genom bemötande, behandlingsritualer och vårdmiljö. Vårdpersonal kan använda placeboeffekten för att stödja patientens behandling, för att individanpassa vården och stärka relationen mellan patient och personal. SLUTSATS OCH FÖRSLAG PÅVIDARE FORSKNING: Många omvårdnadsåtgärder som kan bidra till att skapa placeboeffekter går att använda utan etiska konflikter, medan andra delar kräver merforskning och etiska riktlinjer innan de är genomförbara i klinisk praxis. Vidare forskning bör fokusera på klinisk miljö och knyta samman omvårdnadsforskning med andra forskningsområden. Individuella skillnader i placeborespons och vårdpersonalens syn på användning av placebo är några områden som behöver fördjupas inom omvårdnadsforskning.
dc.description.abstractBACKGROUND: The concept placebo has changed over time – from the Middle Ages denotation of "I shall please" - into an inactive substance used in randomized controlled trials. Previous research shows that a placebo effect can be created through expectation and conditioning-mechanisms, which in turn trigger brain processes that can alleviate symptoms such as pain and nausea. Up to 90 percent of a nurse's actions have been considered to create placebo effects, but research that highlights its potential in nursing care is scarce. AIM OF STUDY: Examine how the placebo effect could be used in nursing interventions. METHOD: A literature study with inductive approach. RESULTS: Placebo effects can be created through verbal and non-verbal treatment, treatment rituals and by altering the context of the healthcare setting. Healthcare professionals can use the placebo effect to strengthen or replace active treatments. CONCLUSION AND SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH:Several nursing interventions that initiate a placebo effect can be used without ethical conflicts, while others require more research and ethical guidelines before being viable in clinical practice. Individual differences regarding placebo response, and healthcare professionals' views of the use of placebo, are some areas that need further research.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.publisherRöda Korsets Högskola
dc.publisherRöda Korsets Högskola
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectExpectation effect
dc.subjectnocebo
dc.subjectnursing interventions
dc.subjectplacebo
dc.subjectplacebo effect
dc.subjectFörväntanseffekt
dc.subjectnocebo
dc.subjectomvårdnadsåtgärd
dc.subjectplacebo
dc.subjectplaceboeffekt
dc.subjectNursing
dc.subjectOmvårdnad
dc.titleOmvårdnad med placeboeffekt : En litteraturstudie om hur omvårdnadsåtgärder kan skapa placebo och nocebo
dc.typeStudent thesis
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:14305274
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/14305274
ge.lastmodificationdate2018-03-15 00:11
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid148650
ge.oai.repositoryid105
ge.oai.setnameStudent thesis
ge.oai.setnameMedicin
ge.oai.setspecrkh
ge.oai.setspecstudentThesis
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:rkh:diva-2563


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record