Show simple item record

dc.contributor.authorJoandi, Leena
dc.date.accessioned2019-10-28T04:25:40Z
dc.date.available2019-10-28T04:25:40Z
dc.date.created2018-09-04 23:49
dc.date.issued2017
dc.identifieroai:DiVA.org:lnu-68038
dc.identifierhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-68038
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/2375764
dc.description.abstractI studien undersöks användningen av digital portfolio i bildämnet och hur den digitala portfolion ingår i att synliggöra lärandeprocessen, samt hur den kan skapa en pågående dialog mellan elev och lärare. Vidare undersöks den digitala portfolions roll i elevers delaktighet i bedömningsprocessen. Metoden är kvalitativ och stödjer sig på halvstrukturerade intervjuer med pedogog och elever från högstadiet som använder sig av digital portfolio i bildämnet. Resultatet visar att både pedagog och elever ser möjligheterna med den digitala portfolion vad det gäller synliggörande av elevernas lärprocess i bild. Ett multimodalt arbetssätt är en framgångsfaktor som bidrar både till synligheteten av lärprocess och bedömningsprocess, samt främjar alternativa kommunikationsformer. Hinder i att uppnå en synlighet och delaktighet i lärandeprocessen och bedömningsprocessen kan dels bero på att den digitala portfolion kan betraktas av eleverna som för abstrakt och därmed också negligeras, eller att eleverna inte ser eller har förstått värdet i att dokumentera. Ytterligare en faktor som är nödvändig för att eleverna ska känna sig delaktiga i, bland annat bedömningsprocessen, är att pedagogens feedback måste vara kontinuerlig och effektiv. Ur ett socialkulturellt perspektiv, med fokus på design för lärande, visar sig den digitala portfolion ha stor potential för synlighet och delaktighet i både lär- och bedömningsprocessen.  
dc.description.abstractThe study examines the usage of digital portfolio in the art subject and how the digital portfolio is a part of making the learning process visible. It also investigates how it facilitates an ongoing dialogue between student and teacher. In addition, the study aims to investigate the digital portfolio’s roll in making students involved in the assessment proceqss. The method used in the study is qualitative and relies on half structured interviews with a teacher and students from a Swedish högstadie (8th and 9th grade) who use digital portfolio in the art subject. The result indicate that both the teacher and students alike see the possibilities with the digital portfolio concerning visibility of the students’ learning process in the art subject. A factor for success is a multimodal working practice which contributes both to the visibility of the learning process and assessment process, while also encouraging alternative communication channels. Obstacles in accomplishing visibility in the learning and assessment process can be attributed to the students’ perceiving the digital portfolio as too abstract, consequently neglecting it, or that the students do not see the value in documenting. Yet another factor necessary for students to feel involved, especially in the assessment process, is that the teacher’s feedback needs to be continuous and effective. From a sociocultural perspective, with a focus on design for learning, the digital portfolio has proved to have great potential for visibility and participation in both the learning and assessment process. 
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.publisherLinnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik (PED)
dc.publisherLinnéuniversitetet, Institutionen för musik och bild (MB)
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDigital portfolio
dc.subjectdesign for learning
dc.subjectmultimodality
dc.subjectart education
dc.subjectlearning process
dc.subjectassessment process
dc.subjectformative assessment
dc.subjectDigital portfolio
dc.subjectportfolio
dc.subjectmultimodalitet
dc.subjectbilddidaktik
dc.subjectbildpedagogik
dc.subjectportföljarbete
dc.subjectmediering
dc.subjectsynliggöra lärande
dc.subjectsynliggöra bedömning
dc.subjectzpt
dc.subjectbfl
dc.subjectdesignteoretiskt perspektiv
dc.subjectlärprocesser
dc.subjectbedömningsprocess
dc.subjectformativ bedömning
dc.subjectdialog
dc.subjectasynkrotiska samtal
dc.subjectEducational Sciences
dc.subjectUtbildningsvetenskap
dc.titleDigital portfolio i bildämnet : Synliggörande och delaktighet i lärandeprocessen
dc.typeStudent thesis
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:14997466
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/14997466
ge.lastmodificationdate2018-09-04 23:49
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149801
ge.oai.repositoryid71
ge.oai.setnameStudent thesis
ge.oai.setnameSamhälls-, beteendevetenskap och juridik
ge.oai.setspeclnu
ge.oai.setspecstudentThesis
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-68038


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record