Show simple item record

dc.contributorGerulaitis, Darius
dc.contributorViluckienė, Jolita
dc.contributorRadzevičienė, Liuda
dc.contributorRudytė, Kristina
dc.contributorNemeikšienė, Virginija
dc.contributorSiauliai University
dc.contributor.authorRuškys, Adolfas
dc.date.accessioned2019-10-28T20:21:23Z
dc.date.available2019-10-28T20:21:23Z
dc.date.created2018-09-05 00:44
dc.date.issued2011-12-12
dc.identifieroai:elaba.lt:LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20111212_150029-35589
dc.identifierLT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20111212_150029-35589
dc.identifierSU-njhaseypums-20111209-132446
dc.identifierhttp://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20111212_150029-35589/DS.005.0.01.ETD
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/2486426
dc.description.abstractTeorinė mokslinės literatūros šaltinių analizė parodė, kad socialinis dalyvavimas traktuojamas kaip daugialypis konstruktas apimantis skirtingomis formomis grįstą, aktyvų asmens dalyvavimą visuomenės gyvenime. Egzistuoja NVO apibrėžties problema, tačiau dažniausiai NVO apibūdinama kaip, bet kuri pelno nesiekianti organizacija, telkianti ir vienijanti žmones bendrų tikslų siekimui. Mokslinėje literatūroje akcentuojamas pozityvus NVO vaidmuo skatinant neįgaliųjų socialinį dalyvavimą, sprendžiant įvairias jų socialines problemas. Remiantis teorine analize, gyvenamoji teorija yra asmens paaiškinimas apie ugdomąjį poveikį savo paties mokymuisi, mokymuisi iš kitų, ir mokymuisi iš socialinių aplinkų. Socialinė pedagogika ir gyvenamoji teorija gali būti sietinos pedagoginės kilmės, mokymosi visą gyvenimą trukmės, naratyvinių socialinės pedagogikos žinių plėtotės ir refleksijų aspektais. Kokybiniu, grupinės diskusijos, metodu buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – atskleisti subjektyvias neįgaliųjų dalyvavimo NVO veiklose patirtis. Empirinio tyrimo duomenys apibendrinti kokybinės turinio analizės metodu.
dc.description.abstractTheoretical analysis of scientific literature sources showed that social participation is construed as multiple construct covering different-form-based active participation of a person in social life. There exists a problem of the definition of NGO (non-governmental organization); however, NGO is most frequently defined as any non-profit organization uniting people in pursuit of common goals. Scientific literature focuses on the positive role of NGOs in encouragement of social participation of the disabled and in solving various social problems of this group of people. Based on the theoretical analysis, living theory is person’s explanation about the educational impact on the self-education, learning from others and learning from social environments. Social pedagogy and living theory may be of related educational origin, of life-long learning duration, development of knowledge of narrative social pedagogy and aspects of reflections.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.language.isolit
dc.publisherLithuanian Academic Libraries Network (LABT)
dc.publisherSiauliai University
dc.rightsUnrestricted
dc.subjectEducology
dc.subjectNeįgalieji
dc.subjectNevyriausybinė organizacija
dc.subjectSocialinis dalyvavimas
dc.subjectGyvenamoji teorija
dc.subjectDisabled
dc.subjectNongovernmental organization
dc.subjectSocial participation
dc.subjectLiving theory
dc.titleNeįgaliųjų, dalyvaujančių nevyriausybinės organizacijos veiklose, subjektyvių patirčių analizė
dc.typeBachelor thesis
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:15135143
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/15135143
ge.lastmodificationdate2018-09-05 00:44
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149801
ge.oai.repositoryid6911
ge.oai.setnameSiauliai University
ge.oai.setnameNDLTD set for all open access ETDs
ge.oai.setnameeLABa ETDs
ge.oai.setnameDRIVER set for open access documents
ge.oai.setspecSU
ge.oai.setspecNDLTD
ge.oai.setspecETD
ge.oai.setspecDRIVER
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20111212_150029-35589/DS.005.0.01.ETD
ge.linkhttp://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20111212_150029-35589


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record