Show simple item record

dc.contributorJyväskylän ammattikorkeakoulu
dc.contributor.authorLukkarinen, Ilkka
dc.date.accessioned2019-10-31T07:22:35Z
dc.date.available2019-10-31T07:22:35Z
dc.date.created2018-09-28 23:11
dc.date.issued2012-12-18
dc.identifieroai:www.theseus.fi:10024/52774
dc.identifierURN:NBN:fi:amk-2012121219212
dc.identifierhttp://www.theseus.fi/handle/10024/52774
dc.identifier10024/393
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/2867030
dc.description.abstractRakentamista ohjaavat lait ja asetukset ovat usein vaikeaselkoisia. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda hyvä perusta ja helposti kehitettävä pohja Rakentamisen määräykset -opintojakson opiskelu-materiaaliin. Opinnäytetyössä on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslaissa, maankäyttö- ja rakennus-asetuksessa sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esiintyviä rakentamiseen liittyviä määrä-yksiä ja ohjeita. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän aikuisopiston rakennus- ja talotekniikan osasto. Opinnäytetyön aiheena olivat Rakentamismääräykset rakennusalan tutkinnoissa. Tarkoituksena oli tehdä opiskelumateriaali, joka auttaa opiskelijoita rakennusalan tutkintojen suorituksessa. Työn ohjaavana tekijänä olivat rakennusalan perustutkinnon tavoitteet, joissa rakennusalan ammat-tilaiselta edellytetään laatuvaatimusten mukaista toimintaa. Työ aloitettiin tutustumalla maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä Suomen rakentamismääräys-kokoelmaan. Työn tuloksena syntyi Optima-oppimisympäristöön sijoitettu oppimateriaali ja kysy-myssarja. Opiskelijat voivat lukea oppimateriaalia omaan tahtiin ja lähettää kysymyssarjan vastauk-sensa palautuslaatikkoon. Oppimateriaalin linkkejä seuraamalla opiskelijat voivat halutessaan syven-tää tietämystään rakennusalaa koskevista määräyksistä ja ohjeista. Oppimateriaalia voidaan jatkossa muokata muuttuvien määräysten osalta. Materiaalista tehtyä PowerPoint-esitystä voidaan jatkossa käyttää lähiopetuksen tukena. Materiaalia kehitetään ja päivi-tetään jatkuvasti. Hankalinta toteutuksessa on, että materiaalia on runsaasti ja teksti on raskasta lukea. Haasteeksi nouseekin jatkossa tekstin muokkaaminen kiinnostavammaksi.
dc.description.abstractThe laws and regulations guiding construction are often difficult to understand. The aim of this thesis was to create a good base and easy foundation for the study material of Laws and Regulations course. This thesis deals with the Land Use and Building Act, the Land Use and Building Regulation, and Building Code of Finland used in construction-related regulations and guidelines. This thesis was assigned by Jyväskylä Institute of Adult Education’s construction and real estate department. The subject of this thesis was to provide study materials for Building Laws and regulation course in construction degree studies to help students meet the construction qualifications. The main guideline for this thesis was the construction decree; professionals are expected to meet the requirements of construction laws and regulations. The thesis project was started by studying the Land Use and Building Act as well as Finnish building codes. The results were the educational materials and a series of questions placed in the Optima learning environment. Students can then read the study material at their own pace and send their answers to the questions to the return box. By following links of learning materials, the students can deepen their knowledge of the regulations and guidelines in the construction industry. The study material can be edited in the future when the regulations change. A PowerPoint presentation based on this thesis will be used in classroom education. The material will be developed and updated on an ongoing basis. The hardest part is that there is a great deal of material and the text is difficult to read. The major challenge for the future is creating an interesting text for the students.
dc.languagefi
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän ammattikorkeakoulu
dc.rightsAll rights reserved
dc.titleRakennusmääräykset rakennusalan tutkinnoissa
dc.typeamk
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:15585133
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/15585133
ge.lastmodificationdate2018-09-28 23:11
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149801
ge.oai.repositoryid100684
ge.oai.setnameJyväskylän ammattikorkeakoulu
ge.oai.setnameRakennustekniikan tutkinto-ohjelma
ge.oai.setspeccom_10024_5
ge.oai.setspeccol_10024_393
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://www.theseus.fi/handle/10024/52774


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record