Show simple item record

dc.contributor.authorADIBELLİ, Ramazan
dc.date.accessioned2019-11-04T12:18:18Z
dc.date.available2019-11-04T12:18:18Z
dc.date.created2018-12-15 00:37
dc.date.issued2009-04-01
dc.identifieroai:dergipark.gov.tr:article/488522
dc.identifierhttp://dergipark.gov.tr/auifd/issue/40621/488522
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/3227463
dc.description.abstract19. yüzyılın sonlarına doğru bilimsel bir disiplin olarak kurulan Dinler Tarihi disiplininin geçen bunca zamana rağmen üzerinde ittifak sağlanan bir metodolojiye sahip olamadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de bu alanla ilgili metodoloji tartışmaları devam etmektedir. Dolayısıyla metodoloji meselesinin nereden kaynaklandığını, neden ortak bir metot anlayışının ortaya konulamadığını ve neden çeşitli metodolojik yönelimler arasında karşıtlık derecesine varan farklılıkların bulunduğunu sorgulamak gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Dinler Tarihi alanında bir gelenek oluşturmayı başaran İtalyan Dinler Tarihi Okulu gibi somut bir örnekten hareketle bu sorulara cevap bulmaya çalışmaktır. Çalışmanın temel düşüncesi ise, çeşitli metodolojik yönelimler arasındaki farklılığın temel nedeninin, bunları oluşturan ve kullanan bilim adamları arasındaki paradigma farklılıklarından kaynaklandığı yönündedir. Sözü edilen bu paradigma farklılığının da büyük ölçüde araştırmacının, dini fenomenlerin temel niteliği olan metafizik boyuta atfettiği gerçeklik/gerçek dışılık kriterinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Yani Dinler Tarihinde metodoloji tartışmalarının temel kaynağı, “dinin ontolojik değeri nedir?” sorusuna verilen cevapların farklı oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu cevaplar da araştırmacının homo religiosus ve profan insan kategorilerinden hangisine dâhil olduğuna bağlıdır
dc.description.abstractEvaluation of Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich and Ugo Bianchi’s Views on Methodology in the Context of the Italian School of History of Religions History of Religions, which was elaborated at the end of the 19th century as a scientific discipline, despite a long time that has passed, has not gained a methodology agreed on by the majority of scholars. Therefore, methodological discussions concerning this discipline continue. One must question the source of these methodological problems as to why a common method could not be produced and why there are between the various methodological approaches differences that are almost diametrically opposed. The aim of this essay is to consider, from a concrete example, the methodological debate within the framework of the Italian School of History of Religions, which managed to develop a tradition in the field. The idea of this essay is that the main cause of the differences between various methodological orientations is the difference of paradigms between those scholars who elaborate and those who use them. And this difference in turn arises in great measure from the criterion of reality/unreality attributed by the researcher to the metaphysical dimension which is the basic characteristic of religious phenomena. In other words, the main source of the methodological discussions in the History of Religions is the difference in the answers given to the question of “what is the ontological value of religion?”. And these answers depend upon which one of these categories the researcher belongs to: the category of homo religiosus or that of profane man
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.publisherAnkara Üniversitesi
dc.publisherAnkara University
dc.relation.ispartofhttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/582669
dc.sourceCilt: 50 Sayı: 1; Volume: 50, Issue: 1 71-108
dc.subjectUgo Bianchi, Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich, Ernesto de Martino
dc.subjectUgo Bianchi, Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich, Ernesto de Martino, History of Religions, Methodology
dc.titleİtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:16029496
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gtl/16029496
ge.lastmodificationdate2018-12-15 00:37
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149001
ge.oai.repositoryid98934
ge.oai.setnameAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
ge.oai.setspecauifd
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://dergipark.gov.tr/auifd/issue/40621/488522


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record