Show simple item record

dc.contributor.authorÜnsür, Ahmet
dc.contributor.author; İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
dc.date.accessioned2019-11-04T17:08:16Z
dc.date.available2019-11-04T17:08:16Z
dc.date.created2019-05-14 23:33
dc.date.issued2017-08-10
dc.identifieroai:dergipark.org.tr:article/333889
dc.identifierhttp://dergipark.org.tr/yalovasosbil/issue/30868/333889
dc.identifier10.17828/yalovasosbil.333889
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/3349741
dc.description.abstractGünümüz çalışma hayatında; yaşanan sorunlar artarak devam etmekte, başta devlet olmak üzere işçi ve işveren tarafları, yaşanan sorunları gidermeye yönelik birtakım tedbirler almaya çabalamaktadırlar.Organizasyonlarda yaşanan sorunlar iç ve dış paydaşlarla ilişkileri zedelemekte, bu da örgütsel vebireysel amaç ve hedeflere ulaşma performansını olumsuz etkilemekte, önemli riskleri beraberindegetirmektedir.Ahilik sistemi; istihdam politikaları, çalışma ilişkileri, yönetim, üretim, rekabet, paydaş ilişkileri,yöneltme-kariyer, eğitim ve geliştirme vb. alanlarda ortaya koyduğu ahlak ve insan-değer temelliçalışma ilişkileri anlayışı ile günümüz çalışma hayatı sorunlarına çözüm içindeğerlendirilebilecek/ uyarlanabilecek bir model olarak karşımızda durmaktadır. Buçalışmada; ahilik sistemi, iş ahlakı boyutuyla ele alınmaktadır.  
dc.description.abstractIn today's working life the problems that are experienced continue to increase workers,employers and especially the state are struggling to take some measures to deal with these problems.The problems experienced in organizations damage the relations with internal and externalstakeholders which negatively affects the performance for achieving organizational and individualgoals and targets and brings important risks with them.Ahilik system; with a moral and human-value based work life approach in employment policies,workrelationships, management, production, competition, stakeholder relations, orientation-career, trainingand development areas stand as a model that can be evaluated/adapted for solution to today’s worklife related problems . In this study, the Ahilik system is handled in terms of business ethics.  
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.publisherYalova Üniversitesi
dc.publisherYalova University
dc.relation.ispartofhttp://dergipark.org.tr/download/article-file/333783
dc.sourceVolume: 7, Issue: 13 90-98
dc.subjectAhilik,iş ahlakı,çalışma hayatı,çalışma ilişkileri
dc.subjectAhilik,business ethic,working life,work relationships
dc.titleAhilik Sisteminde Ahlak Temelli Çalışma İlişkileri ve Günümüz Bakış Açısından Değerlendirilmesi
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:16191276
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/16191276
ge.lastmodificationdate2019-05-14 23:33
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149950
ge.oai.repositoryid98934
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://dergipark.org.tr/yalovasosbil/issue/30868/333889


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record