Show simple item record

dc.contributor.authorÖZKARA, Belkıs
dc.contributor.author; Prof.Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Bölümü,
dc.date.accessioned2019-11-04T17:08:24Z
dc.date.available2019-11-04T17:08:24Z
dc.date.created2019-05-14 23:33
dc.date.issued2018-04-20
dc.identifieroai:dergipark.org.tr:article/534504
dc.identifierhttp://dergipark.org.tr/comuybd/issue/36994/534504
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/3349792
dc.description.abstractCorporate culture and financial performance studies which have developed along with the 1980s are still complicated due to the intricate structure of corporate culture. Extant literature shows that the field of corporate culture organizational performance research on the direct or indirect effect of business culture on the financial performance of businesses still maintains its vitality. As being lack off studies that summarize a large number of studies which critically evaluate the variables and parameters used in C/P studies, we highlight the importance of the studies that focus on extant literature to be presented in a regular manner, guiding it by shedding light for future work. The aims of our study primarily are to present a review of the C/P studies, to analyze the results obtained from the established literature and to present them through tables. Concerning field researches of business culture on financial performance in different regions of the World, we focus on literature review. Besides, we are exhibiting a broad assessment of the definition, conceptualization, measurement of corporate culture and concept, measurement and indicators of the financial performance and we finally present our assesstments in a subjective way containing both the methodology and the results
dc.description.abstract1980’lerle beraber gelişim gösteren işletme kültürü ve finansal performans araştırmaları işletme kültürünün girift yapısı nedeniyle karmaşık bir hal sergilemektedir.Yerleşik literatür incelendiğinde; işletme kültürünün işletmelerin finansal performansı üzerindeki direk ya da dolaylı etkisi konusundaki araştırma alanının halen canlılığını koruduğu görülmektedir. Bunun yanında yerleşik literatürün düzenli bir şekilde sunulması gelecek çalışmalara ışık tutarak rehberlik etmesi bakımından önem arz ederken, yapılan çok sayıdaki araştırmayı özetleyen, kullanılan değişkenleri ve parametreleri eleştirel gözle değerlendiren çalışmaların yoksunluğu bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Bu suretle çalışmamız; öncelikle yerleşik literatürdeki çalışmaları ve ulaşılan sonuçları inceleyerek özetlemeyi ve tablolar yardımıyla sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Dünya üzerindeki değişik bölgelerde yapılmış işletme kültürünün finansal performans üzerine etkisini inceleyen alan araştırmaları tablolar halinde gruplanarak özetlenmiştir. Çalışmada işletme kültürü tanımı, kavramı, ölçümü ve finansal performans kavramı, ölçümü ve göstergelerine dair geniş bir değerlendirme yapılmakta, gerek metodoloji gerekse sonuçlar itibarıyla öznel biçimde değerlendirilmektedir
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart University
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
dc.relation.ispartofhttp://dergipark.org.tr/download/article-file/661492
dc.sourceVolume: 15, Issue: 30 353-391
dc.subjectOrganization Culture, Corporate Performance, Literature Review.
dc.subjectİşletme kültürü, örgüt kültürü, finansal performans, literatür taraması
dc.titleThe Effect of Organizational Culture on Firm’s Financial Performance: a Subjective Literatur Review
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:16191361
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/16191361
ge.lastmodificationdate2019-05-14 23:33
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149950
ge.oai.repositoryid98934
ge.oai.setnameYönetim Bilimleri Dergisi
ge.oai.setspeccomuybd
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://dergipark.org.tr/comuybd/issue/36994/534504


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record