Show simple item record

dc.contributor.authorÇankaya, Pınar
dc.contributor.author; Namık Kemal University
dc.date.accessioned2021-01-14T19:04:48Z
dc.date.available2021-01-14T19:04:48Z
dc.date.created2021-01-05 00:31
dc.date.issued2018-04-20
dc.identifieroai:dergipark.org.tr:article/332179
dc.identifierhttp://dergipark.org.tr/humanitas/issue/36653/332179
dc.identifier10.20304/humanitas.332179
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/3991942
dc.description.abstractYabancı dil sınıflarında kültür öğretimiaraştırmacılar, öğretmenler ve program geliştiriciler tarafından detaylıcaaraştırılmıştır. Hem öğretimsel hem pedagojik açıdan zorlayıcı olduğudeğerlendirildiği için, yabancı dil sınıflarında önemli bir yeri vardır. Bubağlamda, bu çalışmanın öncelikli amacı genel olarak kültürü, öncelikli olarakise yabancı dil sınıflarında kültür öğretimini hem okutmanlar hem deöğrencilerin görüşleri doğrultusunda tartışmaktır. Dahası, bu konuda daha çokaçıyı ele almak adına kullanılan ders kitabı “English File” ın kültüröğretimine katkısı araştırılacaktır. Bu amaçla, Türkiye'de bir devletüniversitesinde bir hazırlık okulunda bilinçli bir kültür öğretiminin olupolmadığını ortaya koymak için karma bir yöntem araştırma tasarımıbenimsenmiştir. Bu kapsamda, 6 öğrenciyle yapılan yarıyapılandırılmış görüşmelere ek olarak, bir ankete yanıt vermek üzere hazırlıksınıflarında ders veren 15 İngilizce okutmanı ve 122 öğrenci rastgeleseçilmiştir. Yabancı dil sınıflarında kültürün tüm olası açıları hakkında bilgiveren belge analizine ek olarak, hem niteliksel hem de nicel verilerledoğrulama sağlanmıştır. Nicel veriler SPPS programı ile analiz edilirken, nitelveriler içerik analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Önemli sayıda katılımcıdanelde edilen hem nicel hem de nitel verileri bir araya getiren çalışma, hemeğitmenlerin hem de öğrencilerin kültürün dil sınıflarında öğretilmesikonusunda hem fikir oldukları gözlenmiştir. Asıl amaç kültürle ilgili tümfikirleri kapsamakla birlikte, bu çalışma, öğrencilerin kültürelfarklılıklardan haberdar olmaları, farkındalık ve duyarlılıkseviyelerini artırmaları için okutmanların uygun öğretimmetodları kullanmaları gerektiğini vurgulamaktadır.
dc.description.abstractCulture teaching in EFL classroomshas been widely investigated by researchers, program developers and teachers.Having been regarded as challenging in terms of both instructional andpedagogical aspects, it still occupies a remarkable place in EFL classrooms. Tothis end, the primary concern of this study is to discuss culture and cultureteaching in general terms through the eyes of English language instructors andpreparatory students. Moreover, to capture the greatnumber of potential angles, thecontribution of the course book “English File” to culture teaching is alsoexplored. To serve this purpose, a mixed method research design was adopted toreveal whether there was a conscious culture teaching at a preparatory school ofa state university in Turkey. Within this scope, 15 English languageinstructors and 122 learners were randomly selected to respond a questionnairein addition to semi- structured interviews. Triangulation was achieved through qualitative,quantitative data, and document analysis which provides rich insights on culture in language classrooms. While quantitative data was analyzed via SPPSprogram, qualitative data was gone through content analysis. Incorporating both qualitativeand quantitative data obtained from considerablenumber of respondents, the study revealed that both instructors and students agreed that culture is to be taught inlanguage classrooms. With the central aim being to cover all relevantideas with regards to culture, this studyhighlights that instructors need to develop appropriate methodology in order tomake their learners aware of cultural differences which merits serious consideration.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languageen
dc.language.isoeng
dc.publisherNamık Kemal Üniversitesi
dc.publisherNamik Kemal University
dc.relation.ispartofhttp://dergipark.org.tr/download/article-file/460990
dc.sourceVolume: 6, Issue: 11 33-51
dc.subjectKültür,Kültürlerarası İletişimsel Yetkinlik,Kültür Öğretimi
dc.subjectCulture,Intercultural Communicative Competence,Teaching Culture
dc.titleDil Sınıflarında Kültür Öğretimi Hakkında Okutman ve Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
ge.collectioncodeBN
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:16954484
ge.lastmodificationdate2021-01-05 00:31
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid150900
ge.oai.repositoryid98934
ge.oai.setnameHUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
ge.oai.setspechumanitas
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://dergipark.org.tr/humanitas/issue/36653/332179


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record