Show simple item record

dc.contributor.authorKihl, Justyna
dc.date.accessioned2021-01-16T21:37:57Z
dc.date.available2021-01-16T21:37:57Z
dc.date.created2021-01-14 00:31
dc.identifieroai:ruj.uj.edu.pl:item/181448
dc.identifierhttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181448
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/3995860
dc.description.abstractStalking to zjawisko często przedstawiane w środkach masowego przekazu w związku z jego niedawną penalizacją w polskim prawie karnym. Szczątkowe informacje, z jakimi styka się społeczeństwo, nie układają się jednak w pełen obraz tego zjawiska, zarówno na płaszczyźnie kryminalistycznej, jak i psychologicznej, prawnokarnej czy społecznej. Przedstawienie kompleksowego omówienia tego problemu jest celem niniejszej pracy. Składa się na nią prezentacja wysiłków związanych ze stworzeniem definicji stalkingu, analiza jego oznak, próba określenia profilu sprawcy i ofiary oraz zachodzących między nimi relacji. Szczególna uwaga poświęcona została problemowi cyberstalkingu który, wobec coraz większej współzależności społeczeństwa i Internetu, staje się coraz powszechniejszy. Całość analizy problemu uporczywego nękania, aby zbudować jego pełny obraz, została osadzona przez autorkę w prawnokarnym kontekście oraz zilustrowana przykładami. W pracy zostały omówione także zagadnienia mobbingu i bullyingu, w celu zastawienia ich z przestępstwem stalkingu.
dc.description.abstractStalking is a phenomenon widely discussed in the mass media, mostly because of the recent anti – stalking legislation that was introduced in Poland. Pieces of information have been presented to the public, but they cannot be treated as a complex, criminal, psychological and sociological analysis of the issue. That is the reason why the author of this thesis decided to focus on this problem. In the thesis, she tries to find an appropriate scientific definition of stalking, analyses its signs, profiles of a perpetrator and a victim and relations between them. A great attention is paid to the problem of cyberstalking, because nowadays, as people are more and more dependent on the Internet, its significance is developing. The whole description of stalking is accompanied by the legal background and illustrated with examples. In addition, the author decided to include descriptions of mobbing and bullying, in order to compare them with stalking.
dc.language.isopol
dc.subjectStalking, uporczywe nękanie, cyberstalking, art. 190a kk
dc.subjectHarassment, anti-stalking law, stalking, cyberstalking
dc.titleStalking. Studium problemu
dc.typemaster
ge.collectioncodeBR
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:16961040
ge.lastmodificationdate2021-01-14 00:31
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid150904
ge.oai.repositoryid99994
ge.oai.setnameProjekty
ge.oai.setnameAPD
ge.oai.setnameROD UJ
ge.oai.setnamePrace magisterskie
ge.oai.setspeccom_item_2855
ge.oai.setspeccom_item_157861
ge.oai.setspeccol_item_56118
ge.oai.setspeccol_item_157863
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181448


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record