Show simple item record

dc.contributorŽikovská, Petra
dc.contributorDobřichovský, Tomáš
dc.contributor.authorFiala, Jiří
dc.date.accessioned2021-01-16T21:58:49Z
dc.date.available2021-01-16T21:58:49Z
dc.date.created2021-01-14 00:31
dc.date.issued2017-05-06
dc.identifieroai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/39747
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.11956/39747
dc.identifier99729
dc.identifier001482097
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/3996332
dc.description.abstractHlavním cílem při tvorbě této práce bylo popsání fenoménu internetového pirátství a vymezení odpovědnosti jednotlivých osob při porušování autorského práva na internetu z pohledu platné české právní úpravy. Vzhledem k tomu, že jednotlivé státy musejí v oblasti ochrany před internetovým pirátstvím svižně reagovat na neustále vyvíjené nové technologie využívané piráty, je několik kapitol věnováno i nejvýznamnějším soudním rozhodnutím. Tato rozhodnutí mají nebo v budoucnu budou moci mít díky své mezinárodní důležitosti dopad právě na právní úpravu různých států nebo jejich postup v boji s pirátstvím. Tato práce sestává z deseti kapitol. První kapitola uvádí do problematiky internetového pirátství. Konstatuje, že porušování autorského práva prostřednictvím internetu může v současnosti být nejčastějším způsobem, jakým dochází k porušování právních předpisů. Druhá kapitola poskytuje definice pojmů, se kterými se v práci často operuje. Těmito pojmy jsou: autorské dílo, internet, internetové pirátství. Třetí kapitola je zaměřena na autorské právo a jeho obsah (osobnostní a majetková práva autora). Následující kapitola pojednává o prostředcích ochrany autorských děl, jež jsou poskytovány jednotlivými právními odvětvími. Konkrétně se jedná o prostředky plynoucí z ustanoveních autorského, trestního a...
dc.description.abstractThe main objective of this thesis is to describe the Internet piracy phenomenon and to define responsibility of individuals for copyright violations on the Internet from the view of valid Czech legislation. In order to prevent Internet piracy, countries are pushed to swiftly react on continuous development of new technologies used by pirates - these efforts of individual countries are described in several chapters of this thesis that are exploring the most significant court rulings. These rulings have or may eventually have impact on the legislation or approach to the piracy of other countries. This thesis consists of ten chapters. First chapter gives an introduction to the Internet piracy problem. It claims that copyright violation on the Internet might nowadays be the most common unlawful deed. Second chapter provides definitions of three terms which are later frequently used in the thesis. These terms are: work of authorship, Internet, Internet piracy. Third chapter explores copyright and its content (personal and economic rights of the author). Next chapter analyses the legal means of protection of the work of authorship. These means are provided by various areas of law (copyright law, administrative law, criminal law etc.). Fifth chapter explains functioning of peer-to-peer networks which are...
dc.description.abstractInstitute of Copyright, Industrial Property and Competition Law
dc.description.abstractÚstav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního
dc.description.abstractFaculty of Law
dc.description.abstractPrávnická fakulta
dc.languageČeština
dc.languagecs_CZ
dc.subjectAutorské právo Internet Pirátství
dc.subjectCopyright Internet Piracy
dc.titleInternetové pirátství
dc.typediplomová práce
ge.collectioncodeBR
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:16961609
ge.lastmodificationdate2021-01-14 00:31
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid150904
ge.oai.repositoryid98503
ge.oai.setnamePrávnická fakulta
ge.oai.setnameKvalifikační práce
ge.oai.setspeccom_20.500.11956_1894
ge.oai.setspeccol_20.500.11956_1938
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://hdl.handle.net/20.500.11956/39747


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record