Show simple item record

dc.contributor.authorIŞIKÇI, Yasemin
dc.contributor.author; GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
dc.date.accessioned2021-01-16T22:11:24Z
dc.date.available2021-01-16T22:11:24Z
dc.date.created2021-01-14 00:31
dc.date.issued2017-12-30
dc.identifieroai:dergipark.org.tr:article/710407
dc.identifierhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/53208/710407
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/3996614
dc.description.abstractIntoday'sworld, where in formation communication Technologies are widely used in many areas of life and are defined as digitalage, there is a concept of administration that focuses on technology in thefield of public administration.These applications, called e-government, have been adopted as a means of deceiving the practices of the "new public management" paradigm, which has struckpublicadministrationreforms since the 1980s, based on principlessuch as "speed, flexibility, efficiency”.The aim of this study is to analyze the effects on the state of law by linking the E-State with the Paradigm of New Public Administration. The study is important in terms of critically evaluating the effects of the E-State model on the "rule of law", which is the assurance of rights and freedoms, in terms of NPM theory. At the end of therese archusing descriptive analysis methods based on literatures, E-State has achieved considerable risks in terms of "lawstate" despite affirmationsover NPM principles.
dc.description.abstractBilgi iletişim teknolojilerinin yaşamın birçok alanında yaygın olarak kullanılmasını ifade eden ve dijital çağ olarak tanımlanan günümüzde kamu yönetimin alanında da teknolojiye ağırlık verilen bir yönetim anlayışı söz konusu olmuştur. E-Devlet olarak adlandırılan bu uygulamalar, 1980’lerden itibaren kamu yönetimi reformlarına damgasını vurmuş olan “Yeni Kamu İşletmeciliği” (YKİ) paradigmasının “hız, esneklik, verimlilik, ekonomiklik” gibi ilkelerine dayanan pratiklerinin hayata geçirilmesinde bir araç olarak benimsenmiştir. Bu çalışmanın amacı da, E-Devleti, YKİ Paradigması ile ilişkilendirerek hukuk devleti üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışma, E-Devlet Modelinin, hak ve hürriyetlerinin güvencesi olan “hukuk devleti” olgusuna olan etkilerini YKİ kuramı açısından eleştirel bir şekilde değerlendirmesi açısından önem taşımaktadır. Literatüre dayalı betimsel analiz yöntemlerinin kullanıldığı araştırmanın sonunda E-Devlet’in YKİ ilkeleri üzerinden olumlamalara rağmen “hukuk devleti” açısından oldukça önemli riskler taşıdığı sonucuna varılmıştır.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagetr
dc.publisherSüleyman Demirel University
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation.ispartofhttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1025510
dc.sourceVolume: 22, Issue: Kayfor 15 Özel Sayısı 1893-1913
dc.subjectE-government,State of Law,New Public Management,Democracy
dc.subjecte-devlet,Hukuk Devleti,Yeni Kamu Yönetimi,Demokrasi
dc.titleE-DEVLET UYGULAMALARININ HUKUK DEVLETİNE ETKİSİ: YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ PARADİGMASI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
ge.collectioncodeBR
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:16961953
ge.lastmodificationdate2021-01-14 00:31
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid150904
ge.oai.repositoryid98934
ge.oai.setnameSüleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
ge.oai.setspecsduiibfd
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/53208/710407


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record