Show simple item record

dc.contributor.authorDawid, Jakub
dc.date.accessioned2021-01-16T22:14:01Z
dc.date.available2021-01-16T22:14:01Z
dc.date.created2021-01-14 00:31
dc.identifieroai:ruj.uj.edu.pl:item/237994
dc.identifierhttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/3996673
dc.description.abstractW pracy poruszone zostały zagadnienia dotyczące problematyki świadczeń telemedycznych na gruncie prawa polskiego. Wskazano, czym jest świadczenie telemedyczne oraz jakie przepisy znajdują zastosowanie w przypadku świadczeń udzielanych w drodze telemedycznej - ze szczególnym uwzględnieniem przepisów znajdujących zastosowanie odnośnie świadczeń zdrowotnych. Kolejno dokonano oceny uwarunkowań prawnych telemedycyny w prawie międzynarodowym. W pracy poddano analizie problematykę odpowiedzialności cywilnoprawnej (ze szczególnym uwzględnieniem norm deontologicznych kształtujących odpowiedzialność) za świadczenia udzielane w drodze telemedycznej. Ponadto, w pracy rozważaniom poddano kwestię realizacji poszczególnym praw pacjenta w ramach świadczeń telemedycznych. Podsumowanie pracy stanowi zbiorcza ocena przeprowadzonej analizy oraz wystosowanie wniosków dotyczących koniecznych do podjęcia zmian w zakresie przepisów kształtujących świadczenia telemedyczne.
dc.description.abstractThe thesis discusses issues concerning telemedicine services on the basis of Polish law. It was indicated what is telemedicine services and what provisions are applicable in the case of services provided through telemedicine - with particular emphasis on the provisions applicable to health services. The legal conditions for telemedicine in international law were subsequently evaluated. The thesis analyses the issues of civil law liability (with particular emphasis on deontological norms shaping liability) for telemedicine services. Moreover, in the thesis the issue of realization of particular patient's rights within telemedicine services was considered. The summary of the thesis is a collective evaluation of the conducted analysis and conclusions concerning necessary changes in the scope of regulations shaping telemedicine services.
dc.language.isopol
dc.subjectTelemedycyna, Świadczenie zdrowotne, Odpowiedzialność cywilnoprawna, Prawa pacjenta,
dc.subjectTelemedicine, Healthcare, Civil liability, KEL, Patient rights,
dc.titleProblematyka prawna świadczeń telemedycznych na gruncie prawa polskiego. Zagadnienia wybrane.
dc.typemaster
ge.collectioncodeBR
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:16962018
ge.lastmodificationdate2021-01-14 00:31
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid150904
ge.oai.repositoryid99994
ge.oai.setnameProjekty
ge.oai.setnameAPD
ge.oai.setnameROD UJ
ge.oai.setnamePrace magisterskie
ge.oai.setspeccom_item_2855
ge.oai.setspeccom_item_157861
ge.oai.setspeccol_item_56118
ge.oai.setspeccol_item_157863
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237994


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record