Show simple item record

dc.contributorKnotková - Čapková, Blanka
dc.contributorKobová, Ĺubica
dc.contributor.authorPekárková Schneiderová, Eliška
dc.date.accessioned2021-12-03T00:00:56Z
dc.date.available2021-12-03T00:00:56Z
dc.date.created2021-11-29 01:11
dc.date.issued2020-08-25
dc.identifieroai:https://dspace.cuni.cz:20.500.11956/73133
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73133
dc.identifier108902
dc.identifier001852450
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/4099378
dc.description.abstractIn my thesis I deal with a biblical "myth" of the original sin and with a question how this topic can demonstrate the genesis of gender duality in a sense of superiority and inferiority using the authors catholic and feminist theology and subsequent data collection. The topic of the original sin is being analysed from a gender view -first in the theoretical part of the thesis that has helped me to continue to the following part of a research. The research consists of semi-structured interviews with a group of people belonging to a specific community. These people were born in the Czech villages in Romania and live nowadays in the Czech Republic. The original sin and its "myth" are still being presented at the level of a myth. His consequences remain in the background of the society and public attention. That is why I decided to deal with this topic. In this way I connect my own interest with this group, which includes a minority of a society with special characteristics. The aim of this thesis is to present the consequences of the original sin on a theoretical level and in terms of research, which I also contribute to with my interviews. And so to answer the research question regarding the influence of minority companies mostly from the standpoint of faith.
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zabývám biblickým "mýtem" o prvotním hříchu a jak se na tomto tématu dá demonstrovat vznik duality pohlaví ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti pomocí autorek a autorů katolických a feministických teologií a následného sběru dat. Téma prvotního hříchu zde analyzuji z genderové perspektivy, nejprve v teoretické části věnované tématům, jež mi napomohly k následujícímu pokračování ve výzkumné části práce a to polostrukturovaným rozhovorům se skupinou osob patřící do komunity lidí narozených v českých vesnicích v Rumunsku a žijících dnes v České republice. Prvotní hřích a jeho "mýtus" je dnes stále představován v rovině mýtu, ale jeho následky zůstávají v pozadí pozornosti společnosti. Proto jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat a spojit tak svůj zájem o danou problematiku se skupinou, kterou mohu zařadit do minoritní společnosti se speciálními znaky. Mým cílem je zde představit, že prvotní hřích má své následky v rovině teoretické a má své následky i v rovině výzkumné, čemuž chci přispět i já svými rozhovory. A zodpovědět tak na výzkumnou otázku týkající se ovlivňování minoritní společnosti většinou z hlediska víry.
dc.description.abstractKatedra genderových studií
dc.description.abstractDepartment of Gender Studies
dc.description.abstractFaculty of Humanities
dc.description.abstractFakulta humanitních studií
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languageČeština
dc.languagecs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií
dc.subjectOwn position Original sin Adam and Eve Catholic feminist theology Feminist Theory The Catholic Church as the belief of the selected sample Reading the Bible another view Czech community in Romania Feminist Research Qualitative research in the form of semi-structured interviews
dc.subjectVlastní pozicionalita Prvotní hřích Adam a Eva Katolická x feministická teologie Feministické teorie Katolická církev jako víra vybraného vzorku Čtení Bible jiným pohledem Česká komunita v Rumunsku Feministický výzkum Kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů
dc.titleGenderová analýza vnímání prvotního hříchu, z pohledu vybraného vzorku věřících, české komunity z Rumunska
dc.typediplomová práce
ge.collectioncodeCA
ge.collectioncodeFE
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:17504918
ge.lastmodificationdate2021-11-29 01:11
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid150007
ge.oai.repositoryid98503
ge.oai.setnameFakulta humanitních studií
ge.oai.setnameKvalifikační práce
ge.oai.setspeccom_20.500.11956_1907
ge.oai.setspeccol_20.500.11956_1916
ge.oai.streamid5
ge.setnameGlobeTheoLib
ge.setspecglobetheolib
ge.linkhttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73133


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record