Show simple item record

dc.contributor.authorYÜKSEL, Begümhan
dc.date.accessioned2022-09-10T23:11:18Z
dc.date.available2022-09-10T23:11:18Z
dc.date.created2022-08-28 23:42
dc.date.issued2021-03-06
dc.identifieroai:dergipark.org.tr:article/892148
dc.identifierhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/62389/892148
dc.identifier10.26466/opus.892148
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/4215619
dc.description.abstractOkul öncesi öğretmenlerinin mesleki memnuniyetlerini artırmada okul yöneticilerinin önemli rol ve sorumluluğu olduğu dikkate alınarak bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan kurum yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını incelemek amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırmaya 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Antalya il merkezindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 163 öğretmen dâhil edilmiştir. Araştırmada verilerinin toplanmasında demografik bilgi formu ve “Etik Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde okul öncesi öğretmenlerinin, yöneticilerin etik liderlik davranışına ilişkin algı düzeylerini saptamak için aritmetik ortalamaya, standart sapmaya bakılmış, yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine ilişkin ortalamalar arasındaki farkın belirlenmesinde t-testi analizi yapılmıştır. Araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan yöneticilerin, iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik ve davranışsal etik bağlamında orta düzeyde etik liderlik davranışlarına sahip oldukları belirlenmiştir.
dc.description.abstractConsidering that school administrators have an important role and responsibility in increasing the professional satisfaction of preschool teachers, this study aims to examine the ethical leadership behaviors of institution administrators working in pre-school education institutions. 163 teachers working in pre-school education institutions in the city center of Antalya in the 2020-2021 academic year were included in this research carried out in the descriptive survey model. Demographic information form and "Ethical Leadership Scale" were used to collect data in the study. In the analysis of the data, the arithmetic mean and standard deviation were examined in order to determine the perception levels of the preschool teachers regarding the ethical leadership behavior of the administrators, and the t-test analysis was performed to determine the difference between the means for age and professional seniority variables. In the study, it was determined that administrators working in preschool education institutions have moderate ethical leadership behaviors in the context of communicative ethics, climatic ethics, ethics in decision making and behavioral ethics.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.language.isotur
dc.publisherİdeal Kent Yayınları
dc.relation.ispartofhttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1621462
dc.sourceVolume: 17, Issue: 37 4824-4846
dc.subjectOkul öncesi öğretmeni;okul yöneticisi;etik liderlik
dc.subjectPreschool Teacher;School Administrator;Ethical Leadership
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmaları
dc.subjectEducation and Educational Research
dc.titleÖğretmen Algılarına Göre Okul Öncesi Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları: Antalya İli Örneği
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
ge.collectioncodeBL
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:18567994
ge.lastmodificationdate2022-08-28 23:42
ge.lastmodificationuseradmin@novalogix.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149951
ge.oai.repositoryid98934
ge.oai.setnameOPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
ge.oai.setspecopus
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/62389/892148


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record