Show simple item record

dc.contributor.authorWrońska, Katarzyna
dc.date.accessioned2019-09-25T18:55:14Z
dc.date.available2019-09-25T18:55:14Z
dc.date.created2019-01-29 00:33
dc.date.issued2015
dc.identifieroai:ruj.uj.edu.pl:item/22387
dc.identifierFilozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych, Sztobryn Sławomir, Kamiński Krzysztof, Wasilewski Marcin, s. 15-35
dc.identifier978-83-939175-2-5
dc.identifierhttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22387
dc.identifierhttp://www.pedagogika.uksw.edu.pl/node/966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/429084
dc.description.abstractTekst prezentuje recepcję twórczości pedagogicznej Johna Locke’a w Polsce z perspektywy pedagogiki filozoficznej. W tym celu autor zestawia ze sobą dwa tłumaczenia Some Thoughts concerning Education, jedno z XVIII wieku, drugie z pierwszej połowy XX wieku. Następnie proponuje, by dołączyć do analizy kolejny tekst Locke’a, Of the Conduct of the Understanding. W polskiej pedagogice jest to praca nieczęsto przywoływana. Poszerzenie recepcji twórczości pedagogicznej Locke’a o ten tekst staje się możliwe i uzasadnione, o ile się ją bada jako koncepcję edukacji człowieka. W takim ujęciu z tekstów pedagogicznych Locke’a można wyczytać zarówno myśl o wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, jak i wskazania dotyczące używania rozumu skierowane do dorosłych bez względu na wiek i wykształcenie.
dc.description.abstractText presents the reception of John Locke’s educational writings from the perspective of philosophy of education in Poland. To this purpose author compares two translations of Some Thoughts concerning Education, one from XVIII century and the second from the first part of XX century. Then proposes to add to the analyses Locke’s next work, Of the Conduct of the Understanding which is not frequently cited in Polish pedagogy. Extension of Locke’s educational writings of this work becomes possible and reasonable so far as they are all explored as a concept of the education of man. In this approach on Locke’s educational writings one can read not only thought of upbringing of children and youth, but also indications concerning the conduct of the understanding addressed to adults regardless of age and school degrees.
dc.language.isopol
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej "Chowanna"
dc.subjectJohn Locke
dc.subjectrecepcja twórczości pedagogiczne
dc.subjectpedagogika filozoficzna
dc.subjectedukacja
dc.subjectwychowanie
dc.subjectkształcenie
dc.subjectużywanie rozumu
dc.subjectsamodzielność
dc.subjectJohn Locke
dc.subjectreception of educational writings
dc.subjectphilosophy of education
dc.subjecteducation
dc.subjectupbringing
dc.subjectinstruction
dc.subjectconduct of the understanding
dc.subjectautonomy
dc.titleUwagi o recepcji twórczości pedagogicznej Johna Locke'a w Polsce z perspektywy pedagogiki filozoficznej
dc.typeartykuł (rozdział w książce)
ge.collectioncodeEC
ge.collectioncodeGA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:16058674
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/16058674
ge.lastmodificationdate2019-01-29 00:33
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149801
ge.oai.repositoryid99994
ge.oai.setnameBibliografia Publikacji Pracowników UJ
ge.oai.setnamePublikacje naukowe
ge.oai.setspeccom_item_1
ge.oai.setspeccol_item_2
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/22387
ge.linkhttp://www.pedagogika.uksw.edu.pl/node/966


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record