Show simple item record

dc.contributor.authorForsman, Linn
dc.contributor.authorHellström, Wivianne
dc.date.accessioned2019-09-25T19:18:43Z
dc.date.available2019-09-25T19:18:43Z
dc.date.created2019-06-28 23:34
dc.date.issued2019
dc.identifieroai:DiVA.org:ltu-74836
dc.identifierhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-74836
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/442231
dc.description.abstractToday there is limited research about the health of newly arrived adolescents. It is important to pay attention to health at an early age, since the foundation for a behaviour often remain in the adult life. The study was a sub project in a major health project in Norrbotten. The purpose of the study was to describe and understand newly arrived adolescents’ experiences of health. The study used the qualitative method photovoice. Seven newly arrived adolescents participated in photovoice which was based on the health promotional sentence "what makes me feel good and makes me learn what is important for me to be able to live a good life". The data was analyzed with qualitative content analysis. The result formed three sub themes; "maintains and creates relationships", "expresses emotions and goals images” and "uses coping strategies for recovery" which then developed into a main theme "togetherness, mood and coping strategies describes newly arrived adolescents’ experiences of health". Overall, the results showed that the newly arrived adolescents had a holistic perspective on experiences of health, which included social, mental and physical well-being.
dc.description.abstractIdag finns det begränsad forskning om nyanlända ungdomars hälsa. Det är viktigt att uppmärksamma hälsa i tidig ålder, då grunden till ett beteende ofta består i det vuxna livet. Studien var ett delprojekt i ett större hälsoprojekt i Norrbotten. Syftet med studien var att beskriva och förstå erfarenheter av hälsa hos nyanlända ungdomar. I studien används den kvalitativa metoden photovoice. Sju nyanlända ungdomar deltog i photovoice som var baserad på den hälsopromotiva meningen “det som får mig att må bra och gör att jag lär mig vad som är viktigt för att jag ska kunna leva ett gott liv”. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet formade tre underteman; “upprätthåller och skapar relationer” “uttrycker känslor och målbilder” och “använder copingstrategier för återhämtning” som sedan utvecklades till ett huvudtema “samhörighet, sinnesstämning och copingstrategier beskriver nyanlända ungdomars erfarenheter av hälsa”. Sammantaget visade resultatet att de nyanlända ungdomarna hade ett holistiskt perspektiv på erfarenheter av hälsa som innefattande socialt, mentalt och fysisk välmående.
dc.description.abstractHälsoskolan
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.publisherLuleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap
dc.publisherLuleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectNyanlända ungdomar
dc.subjecthälsa
dc.subjecthälsopromotion
dc.subjectempowerment
dc.subjectKASAM
dc.subjectphotovoice
dc.subjectHealth Sciences
dc.subjectHälsovetenskaper
dc.titleSamverkande hälsoarbete med nyanlända ungdomar i Norrbotten : En kvalitativ studie med syfte att beskriva och förstå erfarenheter av hälsa hos nyanlända ungdomar
dc.typeStudent thesis
ge.collectioncodeEC
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:16262898
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/16262898
ge.lastmodificationdate2019-06-28 23:34
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid149801
ge.oai.repositoryid91
ge.oai.setnameStudent thesis
ge.oai.setnameMedicin
ge.oai.setspecltu
ge.oai.setspecstudentThesis
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-74836


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record