• Zeitschrift für Praktische Philosophie / "Ein Jegliches hat seine Zeit“ : Altern und die Ethik des Lebensverlaufs

   Schweda, Mark (2014)
   Im Zeichen steigender Lebenserwartung, individualisierter Lebensentwürfe und wachsender medizinischer Eingriffsmöglichkeiten ist die Ethik herausgefordert, sich ausdrücklich und systematisch mit der Bedeutung der zeitlichen Erstreckung, Verlaufsstruktur und Einteilung unseres Lebens auseinanderzusetzen. Einen ersten Ansatzpunkt dazu bietet die im entwicklungspsychologischen und sozialwissenschaftlichen Bereich ausgebildete Lebensverlaufsperspektive. Am Beispiel des Alterns wird zunächst das Desiderat einer angemessenen ethischen Auseinandersetzung mit den normativen Aspekten menschlicher Zeitlichkeit aufgezeigt. Vor diesem Hintergrund werden die theoretischen Grundzüge der Lebensverlaufsperspektive umrissen und in ihrer Leistungsfähigkeit für die ethische Theoriebildung erörtert. Das Hauptaugenmerk liegt auf drei Konzepten: Altersnormen als normative Standards altersgemäßen Verhaltens, Phasenideale als evaluative Maßstäbe der Lebensabschnittsgestaltung sowie Ablaufpläne als diachrone Schemata lebensgeschichtlicher Vorgänge. Abschließend werden Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen einer solchen Lebensverlaufsperspektive in der Ethik erörtert.
  • Zinc-finger UBPs: regulators of deubiquitylation.

   Institut de génétique et biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC); Université Louis Pasteur - Strasbourg I-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Bonnet, Jacques; Romier, Christophe; Tora, László; Devys, Didier (HAL CCSDElsevier, 2008-08)
   International audience
  • Značaj komunikacije i etičnosti u organizaciji Međunarodnog susreta studenata turizma i ugostiteljstva

   Lugović, Gina; Arbutina, Ankica (Veleučilište u Šibeniku. Menadžment.Polytechnic of Sibenik. Management., 2018-11-12)
   Komunikacija je sveprisutna i vrlo kompleksna te je oduvijek bila važan čimbenik među ljudima. Etično djelovanje predstavlja kodeks ponašanja kojeg su poslovni ljudi međusobno prihvatili kao korektan način ophođenja prema široj javnosti. Danas, u suvremenim organizacijama etičnost je neodvojiva od profitabilnosti, odnosno izmjenjuju se da bi organizacije bile uspješne i konkurentne. Promjenom trendova mijenjaju se i pravila ponašanja, kojima se potrebno prilagoditi. Neprofitne organizacije obuhvaćaju udruživanje ljudi u timove s glavnim ciljem ispunjavanja određenih zadataka. Potreba za komunikacijom i etičnim ponašanjem je neizostavni dio realizacije svakog projekta. Cilj rada je istražiti utjecaj komunikacije i etičnog ponašanja na uspješnu realizaciju projekta „Međunarodni susret studenata turizma i ugostiteljstva“ koji se kroz tri godine održavao u Šibeniku.
  • Zoe in Comic Books: Post-human Poetics in LNRZ

   Valentina Gamberi (LED Edizioni Universitarie, 2016-11-01)
   LNRZ, Golem (2014); LNRZ, Astrogamma (2015)
  • Žensko tijelo u reklamama

   Šola, Ivica; Rošić, Adriana (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Academy of Arts and Culture in Osijek., 2019-09-19)
   U prvom dijelu diplomskog rada bit će pobliže opisani mediji i njihova uloga, to jest, što utječe na njih danas te koji se termini vežu uz njega. To su, za medije i poglavito oglašavanje, konzumerizam, masovna i popularna kultura. Nadalje, etika i etički kodeks je temeljna misao i začetna ideja rada. Prikazani su prihvaćeni zakoni i organizacije koje reguliraju medije s obzirom na način prikazivanja spolnih i rodnih uloga. Pojam seksualnosti i seksizma su pojmovi koji su svakodnevno prožeti kroz oglašavanje i marketinške trikove. „Sex sales“, to jest, „Seks prodaje“ fraza je koja na najbolji način objašnjava funkcioniranje medija, reklama pogotovo. Pojmovi seksuaalnosti i seskizma su definirani kako bi se lakše mogle shvatiti razlike između njih. Drugi dio rada odnosi se na oglašavanje, odnosno objektifikaciju tijela u oglašavanju. Time i započinje najvažniji dio rada nakon kojeg slijedi i sam istraživački dio. U tom dijelu prikazani su primjeri reklama koje su prihvatljive, odnosno većinom koje nisu, ali i rodni stereotipi koji se potvrđuju u reklamama i ideali ljepote spram žena te muškaraca koji su nametnuti. Analiza sadržaja reklama na nacionalnoj televiziji glavni je dio rada od kojeg proizlazi sve ostalo. Kategorije na kojima se istraživanje temeljilo postavljene su od strane Caroline Heldman i njezinog tzv. SOT- a, testa seksualnog objekta koji mjeri koliko je prisutna seksualna objektifikacija u slikama, a ono se odnosni na sedam pitanja koji su detaljnije objašnjena u radu. Na kraju, u poglavlju „Rasprava“ opovrgnute su, odnosno prihvaćene hipoteze koje su postavljene, a čiji rezultati proizlaze iz podataka istraživačkog dijela rada.
  • МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ СПОСОБ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СУБЪЕКТНОЙ АКТИВНОСТИ

   Olga Yurievna Galiullina (Naučno-innovacionnyj Centr, 2015-02-01)
   <p class="x------">В статье рассматривается морально-этический способ регуляции поведения, как показатель субъектной активности дошкольника.</p><p class="x------"><span class="char-style-override-1">Цель</span> <span class="char-style-override-1">исследования:</span> определение уровня сформированности морально-этического способа регуляции поведения дошкольника, при разном типе детско-родительских отношений.</p><p class="x------"><span class="char-style-override-1">Методы и методология проведения работы:</span> логико-теоретический анализ, качественный анализ результатов, методики Рене Жиля – шкала «Социальная адекватность поведения» и тест-опросник родительского отношения (ТОРО), разработанный А.Я. Варга и В.В. Столиным, методы математической обработки данных.</p><p class="x------"><span class="char-style-override-1">Результаты: </span>исследование показало, что тип родительского отношения влияет на становление субъектной активности человека уже с дошкольного возраста и является определяющим фактором способности ребенка к морально-этическому способу регуляции взаимоотношений.</p><p class="x------"><span class="char-style-override-1">Область применения результатов: </span>дошкольная и семейная психология, психология развития.</p>
  • Мълчаливият отказ като ерозия на легитимността

   Младенов, Младен (Съюз на юристите в България, 2020)
   Правото, следвайки житейската мъдрост, все повече и повече си дава сметка, че понастоящем не вещите, не имуществото, не правата, не информацията, а най-вече времето е основното човешко, социално, икономическо и правнопризнато благо. Като за пръв път дълбоко осмислено от все повече правни субекти и от правната система като цяло, това благо само по себе си вече се е превърнало в своеобразен егрегор. Същият вече се явява проектор на колективни желания и интереси, които образно могат да се изразят с повика: „Не ме пилей!“ Налице е колективно осъзнаване и в правната сфера, че времевият аспект от живота е може би водещият и това го прави централен при конкуриращи се интереси, включително и преди властовият такъв.
  • Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів : довідник молодого вченого

   Головко, О. М.; Байлов, А. В.; Bailov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків: ХНУВС, 2016. — 364 с., 2020-03-25)
   Байлов, А. В. Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів,
 ад’юнктів та докторантів : довідник молодого вченого / А. В. Байлов, О. М. Литвинов,
 В. В. Чумак; за заг. ред. О. М. Головка. — Харків: ХНУВС, 2016. — 364 с.
  • Сингапурско саопштење о истраживачкој честитости [Singapore Statement on Research Integrity]

   Not available (2010)
   "Вредност истраживања и добробит коју доноси суштински зависе од честитости којом му се приступа. Иако на националном и дисциплинарном нивоу могу постојати и постоје разлике у начину организовања и извођења научних истраживања, ипак постоје начела и професионалне одговорности које су основица за честитост истраживања, ма где да се она изводе." ["The value and benefits of research are vitally dependent on the integrity of research. While there can be and are national and disciplinary differences in the way research is organized and conducted, there are also principles and professional responsibilities that are fundamental to the integrity of research wherever it is undertaken."]
  • Сингапурское заявление о добросовестности в исследованиях [Singapore Statement on Research Integrity]

   Not available (2010)
   "Ценность и польза исследований целиком зависят от того, насколько добросовестно они выполняются. И хотя различия в организации и проведении исследований, определяем ые национальным и дис циплинарным контекстом, вполне возможны и встречаются на практике, некоторые принципы и профессиональные обязательства, имеют фундаментальное значение для добросовестности в исследованиях, где бы те ни проводились." ["The value and benefits of research are vitally dependent on the integrity of research. While there can be and are national and disciplinary differences in the way research is organized and conducted, there are also principles and professional responsibilities that are fundamental to the integrity of research wherever it is undertaken."]
  • Студија за византиската дипломатика (Приватноправни акти) од И. П. Медведев (превод од руски)

   Golakov, Kostadin (Арс студио Скопје, 2019)
   Превод од руски јазик на делото „Очерки византийской дипломатики : (частноправовой акт) од И. П. Медведев.
  • Этические проблемы клинических исследований с участием детей

   Лоханкина, Л. А.; Алашеева, Р. В.; Lohankina, L.; Alasheeva, R. (Издательство УМЦ УПИ, 2020-09-24)
   В статье речь идет о требованиях к проведению клинических исследований с участием детей, о возникающих в связи с ними этических проблемах. Обращается внимание на то, что этические проблемы появляются уже на начальных этапах клинического исследования (подготовка необходимой документации – информированного добровольного согласия, протокола исследования), на необходимость защиты интересов ребенка.
  • بررسی مؤلفه‌های اخلاق پژوهشی اعضای هیأت‌علمی علوم انسانی دانشگاه ارومیه

   Roshani Ali Bani Si, Hassan; Hassani, Mohammad; Ghavavandi, Hassan (مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 2020-10-21)
   زمینه و هدف: رعایت اخلاق از جمله عواملی است که در فرآیندهای پژوهش اهمیت به سزایی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های اخلاق پژوهشی اعضای هیأت‌علمی علوم انسانی دانشگاه ارومیه است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ پیمایشی، روی 73 نفر اعضای هیأت‌علمی علوم انسانی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی محتوای آن با نظر متخصصان و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات پژوهش از نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS 21 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اخلاق پژوهشی اعضای هیأت‌علمی علوم انسانی دانشگاه ارومیه از وضعیت مطلوب برخوردار است (P<0/05، M=3/07). همچنین نتایج نشان داد که مؤلفه‌های رعایت حقوق مشارکت‌کنندگان و حقوق مالکیت فکری از وضعیت مطلوب برخوردارند (P<0/05)، اما مؤلفه‌های پرهیز از دستکاری تحقیق و پرهیز از رابطه‌گرایی در تحقیق از وضعیت نامطلوبی برخوردارند (P<0/05). ملاحظات اخلاقی: این پژوهش تمامی منابع مورد استفاده بر اساس اصول اخلاق پژوهشی بوده و حقوق مالکیت فکری نویسندگان و مشارکت‌کنندگان در فرآیند پژوهش رعایت شده است. نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که اعضای هیأت‌علمی علوم انسانی دانشگاه ارومیه اصول اخلاقی را در حد متوسط رعایت می‌کنند.
  • یانیه ی سنگاپوردر مورد صداقت در پژوهش [Singapore Statement on Research Integrity]

   Not available (2010)
   " تحقیق تنظیم وانجام می شود، می تواند باشد و هست، قواعد و مسئولیت های حرفه ای که اساس امانت در پژوهش می باشد نیز جدا از این که در کجا انجام می شود وجود دارد." ["The value and benefits of research are vitally dependent on the integrity of research. While there can be and are national and disciplinary differences in the way research is organized and conducted, there are also principles and professional responsibilities that are fundamental to the integrity of research wherever it is undertaken."]
  • अनुसंधानम Ʌ स×य-िनçठा [Singapore Statement on Research Integrity]

   Not available (2010)
   ["The value and benefits of research are vitally dependent on the integrity of research. While there can be and are national and disciplinary differences in the way research is organized and conducted, there are also principles and professional responsibilities that are fundamental to the integrity of research wherever it is undertaken."]
  • 연구윤리에 관한 싱가폴 선언 [Singapore Statement on Research Integrity]

   Not available (2010)
   "연구의 가치와 연구를 통해 얻어진 성과는 전적으로 연구의 진실성에 달려있다. 비록 연구를 수행하고 지원하는 방식은 다를지라도 국가나 연구 분야를 막론하고 연구 과정에서의 진실성 확보에 필요한기본적인 원칙과 연구자의 책임은 다음과 같다." ["The value and benefits of research are vitally dependent on the integrity of research. While there can be and are national and disciplinary differences in the way research is organized and conducted, there are also principles and professional responsibilities that are fundamental to the integrity of research wherever it is undertaken."]
  • 人類胚胎幹細胞研究的倫理爭議 [Ethical Issues in Human Embryonic Stem Cells Research]

   江 [Chiang], 尉靖 [Wei-ching] (國立中央大學圖書館, 2009-06-29)
   胚胎的生命權與道德地位」是人類胚胎幹細胞研究日益開放所致的重要倫理議題,此倫理爭議須逐一就「人類與胚胎」道德地位,以及「自主權利與生命權利」在道德權利上個別獨立概念和關係脈絡作詳細分析,才能精確說明「胚胎幹細胞研究」行為的道德判斷。因此,本文在研究中除了釐清「胚胎」「價值」與生命「權利」的爭議外,還提出辛格及沃倫論述有關胚胎道德地位的觀點,並對其不足提出儒家觀點之修正調整建議。 首先,針對辛格依據感知能力及人格個體來判斷,胚胎沒有感知能力也就沒有道德地位,但依胚胎具潛能性及人之生命神聖性(the sanctity of life)來看,胚胎似乎又具有很高的道德地位。其次,沃倫是以「人格」特徵作為「胚胎」是否為「人格個體」的必要條件而非充分條件來證成自己的論證。因為沒有單一判準能夠說明清楚所有相關之考量,只有道德地位的多重判準可避免扭曲人們所見之道德常識。但沃倫之多重判準也沒有給胚胎以合理的地位。 最後,本文運用儒家觀點中的人格理論,確立任一具有「道德人格」的行動者應能體現「不忍人之心」的道德實踐,所以胚胎的道德地位可經由該道德行動者依其道德人格所具有的「人之所以為人」的道德表現,得以充分確立並使之成為有效且合理的道德參考判準,以解決「胚胎幹細胞研究」的倫理爭議。最後,本文陳明在胚胎幹細胞研究技術革新之同時,法規制度面能與時調整,同時也能尋求胚胎幹細胞研究外之替代方案以資因應,倫理面亦能省思兼顧,以求胚胎幹細胞之研究,能夠真正造福人類,提昇生活品質與生命價值,即是本研究期望能達成的最終目的。 [The important ethical issues of the life right to life and morals status of the embryo are trickered by the fast progress of human embryonic stem cells research. These ethical disputes must be analyzed in greater details in order to make a proper judgment of the practice of embryonic stem cell research. Therefore, this thesis first gives an analysis of the terms and concepts involved in the debate. It presents Peter Singer’s argument against the thesis of sanctity of life and Mary Anne Warren’s criteria of personhood. Both are single criterion for moral status and criticized by the latter Warren as inadequate to cover the diverse field of moral status. Warren proposes a multi-criteria account of moral status, but offers insufficient status to embryos in accordance with our moral experience. A Confucian proposal is put forward to mitigate some of its pitfalls. According to Confucianism we are endowed with a natural concern of the sufferings of others. Thus, a person is a moral agent and must act morally according to her feeling towards the suffering of others. The moral status of embryo can thus be established by the moral expression of humanity from the moral agency so that it becomes sufficient and reasonable to place proper moral judgment in embryonic stem cells research. We express the hope that laws and regulations could be adjusted in time while new technology is innovated in embryonic stem cells research. At the same time, we also seek alterative methods for the development of stem cell lines to avoid the destruction of embryos in the process. Then the research of embryonic stem cells could promote the value and quality of human life. ]
  • 图书馆职业道德规范建设及其社会伦理研究 [Establishment of Library Professional Ethical Norms and its Social Ethical Research]

   叶, 晶珠 (海市图书馆学会;上海图书馆, 2003)
   本文在对图书馆职业道德规范进行国际比较的基础上,阐述了制订我国图书馆职业 道德规范的必要性与紧迫性,并指出了需要特别关注的伦理冲突问题。 [The paper presents the necessity and urgency for libraries to formulate moral standards of library service based on an international comparison and argues that special attention should be paid to the issue of moral conflicts. ]
  • 新加坡研究誠信宣言 [Singapore Statement on Research Integrity]

   Not available (2010)
   "研究的價值與效益極其仰賴研究的誠信。儘管研究的規劃與執行可能會因 國家與學科領域而有所不同,然而不論研究在何處進行,原則與專業責任是研究誠信的基礎。" ["The value and benefits of research are vitally dependent on the integrity of research. While there can be and are national and disciplinary differences in the way research is organized and conducted, there are also principles and professional responsibilities that are fundamental to the integrity of research wherever it is undertaken."]
  • 研究公正に関するシンガポール宣言 [Singapore Statement on Research Integrity]

   Not available (2010)
   "研究の価値および利益は研究公正に大きく左右される。研究を組織・実施する方法には国家的相違および学問的相違が存在する、あるいは存在しうるが、同時に、実施される場所にかかわらず研究公正の基盤となる原則および職業的責任が存在する。" ["The value and benefits of research are vitally dependent on the integrity of research. While there can be and are national and disciplinary differences in the way research is organized and conducted, there are also principles and professional responsibilities that are fundamental to the integrity of research wherever it is undertaken."]