Show simple item record

dc.contributorLasmane, Skaidrīte
dc.contributorLatvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte
dc.contributor.authorKokoreviča, Daira
dc.date.accessioned2019-10-22T12:46:15Z
dc.date.available2019-10-22T12:46:15Z
dc.date.created2016-10-14 23:14
dc.date.issued2015-03-24
dc.identifieroai:dspace.lu.lv:7/20645
dc.identifier29656
dc.identifierhttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/20645
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/741889
dc.description.abstractBakalaura darba „Interneta tiesiskās un morālās regulācijas rāmējums ziņu portālos: ACTA gadījuma analīze” mērķis ir noskaidrot, kā diskusija par informācijas regulāciju internetā notiek medijos un kādu rezonansi tajos rada starptautiska nolīguma interpretācijas. Teorētiskajā daļā raksturotas informācijas uzraudzības problēmas. Pētījumā izmantota kvalitatīvā un kvantitatīvā kontentanalīze, rāmējumu analīze un daļēji strukturētās intervijas. Starptautiska nolīguma neskaidrais formulējums pieļauj interpretācijas iespējas. ACTA nolīguma nenoteiktība izraisa spekulācijas un minējumus par sankcijām un bažas par pamatbrīvību apdraudēšanu. Mediji izceļ rezonansi raisošas un provokatīvas publikācijas. Komentāros atbalstīta brīva piekļuve informācijai un nosodīts ACTA nolīgums. Atslēgvārdi: ACTA, interneta regulācija, rāmējums, ziņu portāli, Washingtonpost, Guardian, Diena
dc.description.abstractThe theses „Framing of moral and legal regulation of the Internet in news portals: the case study of ACTA” aim is to find out how the information on internet regulation is being discussed in media and what is the resonance being made by the interpretations of the international agreements. The theoretical base consists of the explanation of the information regulation problems. In this research quantitative and qualitative content analysis, frame analysis and semi – structured interviews were used. Ambiguous statement of international agreement allows high range of interpretation. The ambiguity of ACTA made various speculations and worries about sanctions and threat to the civil rights. The media mostly highlights scandalous and provocative articles and condemnation of ACTA are mostly shown in commentaries. Key words: ACTA, regulation of the internet, framing, news portals, Washingtonpost, Guardian, Diena
dc.languageN/A
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKomunikācijas zinātne
dc.titleInterneta tiesiskās un morālās regulācijas rāmējums ziņu portālos: ACTA gadījuma analīze
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10298837
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/10298837
ge.lastmodificationdate2016-10-14 23:14
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid148650
ge.oai.repositoryid6931
ge.oai.setnameSociālo zinātņu fakultāte / Faculty of Social Sciences
ge.oai.setnameFakultātes / Faculties
ge.oai.setnameBakalaura un maģistra darbi (SZF) / Bachelor's and Master's theses
ge.oai.setspeccom_7_82
ge.oai.setspeccom_7_50
ge.oai.setspeccol_7_5286
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/20645


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record