Show simple item record

dc.contributorKrastiņš, Uldis
dc.contributorLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte
dc.contributor.authorVīndedze, Liene
dc.date.accessioned2019-10-22T12:47:46Z
dc.date.available2019-10-22T12:47:46Z
dc.date.created2016-10-14 23:14
dc.date.issued2015-03-23
dc.identifieroai:dspace.lu.lv:7/9190
dc.identifier33712
dc.identifierhttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/9190
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/741996
dc.description.abstractDarbā „Kapa un līķa apgānīšana” tiek juridiski analizēts viens no nodarījumiem, kas vērsts pret sabiedrisko kārtību un par ko paredzēta atbildība Krimināllikuma 228. pantā. Šāds noziedzīgs nodarījums apdraud ne tikai sabiedrisko kārtību, bet arī sabiedrisko tikumību un vispārpieņemto morāles noteikumu par mirušo piemiņu un cienīgu izturēšanos pret apbedījuma vietām intereses.Darbs sastāv no trim nodaļām, kur pirmajā nodaļā atspoguļots vēsturisks atskats uz kapa un līķa apgānīšanas krimināltiesisko regulējumu Latvijā XX-XXI gadsimta ietvaros, otrajā nodaļā, kura sastāv no četrām apakšnodaļām, analizēts minētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs, bet trešajā nodaļā salīdzināts Latvijas un ārvalstu krimināltiesiskais regulējums, kas attiecas uz kapa un līķa apgānīšanu. Atslēgvārdi: kaps, līķis, apbedījuma urna, apgānīšana, kriminālatbildība, sabiedriskā kārtība, tikumība, mirušā piemiņa.
dc.description.abstractIn the work „Tomb and corpse desecration” there is legally analyzed one of the injurious acts against the public order. Criminal responsibility for this crime is regulated by the 228th Article of the Criminal Law. This act of crime not only threatens the public order, but also the public morality and generally accepted virtues in respect to memory of the deceased and dignified respect to the burial places.The work consists of three sections. The first section reflects the historical background of criminal legal regulation of the tomb and corpse desecration in Latvia during XX-XXI centuries. The second section, consisting of four sub-sections, analyzes legal components of this unlawful act. In the third section there is compared criminal legal regulation in relation to the tomb and corpse desecration in Latvia and abroad. Keywords: tomb, corpse, burial urn, desecration, criminal liability, public order, virtue, deceased's memory.
dc.languageN/A
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectJuridiskā zinātne
dc.titleKapa un līķa apgānīšana ( Krimināllikuma 228. pants)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10298949
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/10298949
ge.lastmodificationdate2016-10-14 23:14
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid148650
ge.oai.repositoryid6931
ge.oai.setnameJuridiskā fakultāte / Faculty of Law
ge.oai.setnameFakultātes / Faculties
ge.oai.setnameBakalaura un maģistra darbi (JF) / Bachelor's and Master's theses
ge.oai.setspeccom_7_78
ge.oai.setspeccom_7_50
ge.oai.setspeccol_7_5284
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/9190


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record