Show simple item record

dc.contributorSvanæs, Dag
dc.contributorNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
dc.contributor.authorGåsland, Anders Matre
dc.date.accessioned2019-10-24T03:13:39Z
dc.date.available2019-10-24T03:13:39Z
dc.date.created2017-01-05 00:42
dc.date.issued2014-12-19
dc.identifieroai:brage.bibsys.no:11250/252899
dc.identifier565879
dc.identifierntnudaim:6837
dc.identifierhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-18380
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11250/252899
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/809455
dc.description.abstract<p>Digitale læringsplattformer, eller Learning Management System (LMS), brukes i utstrakt grad i Norge og i verden for øvrig. Dette er systemer som brukes for å planlegge, gjennomføre og vurdere konkrete læringsprosesser og brukes av flere tusen i Norge hver dag, alt fra barn på barneskolen til lærere i 60-årsalderen. En viktig suksessfaktor for disse systemene er at de må være lette å bruke, og det er store forbedringsmuligheter når det gjelder brukbarheten til systemene. For å forbedre brukbarheten er det naturlig å teste den og forbedre systemet basert på dataen og tilbakemeldingene fra testene. Brukbarhetstesting er én av flere metoder for å teste brukbarheten til et system.Itslearning er et LMS som brukes ved NTNU og som har gått fra å være et støttesystem til en kritisk del av infrastrukturen. I fag som bruker itslearning er elevene og lærerne fullstendig avhengig av det og bruker mye tid på det, som har ført til at det er kritisk om det ikke fungerer som planlagt.Det er ønskelig å forbedre brukbarheten til itslearning, og på grunn av manglende forskning og testing av itslearning ble det bestemt at det skulle gjennomføres en brukbarhetstest av itslearning, som er grunnmuren i denne oppgaven, for å finne metodiske utfordringer med brukbarhetstesting av LMS. Brukbarhetstesten var utgangspunktet for å belyse utfordringer i et bredere spekter og brukbarhetstesting av LMS generelt. Målet til oppgaven var å finne ut hva de metodiske utfordringene er for brukbarhetstesting av LMS.Erfaringene fra brukbarhetstesten fant utfordringer knyttet til fire faser av brukbarhetstesting: Planlegging, gjennomføring, analyse og formidling. Utfordringene med planlegging er knyttet til oppgavene, testmiljøet, deltakere og et spørreskjema om vaner på internett. I gjennomføringen er utfordringene knyttet til testens realisme og endringer underveis, mens ufordringene i analysen handler om kategorisering av problemer, testpersonenes erfaringer og forventninger, oppgavene som ble gitt og kort om eye-tracker. Utfordringene med formidling er basert på presentasjon av resultatene for itslearning AS, og er knyttet til hvem som har ansvaret for å løse problemene som ble funnet, og hvor stor effekt en slik presentasjon har. </p>
dc.language.isonor
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
dc.source122
dc.subjectntnudaim:6837
dc.subjectMIT informatikk
dc.subjectSystemarbeid og menneske-maskin-interaksjon
dc.titleMetodiske utfordringer med brukbarhetstesting av digitale læringsplattformer
dc.typeMaster thesis
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10404746
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/10404746
ge.lastmodificationdate2017-01-05 00:42
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid148934
ge.oai.repositoryid98003
ge.oai.setnameFaculty of Information Technology, Mathematics and Electrical Engineering
ge.oai.setnameNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet
ge.oai.setnameDepartment of Computer and Information Science
ge.oai.setspeccom_11250_227489
ge.oai.setspeccom_11250_223328
ge.oai.setspeccol_11250_227491
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-18380
ge.linkhttp://hdl.handle.net/11250/252899


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record