Show simple item record

dc.contributorGroothuis, M.H.M.
dc.contributorKoster, B.
dc.contributor.authorDooren, W.H.M. van
dc.contributor.authorKroese, E.K.
dc.date.accessioned2019-10-24T04:36:35Z
dc.date.available2019-10-24T04:36:35Z
dc.date.created2017-01-05 01:05
dc.date.issued2013-01-31
dc.identifieroai:dspace.library.uu.nl:1874/266440
dc.identifierhttp://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/266440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12424/848200
dc.description.abstractAbstract Motivatie: leerlingen lijken het tegenwoordig eerder niet dan wel te hebben. Nu is de mate waarin leerlingen gemotiveerd zijn voor school niet alleen cruciaal voor hun schoolprestaties, maar bepaalt het voor een groot deel ook de didactische vormgeving van lessen. Met de invoering van de nieuwe eindexameneisen vanaf het schooljaar 2012-2013, waarbij er voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde nog maar maximaal één vijf als eindcijfer mag worden gehaald, blijft de rol van motivatie groot: ongemotiveerde leerlingen zullen zich extra moeten inzetten om kans van slagen te hebben. Bewustwording van motivatie en het kunnen toepassen van effectieve motivatiestrategieën door zowel leerling als docent dienen in dit kader het praktisch belang. Dit onderzoek is dan ook toegespitst op de vraag in hoeverre havo 4-leerlingen op twee openbare scholengemeenschappen in het midden van Nederland gemotiveerd zijn voor leesvaardigheid bij het schoolvak Nederlands. Daarnaast zijn er docenten geïnterviewd over het beeld dat zij hebben van de motivatie van hun havo 4-leerlingen en over welke motivatiestrategieën er door docent en leerling worden toegepast. In totaal zijn er 157 leerlingen door middel van een enquête ondervraagd over hun motivatie voor leesvaardigheid bij Nederlands en zijn er vier docenten Nederlands geïnterviewd. De leerlingenenquêtes zijn kwantitatief geanalyseerd en de docenteninterviews kwalitatief. De belangrijkste conclusie is dat er een kloof is tussen de leerlingmotivatie en het beeld dat docenten daarvan hebben: naast het feit dat havo 4-leerlingen op de twee openbare scholengemeenschappen niet voldoende gemotiveerd zijn voor leesvaardigheid bij Nederlands heeft het merendeel een meer intrinsieke motivatie, terwijl docenten leerlingen vooral zien als extrinsiek gemotiveerd.
dc.format.mediumimage/pdf
dc.languagenl
dc.language.isodut
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/OpenAccess
dc.subjectIVLOS
dc.subjectmotivatie
dc.subjectleesvaardigheid
dc.subjecthavo 4
dc.subjectNederlands
dc.titleMotivatie en leesvaardigheid in havo 4 Een inventarisatie van de motivatie voor leesvaardigheid bij Nederlands in havo 4 op twee openbare scholengemeenschappen
dc.typeMaster thesis
ge.collectioncodeOAIDATA
ge.dataimportlabelOAI metadata object
ge.identifier.legacyglobethics:10445996
ge.identifier.permalinkhttps://www.globethics.net/gel/10445996
ge.lastmodificationdate2017-01-05 01:05
ge.lastmodificationuseradmin@pointsoftware.ch (import)
ge.submissions0
ge.oai.exportid148934
ge.oai.repositoryid1826
ge.oai.setnameUtrechtse Scripties
ge.oai.setnameCentre for Teaching and Learning Theses
ge.oai.setspeccom_1874_26
ge.oai.setspeccol_1874_10438
ge.oai.streamid2
ge.setnameGlobeEthicsLib
ge.setspecglobeethicslib
ge.linkhttp://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/266440


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record